Hoppa till huvudinnehåll

Diarré

Ett litet barn får en dos rotavirusvaccin på en vårdcentral i Safo, Niger.
Foto: Krishan Cheyenne/Läkare Utan Gränser
Ett litet barn får en dos rotavirusvaccin på en vårdcentral i Safo, Niger.

Diarré är ett symptom på en infektion i mag-tarmkanalen. Barn och äldre drabbas svårast av diarré och blir fort uttorkade. Diarré med stora vätske- och saltförluster kan leda till döden.

Diarré är ingen sjukdom utan ett symptom på en infektion i mag-tarmkanalen som uppstår genom virus, bakterier, parasiter och andra mikroorganismer. Man kan också få diarré i samband med andra sjukdomar men då är den ofta mer långdragen. 

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är diarrésjukdomar är den näst vanligaste dödsorsaken hos barn under fem år. Omkring 525 000 barn dör varje år (2017). Störst risk löper barn under två år. Det är framför allt barn som lider av undernäring som insjuknar och dör. 

En betydande del av diarrésjukdomarna kan förebyggas genom säkert dricksvatten och adekvata sanitära och hygieniska förhållanden. 

Symptom till följd av diarré

Barn och äldre drabbas svårast av diarré och blir fort uttorkade. Vid svår uttorkning får de insjunkna ögon, muntorrhet, snabb och låg puls, lågt blodtryck och nedsatt urinproduktion.

Diarré kan i värsta fall leda till döden på grund av stora vätske- och saltförluster. Detta beror på att alla kroppens organ är beroende av vätske- och saltbalansen i kroppen, vilket regleras av njurarna. Vid svår vätskebrist kan organen, framförallt njurar, hjärta och lungor, sluta fungera. Kroppen hamnar i chocktillstånd och om man inte snabbt kan tillföra intravenös vätska dör man.

Spridningen av diarrésjukdomar

De flesta infektiösa diarrésjukdomarna sprids via förorenat vatten och livsmedel samt från person till person. Därför sprids dessa snabbt i till exempel kriser och katastrofer där i överfulla flyktingläger de hygieniska förhållandena är dåliga och tillgång till rent dricksvatten och latriner är begränsat. Enligt WHO dör årligen 2,2 miljoner människor av diarrésjukdomar, varav 1,5 miljoner är barn. Diarrésjukdomar är den näst vanligaste dödsorsaken hos barn under fem år. Störst risk löper barn under två år. Det är framför allt barn som lider av undernäring som insjuknar och dör.

Behandling av diarré

Den viktigaste principen i behandlingen av diarrésjukdomar är att ge vätskeersättning (vatten, socker och salt) via dryck eller genom dropp. Tillskott av zink till barn under fem år har en stoppande effekt. Antibiotika behövs i vissa fall men i de flesta fall inte.

Kolera 

Kolera är en vanlig orsak till diarré i många av de länder där vi jobbar. Kolera sprids främst genom förorenat vatten och den smittade kan dö inom några timmar på grund av vätskeförlusterna. Det finns tre drickbara vaccin mot kolera. De ger ett begränsat skydd mot sjukdom men i samband med kolerautbrott har de dämpande effekt på spridningen.  

Rotavirus

Rotavirusinfektion är en av de vanligaste orsakerna till diarré hos barn över hela världen. I låginkomstländerna har rotavirus en hög dödlighet.

I Sverige är rotavirus den vanligaste orsaken till sjukhusvård av barn med diarré. Rotaviruset sprids från person till person via avföringen och kräkningarna. Inkubationstiden är en till tre dagar och symtomen är diarré och kräkningar. Barnet kan förlora stora mängder vätska och riskerar att bli uttorkad om det inte kan få i sig tillräckligt att dricka. Det är avgörande vid behandling av rotavirus är att ha tillgång till sjukvård där barnet kan få vätskeersättning innan det är för sent.

Det finns två vaccin som ger ett visst skydd mot rotavirusinfektionen. Vaccinen är dock inte anpassade för förhållandena i varma länder och de har inte blivit studerade i resursbegränsade länder. En studie av rotavirusvaccin i Niger, vars resultat presenterades i början av 2017, har visat på att det går att få fram värmestabila och kostnadseffektiva vaccin mot rotavirus. 

Dysenteri

Dysenteri är en akut diarrésjukdom som kan orsakas av bakterier eller amöbor. Symptomen är feber, blod i avföringen, diarré och buksmärtor. Vid dysenteri angriper bakterier eller amöbor tjocktarmens slemhinna och orsakar inflammation och sår som resulterar i blodiga diarréer. Dödligheten är ofta hög. 

Det går inte att vaccinera mot dysenteri. Däremot finns det antibiotika som botar sjukdomen.

Vår insats mot diarrésjukdomar

För att förebygga diarréer arbetar vi med att förbättra vatten- och sanitetsförhållandena i utsatta områden, samt med att informera människor om hur viktigt det är med god hygien för att hålla diarrésjukdomar borta.

Våra specialutbildade medarbetare är redo att åka ut till områden som drabbas av utbrott av diarrésjukdomar. Vi har också utvecklat ett speciellt kolera-kit som innehåller all utrustning som behövs vid ett kolerautbrott. Genom att ha kit förberedda kan behandling och isolering av smittade påbörjas omedelbart. Vid större sjukdomsutbrott arbetar vi därför mycket med att säkra tillgången till rent vatten, vaccination, samt att upplysa om hur smittan kan undvikas genom att vara noga med sanitet och hygien.

I samarbete med lokala hälsomyndigheter upprättar vi även kliniker där svårt sjuka kan behandlas med intravenös vätska och med antibiotika. Vi satsar också på att utbilda lokal hälsopersonal så att de kan identifiera smittade och snabbt sätta in behandling. 

 

Senast uppdaterad 2022.