Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En barn testas för Chagas sjukdom i Paraguay.

En barn testas för Chagas sjukdom i Paraguay.

Chagas sjukdom

Chagas är en parasitsjukdom som förekommer nästan uteslutande i Latinamerika. Chagas hör till världens mest försummade sjukdomar och mycket lite resurser har satsats på att utveckla nya läkemedel och diagnostiska metoder.

Chagas orsakas av ett litet encelligt urdjur (Trypanosoma cruzei) som överförs till människan via blodsugande skinnbaggar. De biter hål i huden och sprider sin parasitinnehållande avföring kring såret. När den bitne river sig kan de små parasiterna ta sig in i blodbanan. Skinnbaggarna lever i tak- och väggsprickor i enkla ler- och stråhyddor som är vanliga på landsbygden och i fattiga slumområden i städerna. Chagasparasiten kan också överföras från människa till människa via blodtransfusion och från mor till barn under graviditeten.

Chagas sjukdom

Chagas sjukdom sprider sig via blodsugande skinnbaggar. Foto: Carlos Tomasi.

Vilka är Symptomen på chagas sjukdom?

Majoriteten av de som smittas av chagas får symptom snart efter smittotillfället.  Sedan följer en period som kan pågå i många år då sjukdomen inte märks alls. Sjukdomen kallas för en "tyst dödare". Cirka 30 procent av de drabbade utvecklar en form av chagas som leder till svåra obotliga skador på bland annat hjärta, nervsystem och i mag-tarmkanalen. I många fall leder detta till döden.

Vilken Behandling finns mot chagas sjukdom?

Idag finns endast två läkemedel för att behandla chagas och bägge utvecklades för över 35 år sedan och kan medföra flera bieffekter. Bland nyfödda blir dock de allra flesta friska. Bland äldre är det värre eftersom de ofta tar lång tid mellan smitto- och behandlingstillfälle.

Flera miljoner människor som är drabbade av chagas har idag inte möjlighet vare sig att testa sig för sjukdomen eller att få behandling. För att förändra detta krävs forskning och utveckling både av diagnostiska test och effektivare läkemedel. Det behövs också fler och bättre förebyggande åtgärder för att förhindra utbredningen av chagas.

Sjukdomens Utbredning

6 till 7 miljoner människor i världen beräknas vara smittade av chagas, enligt Världshälsoorganisationen WHO.  De allra flesta fall sker i latinamerika där sjukdomen en gång också uppstod. Nu har den dock spridit sig till fler kontinenter.

Så arbetar vi

Vårt program för chagas sjukdom i Bolivia fokuserar på utbildning, förebyggande åtgärder samt att testa barn för att tidigt kunna upptäcka och behandla sjukdomen.Vi arbetar även med att ta fram läkemedel för att bekämpa chagas sjukdom genom DNDi (Drugs for neglected diseases).
DNDi, initiativet för mediciner mot försummade sjukdomar, lanserades 2003 av Läkare Utan Gränser i samarbete med fem offentliga och privata forskningsinstitut i Brasilien, Frankrike, Indien, Kenya och Malaysia. DNDi planerar att spendera drygt 2 miljarder kronor under tolv år för att utveckla 6-7 nya mediciner. Inledningsvis arbetar man med att ta fram mediciner för att bekämpa sömnsjuka, Kala Azar och chagas sjukdom – tre dödliga sjukdomar som tillsammans hotar 350 miljoner människor varje år.

Läs forskningsartiklar från DNDi om chagas sjukdom (eng)

Ny behandling för Chagas - från forskning till patienter

Chagas sjukdom bortglömd i globaliseringens tid

Aktuellt om Chagas sjukdom

Invånarna i byn Chujillas med sina certifikat som visar att de har behandlats för Chagas sjukdom.
Nyheter från fältet

CHAGAS SJUKDOM: NY VÅRDMODELL GER FLER BEHANDLING

I Bolivia beräknas en miljon människor vara smittade av Chagas sjukdom, en parasitsjukdom som förekommer nästan uteslutande i Latinamerika och som obehandlad kan leda till döden. Trots det får bara mindre än 4 % tillgång till behandling.

En flicka blir testad för chagas sjukdom. FOTO: Seamus Murphy
Nyheter från fältet

VÄNDPUNKT I KAMPEN MOT CHAGAS SJUKDOM

Att snabbtesta Chagas sjukdom har enligt en ny undersökning visat sig vara lika pålitligt som tester gjorda i laboratorium. Det innebär att det går att diagnostisera patienter lättare och därmed inleda behandling i ett tidigare skede.