Hoppa till huvudinnehåll

Tyfoner, cykloner och orkaner

Foto: Sophie-Jane Madden
Stora delar av slumområdet i Tacloban, Filippinerna jämnades med marken när tyfonen Haiyan drog in över land 2013.

När en tropisk storm drar in över ett område måste vi allra först göra en bedömning av situationen; hur ser vårdbehovet ut och hur stora skador har ovädret orsakat?

Tropiska stormar kallas tyfoner, cykloner eller orkaner beroende på var de uppstår. Det är kraftiga oväder med höga vindstyrkor vilka kan ha förödande konsekvenser för de platser de drabbar. 

När en orkan, en cyklon eller en tyfon drar in över land är det bråttom för att rädda liv. Ibland har vi redan personal på plats i landet som kan börja arbeta kort efter att naturkatastrofen inträffat, ibland tar vi hjälp av lokala myndigheter och andra humanitära organisationer.

Vanliga problem och skador efter en tropisk storm

  • Översvämningar
  • Förorenat vatten som kan sprida kolera och andra diarrésjukdomar
  • Raserade byggnader och vägar
  • Sjukvård, el- och vattenförsörjning kan slås ut
  • Infrastrukturen skadas, med följden att vissa samhällen blir isolerade och svåra att nå
  • Döda kroppar. De sprider inga sjukdomar men kan bli liggande länge utan att tas om hand. 

Vad gör Läkare Utan Gränser?

Har vi inte personal på plats skickar vi snabbt ett akutteam som består av medicinska och logistiska experter till det drabbade området för att göra en utvärdering av behoven.

Läs mer: Så här jobbade vi dagarna efter att orkanen Matthew drog in över Haiti i oktober 2016.

Akutteam skickas ut

I akutteamet ingår personal med lång erfarenhet inom både sjukvård, logistik, ledarskap och hantering av olika kriser. De är alltid beredda att resa iväg med bara några timmars varsel. De gör utvärdering av vilka behoven är på platsen och hur många människor som berörs. 

Akutteamet ser bland annat över vilka de största behoven är hos den drabbade befolkningen, utöver vård av skador. Har de till exempel tak över huvudet, tillgång till mat och rent vatten? Går det att ta sig till olika områden eller är vägar förstörda och riskerar byar eller städer därmed att bli isolerade?

Tillfälliga sjukhus

Akutteamet kan också ha med sig färdigpackade så kallat akutkit med utrustning som kan vara livsavgörande, exempelvis för kolera och kirurgi. Det kirurgiska kittet väger 800 kilo och innehåller bland annat ett uppblåsbart tältsjukhus, mediciner och steriliseringsutrustning.

Utöver att vårda skadade, antingen genom samarbete med lokala sjukhus eller genom att sätta upp tältsjukhus, distribuerar vi hygienartiklar, köksredskap för matlagning, tält, madrasser, filtar och vattentankar för att säkerställa att det finns tillgång till rent vatten, en viktig del i att förhindra att vattenburna sjukdomar får fäste och sprids.

Akutteamet kan ibland stanna i flera månader för att jobba med livräddande insatser efter orkanen, samtidigt som mer långsiktiga projekt påbörjas. Till exempel arbetar vi ofta med psykosociala projekt och psykisk hälsa bland dem som drabbats av orkanen, tyfonen eller cyklonen.

Klimatförändringar påverkar

Klimatförändringar såsom högre temperaturer, kraftigare nederbörd och extrema väderhändelser slår hårdast mot de mest sårbara. Läkare Utan Gränsers team runt omkring i världen arbetar i olika typer av kriser som kommer att öka i antal och omfattning på grund av klimatförändringarna. Läs mer om klimat och hälsa