Hoppa till huvudinnehåll

Kolera

En kvinna i Läkare Utan Gränser väst ger en flicka ett oralt vaccin
Foto: Carmen Yahchouchi
I bland annat Libanon har Läkare Utan Gränser arbetat med vaccinationskampanjer mot kolera. I dag råder det global brist på vaccin mot kolera, vilket lett till ett ökat antal kolerautbrott i världen.

Kolera är en dödlig men behandlingsbar sjukdom som påverkar miljoner människor över hela världen. 

Kolera bryter ofta ut i situationer med överbefolkning och brist på rent vatten, adekvat sophantering och ordentliga toaletter. Infektionen medför kraftiga diarréer och kräkningar vilka orsakar vätskebrist. Sjukdomen kan vara livshotande om den smittade inte blir behandlad. 

Risken för kolerautbrott är stor efter omfattande naturkatastrofer som till exempel jordbävningen i Haiti 2010, men sjukdomen kan uppkomma varsomhelst. Uppskattningsvis inträffar 1,3 - 4 miljoner fall av kolera om året. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är den beräknade dödssiffran mellan 21 000 och 143 000 varje år. 

Vid kolerautbrott fokuserar vi både på behandling och förebyggande arbete. I områden som riskerar att drabbas av utbrott använder vi oss av så kallade ”kolerakit” som innehåller allt nödvändigt material för att behandla patienter omedelbart. Vid större utbrott upprättar vi kolerabehandlingscenter som kan hantera ett stort antal sjuka. Samtidigt fokuserar vi på att säkra rent dricksvatten till befolkningen och upplysa om hur man undgår att bli smittad av kolera genom att vara noga med god hygien.
 

Så arbetar vi i kolerautbrott | Se hur ett koleracenter är uppbyggt

Vad orsakar kolera?

Kolera orsakas av bakterien Vibrio cholerae som sprids via förorenad mat och dricksvatten. Bakterien bildar ett giftämne som gör att tarmarna släpper ifrån sig vätska, vilket leder till kräkningar och diarré

Symptom på kolera

Kolera ger ofta milda eller inga symptom men kan också orsaka en allvarlig infektion som ger kraftig magsmärta och feber. Diarré och ibland kräkningar kan orsaka en vätskeförlust på en liter per timme, vilket snabbt leder till livshotande uttorkning. Utan omedelbar behandling dör en patient med allvarlig kolera. Tiden mellan smittotillfället och sjukdomssymptom är förhållandevis kort – från mindre än en dag till cirka fem dagar.

Behandling och förebyggande åtgärder mot kolera

Det är relativt enkelt att behandla kolera men behandling för allvarlig kolera måste inledas så snart som möjligt efter första symptom. Den kolerasmittade ska isoleras och ges vätskeersättning som innehåller vatten, socker och salt för att återställa kroppens naturliga vätskebalans. Patienter med måttlig uttorkning kan återställa vätskebalansen genom att dricka vätskeersättning, medan gravt uttorkade patienter behöver intravenöst dropp och ibland även antibiotika.   

Barn ges även tillskott av zink vilket minskat diarréernas varaktighet och kan förebygga andra orsaker till akuta vattniga diarréer i framtiden. I övrigt sker förebyggande arbete mot kolera genom att förbättra vatten- och sanitetsförhållandena samt med hälsoinformation för att människor ska kunna skydda sig mot bakterien.

Vaccin mot kolera

Det finns tre drickbara vaccin mot kolera tillgängliga. I akuta situationer kan det vara svårt att fullvaccinera en befolkning eftersom en person måste få två doser för att få ett fullgott skydd. Men att ge en dos är både säkert att ge och enklare att administrera och kan vara tillräckligt för att förhindra spridningen av kolera under en epidemi.
 

Uppdaterad 15 februari 2022.