Hoppa till huvudinnehåll

Klimatkrisen

Översvämmade områden i Mocambique efter cyklonen Idai 2019
Foto: Läkare Utan Gränser
Förstörelse i Buzi, Mocambique, efter cyklonen Idai i mars 2019.

Klimatförändringar såsom högre temperaturer, kraftigare nederbörd och extrema väderhändelser slår hårdast mot de mest sårbara. Vi ser en oroande utveckling på många platser där vi arbetar med att ge humanitärt stöd och sjukvård. 

Klimatkrisen handlar inte bara om de katastrofala tropiska stormar och översvämningar som skapar svarta nyhetsrubriker. Den handlar också om spridningen av dödliga sjukdomar som kan följa i deras spår, om ökande risk för torka och matbrist, stigande havsnivåer och växande öknar. Och om de många människor som tvingas lämna sina hem i skuggan av nyhetsrubrikerna.

Klimatförändringarna innebär en massiv humanitär kris och de som just nu drabbas värst har själva bidragit minst till de utsläpp som driver på klimatkrisen.

Varför är klimatkrisen viktig för Läkare Utan Gränser?

Den mänskliga kostnaden för klimatkrisen betalas redan av de fattigaste och mest marginaliserade människorna på planeten.

Våra team runt omkring i världen arbetar i olika typer av kriser som kommer att öka i antal och omfattning på grund av klimatförändringarna. Enligt Världshälsoorganisationen WHO kommer det varmare klimatet att leda till hundratusentals fler dödsfall i diarré, malaria och undernäring till 2050. Stigande havsnivåer och extremväder ödelägger hem, splittrar familjer och tvingar människor på flykt.

Det är självklart för oss som medicinsk humanitär organisation att hjälpa till att finna lösningar på de hälsoutmaningar som klimatkrisen medför.
 

Planetens hälsa är vår hälsa | Hur påverkar klimatförändringarna människors hälsa?

Fem hälsokriser som påverkas av klimatförändringarna

En anställd på Läkare Utan Gränser går vid en vattensamling
Foto: Läkare Utan Gränser
I juni 2021 påbörjade team från Läkare Utan Gränser vattenbehandling i Magaria, Niger, för att förhindra att mygglarver utvecklas till myggor som kan bära på malariaparasiten.

Vårt arbete för att minska klimatavtrycket

Vi på Läkare Utan Gränser har också ett ansvar för hur vi själva påverkar miljön och klimatet. I juni 2019 slogs det fast vid vårt internationella årsmöte att organisationen ska arbeta för att minska vårt klimatavtryck. Några av de prioriterade områden i det arbetet är:
 

  • Utveckla metoder för att övervaka och mäta vårt klimatavtryck
  • Minska el- och bränsleanvändning, flygtransporter och avfall
  • Säkra att vi fortfarande kan leverera snabb och livräddande vård i akuta kriser

 

Exempelvis installeras hållbara energisystem på allt fler av våra sjukhus. I maj 2021 öppnade vi ett mödra- och barnsjukhus i Sierra Leone som till stor del hålls i gång av solenergi. 

Hösten 2021 skickar vi en delegation till FN:s klimatkonferens i Glasgow, COP26, där Läkare Utan Gränser arrangerar ett samtal om klimat och hälsa tillsammans med andra organisationer. 

Läs vårt bidrag till the Lancets rapport Lancet Countdown On Health and Climate Change här

Humanitära organisationer måste vara goda exempel. Vi strävar mot att göra våra projekt i över 70 länder så hållbara som möjligt. 
 

Senast uppdaterad november 2021.