Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Muenge Kifetas dotter undersöks av en läkare på sjukhuset i Shamwana, Kongo-Kinshasa. Vi arbetar för att minska mödradödligheten genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Muenge Kifetas dotter undersöks av en läkare på sjukhuset i Shamwana, Kongo-Kinshasa. Vi arbetar för att minska mödradödligheten genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning. 

Kvinnors hälsa

Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossningskomplikationer. Läkare Utan Gränser arbetar med att minska barn- och mödradödligheten genom hälsokontroller under graviditeten, akut förlossningsvård, eftervård och tillgång till preventivmedel och familjeplanering.

Vad som orsakar dödsfall hos gravida kvinnor under graviditeten, under förlossningen eller efter förlossningen är detsamma oberoende av var man befinner sig i världen. Skillnaden är tillgången till kvalitetssäkrad sjukvård. Majoriteten av förlossningsrelaterade dödsfall, omkring 99 procent, sker i låginkomstländer. Mer än hälften av dessa dödsfall inträffar i Afrika söder om Sahara och en tredjedel i södra Asien. I rikare länder finns tillgång till prisvärd och effektiv behandling som förhindrar att komplikationer, som fortsätter att skörda liv i låginkomstländer, uppstår.

Vi arbetar för att minska barn- och mödradödligheten i mer än 20 länder genom hälsokontroller under graviditeten, akut förlossningsvård, eftervård och tillgång till preventivmedel och familjeplanering.

Fistel i underlivet, som drabbar kvinnor i samband med komplicerade och långvariga förlossningar, försvann i flera rikare länder under slutet på 1800-talet när tillgången till kejsarsnitt ökade. Men i fattiga och konfliktdrabbade områden har kvinnor inte möjlighet att nå sjukvård och få akut förlossningsvård. Dessa kvinnor fortsätter att lida av komplicerade och långvariga förlossningar som kan leda till att de drabbas av fistel i underlivet. Vi behandlar kvinnor med fistel i länder där förlossningsvård saknas eller är otillräcklig.  

Klicka på bilden för att se berättelser om vårt arbete med kvinnors hälsa:

Mödravård

I genomsnitt sker 61 procent av förlossningarna i världen i närvaro av kvalificerad sjukvårdspersonal. Detta tal minskar till 34 procent i låginskomstländer. I Somalia och Etiopien finns kvalificerad personal på plats under en förlossning i 23 procent av fallen medan det i Haiti finns personal närvarande i 5,6 procent av fallen. Utan sjukvård ökar risken för att gravida kvinnor dör av förlossningskomplikationer, förlossningskramp, biverkningar av malaria eller andra sjukdomar.

I många länder och av många anledningar föder kvinnor ofta hemma. Endast 40 procent av förlossningar världen över sker på sjukhus. I de länder där flest kvinnor föder barn hemma är också mödradödligheten som högst.

Då Läkare Utan Gränser ofta är den enda sjukvårdsinstansen på de platser där vi arbetar, betyder det att kvinnor måste resa långt hemifrån för att nå oss. Det händer att kvinnor inte börjar den långa resan förrän komplikationer uppstår. På Bon Marché Hospital i Ituri, i östra Kongo-Kinshasa, uppstår komplikationer som blödningar eller eklampsi (graviditetskramper) vid mer än en tredjedel av de 200 förlossningar som sker varje månad. I många av länderna där vi jobbar erbjuder vi vård och rådgivning under graviditeten, genomför akuta förlossningar och ger stöd och vård även efter förlossningen. Vi hjälper även gravida kvinnor att hitta till närmaste sjukhus så att de vet vart de ska gå när det är dags.

De främsta orsakerna till mödradödlighet

De främsta orsakerna till mödradödlighet är blödningar, blodförgiftning (sepsis), eklampsi (graviditetskramper), osäker abort och långvariga förlossningar.

Kraftiga blödningar står för en fjärdedel av mödradödligheten. Även en fullt frisk kvinna som drabbas av blödningar efter förlossningen kan dö inom två timmar utan förlossningsvård. Blodförgiftning, eller infektioner, är främsta dödsorsaken efter förlossningar. En av 20 kvinnor som föder barn utvecklar en infektion som kräver en antibiotikakur för att förhindra potentiellt dödsfall. Krampanfall under graviditeten (eklampsi) är den tredje största dödsorsaken för havande kvinnor. Orsaken är kopplad till högt blodtryck och kännetecknas kraftiga kramper som kan leda till koma och dödsfall. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) sker omkring 70 000 fall av eklampsi varje år i låginkomstländer. De häftiga kramperna kan förhindras och behandlas med läkemedlet magnesiumsulfat, även kallat epsomsalt.

