Hoppa till huvudinnehåll

Orkaner, cykloner och tyfoner

Foto: Sophie-Jane Madden
Stora delar av slumområdet i Tacloban, Filippinerna jämnades med marken när tyfonen Haiyan drog in över land 2013.

När en orkan drar in över ett område måste vi allra först göra en bedömning av situationen; hur ser vårdbehovet ut och hur stora skador har orkanen, tyfonen eller cyklonen orsakat?

Orkaner är kraftiga oväder med höga vindstyrkor vilka kan ha förödande konsekvenser för de platser de drabbar. Tropiska cykloner och tropiska tyfoner är typer av orkaner. 

När en orkan, en cyklon eller en tyfon drar in över land är det bråttom för att rädda liv. Ibland har vi redan personal på plats i landet som kan börja arbeta kort efter att naturkatastrofen inträffat, ibland tar vi hjälp av lokala myndigheter och andra humanitära organisationer.

Läs mer: Så här jobbade vi dagarna efter att orkanen Matthew drog in över Haiti i oktober 2016.

Har vi inte personal på plats skickar vi snabbt ett akutteam som består av medicinska och logistiska experter till det drabbade området för att göra en utvärdering av behoven.

Akutteam skickas ut

I akutteamet ingår personal med lång fälterfarenhet inom både sjukvård, logistik, ledarskap och hantering av olika kriser. De är alltid beredda att resa iväg med bara några timmars varsel. De gör utvärdering av vilka behoven är på platsen och hur många människor som berörs. 
Akutteamet ser bland annat över vilka de största behoven är hos den drabbade befolkningen, utöver vård av skador. Har de till exempel tak över huvudet, tillgång till mat och rent vatten? Går det att ta sig till olika områden eller är vägar förstörda och riskerar byar eller städer därmed att bli isolerade?

Sätter upp fältsjukhus

Akutteamet kan också ha med sig färdigpackade så kallat risk-kit med utrustning som kan vara livsavgörande, exempelvis kolera-kit och kirurgiska kit. Det kirurgiska risk-kitet väger 800 kilo och innehåller bland annat ett uppblåsbart fältsjukhus, mediciner och steriliseringsutrustning.

Utöver att vårda skadade, antingen genom samarbete med lokala sjukhus eller genom att sätta upp fältsjukhus, distribuerar vi hygienartiklar, köksredskap för matlagning, tält, madrasser, filtar och vattentankar för att säkerställa att det finns tillgång till rent vatten, en viktig del i att förhindra att vattenburna sjukdomar får fäste och sprids.

Akutteamet kan ibland stanna i flera månader för att jobba med livräddande insatser efter orkanen, samtidigt som mer långsiktiga projekt påbörjas. Till exempel arbetar vi ofta med psykosociala projekt och psykisk hälsa bland dem som drabbats av orkanen, tyfonen eller cyklonen.

Läs mer: Vår fältarbetare Caroline berättar om de logistiska problemen efter orkanen Haiyan.

Vanliga problem och skador efter en orkan

  • Översvämningar
  • Förorenat vatten som kan sprida kolera och andra diarrésjukdomar
  • Raserade byggnader och vägar
  • Sjukvård, el- och vattenförsörjning kan slås ut
  • Infrastrukturen skadas, med följden att vissa samhällen blir isolerade och svåra att nå
  • Döda kroppar. De sprider inga sjukdomar men kan bli liggande länge utan att tas om hand. 

Vårt arbete efter orkaner

Tyfonen Haiyan drog in över Filippinerna den 8 november 2013 och orsakade stor förödelse. Hela byar jämnades med marken, hustak slets av och både vårdinrättningar och medicinsk utrustning blev förstörda. Våra första team var på plats en dag efter tyfonen. Utöver att ge vård och psykologiskt stöd, både genom att stödja lokala sjukhus och på våra egna kliniker, delade vi bland annat ut nödkit och matpaket, distribuerade tält och grävde latriner. Vi distribuerade till exempel 14,5 miljon liter vatten till drabbade områden.

Cyklonen Komen och efterföljande regn ledde till svåra översvämningar i delar av Myanmar i juli 2015. Våra team arbetade tillsammans med lokala myndigheter för att ge vård och dela ut förnödenheter till de tusentals drabbade. Eftersom dricksvattnet förorenats försåg vi dem bland annat med rent dricksvatten.

Hundratals människor blev hemlösa när två cykloner inom loppet av en vecka drog in över Jemens sydöstra kust i november 2015.  Både hus, broar och annan infrastruktur förstördes när stora mängder vatten forsade in över land.
Vi öppnade en mobil klinik samt placerade ut vattentankar för att se till att människor som förlorat sina hem hade tillgång till rent vatten. Vi delade också ut hundratals filtar, hygien-kit, myggnät och köksartiklar till dem som drabbats av cyklonerna.

Den 15 mars slog cyklonen Idai till mot södra Afrikas östkust och vållade stor förödelse i Moçambique, Zimbabwe och Malawi. Läkare Utan Gränser var snabbt på plats för att hjälpa människor med sjukvård, vatten och sanitet. 
Cyklonen och följande översvämningar dödade många människor och förstörde infrastruktur som vägar, broar och byggnader. Även sjukvården drabbades samtidigt som vårdbehoven ökade för till exempel diarré, hudinfektioner, luftvägsinfektioner, malaria och kolera.