Hoppa till huvudinnehåll

Kolera

Många insjuknar i kolera i Mbandaka, Kongo-Kinshasa, där floden Ruki mynnar ut i Kongofloden.
Många insjuknar i kolera i Mbandaka, Kongo-Kinshasa, där floden Ruki mynnar ut i Kongofloden.
Foto: Robin Meldrum

Kolera är en smittsam magtarmssjukdom som orsakas av bakterien vibrio cholerae. Kolera medför kraftiga diarréer och uppkastningar vilka orsakar vätskebrist. Sjukdomen kan vara livshotande om den smittade inte blir behandlad. 

Plötsliga och stora utbrott av kolera orsakas som regel av förorenat dricksvatten. Det är sällan kolera överförs vid personlig kontakt mellan människor. Det kan dock ske i de fall där den kolerasmittades avföring kommit i kontakt med mat under dåliga hygienförhållanden.

Vilka är symptomen på kolera?

Tiden mellan smittotillfället och sjukdomens utbrott är förhållandevis kort – från mindre än en dag till cirka fem dagar.

Kolera utvecklas i tunntarmen, där bakterien bildar giftämnen som påverkar tarmväggarna och medför en kraftig diarré. Andra symptom på kolera är magsmärta och feber. Diarré och ibland uppkastningar kan orsaka en vätskeförlust på en liter per timme, vilket snabbt leder till livshotande uttorkning. Utan omedelbar behandling dör kolerapatienten.

Behandling och förebyggande åtgärder mot kolera

Det är relativt enkelt att behandla kolerapatienter. Behandlingen måste inledas direkt efter att första symptomen på kolera uppträtt, ofta inom loppet av ett par timmar. Den kolerasmittade ska isoleras och ges vätskeersättning som innehåller vatten, socker och salt. Ofta flera liter vätska. Syftet är att så snabbt som möjligt återställa kroppens naturliga vätskebalans, vilket har betydelse för alla organ. Men har en människa förlorat 10-15 procent av kroppsvätskan är det nödvändigt att tillföra lösningen direkt i blodbanan via dropp.

Antibiotika används också och kan då förkorta sjukdomsförloppet för kolerapatienten. Därutöver rekommenderas att ge ett tillskott av zink, särskilt till små barn, för att minska diarréerna.

I övrigt sker förebyggande arbete mot kolera genom att förbättra vatten- och sanitetsförhållanddena.

Vaccin mot kolera

Fram till idag finns inte något tillräckligt effektivt långvarigt vaccin mot kolera. Det finns två sorters drickbara vaccin men de ger ett snabbt och kortvarigt skydd och det är därför svårt att vaccinera en befolkning i förväg. I samband med kolerautbrott är därför första steget att behandla de sjuka och att sätta in vatten- och sanitetsåtgärder för att få stopp på utbrottet. Ibland väljer man att massvaccinera som en ytterligare åtgärd för att få stopp på spridningen.

Under 2012 testade vi ett nytt vaccin mot kolera, även det drickbart, i hopp om att det kan hjälpa till att hindra koleraepidemier. En forskargrupp i Göteborg arbetar också med att utveckla ett koleravaccin i tablettform.

Utbredningen av kolera

Sedan millennieskiftet har förekomsten av kolera ökat enligt Världshälsoorganisationen WHO. Uppskattningsvis inträffar 1,3 - 4 miljoner fall om året. Den beräknade dödssiffran är mellan 20 000 och 130 000 varje år.  Länderna söder om Sahara i Afrika är hårt drabbade av kolera, särskilt barn under fem år. Även Haiti har sedan jordbävningen 2010 haft flera utbrott av kolera.

Så arbetar vi med kolera

När kolera uppstår i ett område där befolkningen inte är förberedd dör uppemot 50 procent eftersom behandling inte finns eller kan ges tillräckligt snabbt. Som jämförelse kan en välorganiserad insats i ett land, där förekomsten av diarré är under kontroll, minska dödligheten till under en procent.

Vid kolerautbrott fokuserar vi både på behandling och förebyggande arbete. I områden som riskerar att utsättas för utbrott placerar vi så kallade ”kolerakit” som innehåller allt nödvändigt material för att behandla patienter omedelbart.

Vid större utbrott upprättar vi kolerabehandlingscenter som kan hantera ett stort antal smittade. Samtidigt fokuserar vi på att säkra rent dricksvatten till befolkningen och upplysa om hur man undgår att bli smittad av kolera genom att vara noga med god hygien.

 

Uppdaterad 2018.