Hoppa till huvudinnehåll

Just nu har vi vissa tekniska problem. Det innebär att det kan ta upp till 30 minuter innan du får ditt bekräftelsemejl efter att du har gett din gåva. 

Mässling

Ett barn vaccineras mot mässling i Afghanistan.
Ett barn vaccineras mot mässling i Afghanistan.
Foto: Sebastian Bolesch

Mässling är en ytterst smittsam virussjukdom och en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år. 2015 dog 134 200 människor, de flesta barn under fem, i mässling.

Utbredningen av mässling har minskat, mycket tack vare ökad vaccinering av barn. Fortfarande dör i snitt 367 personer om dagen av mässling, allra främst i låginkomstländer. 

Symptom på mässling

Tiden från smittotillfälle till dess att sjukdomen bryter ut är cirka tio dagar. De första symptomen på mässling är hög feber, ögonirritation och besvärlig torrhosta. Efter någon dag kommer röda utslag som oftast börjar i ansiktet och sedan sprider sig nedåt på kroppen. Komplikationer är vanliga framförallt hos barn under fem år. De vanligaste komplikationerna är luftvägsinfektioner, diarresjukdomar, hjärninflammtion och blindhet. Har den insjuknade dessutom ett försvagat immunförsvar av till exempel hiv eller undernäring är den särskilt utsatt. 

Behandling av mässling

Det finns ett effektivt vaccin mot mässling, men ingen egentlig behandling mot sjukdomen. Den som blir smittad behandlas för de eventuella komplikationer som uppstår. Man har sett att barn med mässling som ges ett tillskott av A-vitamin löper betydligt mindre risk att drabbas av komplikationer som ögonskador och blindhet. Också risken att dö minskar.

Vaccinering mot mässling

Före 1980, då flera vaccinationskampanjer startade, dog 2,6 miljoner människor varje år av mässling, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Därefter har antalet dödsfall minskat. 2011 fick 225 miljoner människor mässlingsvaccin. 84 procent av alla barn i ettårsåldern vaccinerades – år 2000 var den siffran 72 procent.

Utbredning av mässling

Enligt WHO inträffar 95 procent av alla dödsfall i mässling i låginkomstländer, främst i Afrika och Asien. Under 2015 dog 134 200 människor av mässling vilket innebär 367 dödsfall per dag. Det är en stor minskning sedan år 2000 då siffran var 651 600 döda. Framgången kan förklaras av en kraftig ökning av antalet barn som får vaccin vid ett års ålder. 2014 vaccinerades 85 procent av världens barn mot mässling. 

Våra insatser mot mässling

I många länder har hälsovårdsmyndigheterna infört ett vaccinationsprogram riktat till alla barn, vilket skyddar dem mot sex olika infektionssjukdomar – varav mässling är en. 

Dessvärre finns många områden där det inte är möjligt att genomföra vaccinationen på grund av till exempel krig, interna förflyttningar av stora befolkningsgrupper och utbredd fattigdom. Det är i dessa områden, samt i flyktingläger, vi genomför stora vaccinationskampanjer. När mässling brutit ut behandlar vi även patienter. Målgruppen är huvudsakligen barn i åldern 6-12 månader.

2017 vaccinerade vi över 2 miljoner människor mot mässling. 

Senast uppdaterad 4 juli 2018.