Osäker abort betyder att man avbryter en oplanerad graviditet med hjälp av personal som saknar rätt medicinsk kunskap och i en ohygienisk miljö. Var sjätte minut dör en kvinna på grund av osäker abort. De som överlever lider ofta av allvarliga konsekvenser som infertilitet eller komplikationer vid framtida graviditeter. Tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård skulle minska antalet osäkra aborter märkvärt, genom att erbjuda säkrare alternativ med familjeplanering och kunna identifiera och behandla komplikationer i ett tidigt stadie av graviditeten. Långvariga förlossningar är en annan ledande orsak till dödsfall och sjukdomar, särskilt i Afrika söder om Sahara och i sydöstra Asien. En av de komplikationer som kan drabba kvinnor i samband med en långvarig förlossning är fistel i underlivet, vilket betyder att ett hål uppstår mellan slidan och urinblåsan, eller mellan slidan och ändtarmen. Om komplikationer uppmärksammas i tid kan de behandlas genom att bevaka kvinnan under förlossningen och ingripa med läkemedel när det behövs. 

Våra insatser

Läkare Utan Gränser arbetar för att förhindra de ”tre förseningarna” inom förlossningsvården och som är avgörande för både modern och barnets överlevnad. Den första förseningen handlar om att kvinnan söker vård för sent, den andra handlar om att försent nå en vårdklinik och den tredje förseningen är att inte få rätt behandling i rätt tid på sjukhus. Läkare Utan Gränser har startat mobila kliniker som reser till svåråtkomliga områden där människor inte har tillgång till sjukvård. Dessa mobila kliniker har, förutom möjlighet att erbjuda en del sjukvård själva, ett remissystem för att identifiera kvinnor med komplikationer som behöver komma till sjukhus där de kan få rätt vård. 2014 gjorde vi 665 000 konsultationer under graviditeter.

Förutom att bistå med snabb tillgång till kvalificerad vård arbetar Läkare Utan Gränser för att minska barn- och mödradödligheten genom att erbjuda akut förlossningsvård, vård under graviditeten och vård innan och efter förlossningen.

Akut förlossningsvård med kvalificerad personal redo att hantera komplicerade förlossningar kan vara avgörande för en kvinnas överlevnad vid en komplicerad förlossning. En av Läkare Utan Gränsers utmaningar är att engagera de människor vi stödjer till att använda den akuta förlossningsvården vi erbjuder. Det här kräver att vi lokaliserar vårdservice i närheten av människor som är i behov av vård, att anpassa vårdservicen till kulturen och göra vården kostnadsfri. Majoriteten av våra patienter tillhör de fattigaste grupperna av befolkningen och kan inte betala för sjukvård.

Vård och stöd under graviditet och innan förlossning förbättrar kvinnans hälsa under graviditeten och stödjer fostrets utveckling. Tack vare denna vård minskar antalet dödfödda barn. 

– Vi arbetar efter principen att risker finns med alla graviditeter, säger Christine Lebrun, ansvarig för reproduktiv hälsovård på Läkare Utan Gränser. Patientbesöken innan förlossningen är viktiga för att kunna upptäcka och behandla gravida kvinnor med hälsoproblem. Vi ger dem också hälsoråd. Ett patientbesök innan beräknad förlossning ger oss möjlighet att informera kvinnan och familjen om de eventuella riskerna som kan uppstå under förlossningen. Vi kan även hjälpa dem att förbereda sig inför akuta situationer och hitta en närliggande vårdcentral dit de kan gå för att föda sitt barn utan att stöta på hinder och förseningar.

De flesta dödsfall och sjukfall sker efter att förlossningen har ägt rum. Även för barnet är tiden efter förlossningen fylld av risker. Hela 30 procent av dödsfallen bland barn sker inom de första fyra veckorna och majoriteten av dödsfallen sker när barnet är endast några dagar gammalt. Vården efter en förlossning är särskilt viktigt för att försäkra sig om att både barnet och modern mår bra fysiskt och mentalt.

Aktuellt om Kvinnors hälsa

Två välinlindade nyfödda på mödravårdskliniken i Kabul, afghanistan
Nyheter från fältet

Nu är mitt uppdrag slut. Tack!

Jag hinner inte alls med och kan inte fatta att jag säger adjö till människor jag troligen inte kommer att möta igen, människor som jag kommit så nära och hunnit med så mycket tillsammans med, på så kort tid.

eid-present-kabul-modravard
Nyheter från fältet

Tårar och skratt

Så är det ju, ju längre in i arbetet man kommer, desto mer förstår man, och desto mer ser man vad som behöver göras.

utanför mödravårdskliniken med de äldra kvinnorna som väntar på släktingar som ska föda
Nyheter från fältet

Stunder

Tiden rusar på, dagar läggs till varandra – det går i ett rasande tempo!  Med massor av bollar i luften tar jag mig igenom ”småsaker” till obegripligt komplexa lägen.

Evelyne, 23 år, väntar på att få en fistel bortopererad i Gitega, Burundi.
Nyheter från fältet

Kvinnors hälsa: Mödradödligheten 220 gånger högre i Tchad än i Sverige

Varje dag dör 800 kvinnor i samband med graviditet och förlossning. En majoritet av dem dör till följd av komplikationer som hade kunnat förebyggas om de hade fått vård i tid. En chockerande verklighet – och vardag på många av de platser där vi arbetar.