Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vi arbetar för att minska mödradödlighet genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Muenge Kifetas dotter undersöks av en läkare på sjukhuset i Shamwana, Kongo-Kinshasa. Vi arbetar för att minska mödradödligheten genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning. 

Kvinnors hälsa

Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossningskomplikationer. Vi arbetar med att minska barn- och mödradödligheten genom hälsokontroller under graviditeten, akut förlossningsvård, eftervård och tillgång till preventivmedel och säker abort.

Vad som orsakar dödsfall hos gravida kvinnor under graviditeten, under eller efter förlossningen är detsamma oberoende av var man befinner sig i världen. Skillnaden är tillgången till kvalitetssäkrad sjukvård.

Majoriteten av förlossningsrelaterade dödsfall, omkring 99 procent, sker i låginkomstländer. Mer än hälften av dessa dödsfall inträffar i Afrika söder om Sahara och en tredjedel i södra Asien. Dödligheten vid graviditet och risken för komplikationer ökar dessutom för kvinnor som bor på landsbygden och bland tonårsflickor.

MÖDRAHÄLSOVÅRD

I många länder och av många anledningar föder kvinnor ofta hemma. Endast 40 procent av förlossningarna i världen sker på sjukhus. I de länder där flest kvinnor föder barn hemma är också mödradödligheten som högst.

Stöd under graviditet och förberedelse för förlossning

Vård och stöd under graviditet och innan förlossning förbättrar kvinnans hälsa under graviditeten och stödjer fostrets utveckling. Tack vare denna vård minskar antalet dödfödda barn. Patientbesöken innan förlossningen är viktiga för att kunna upptäcka och behandla gravida kvinnor med hälsoproblem. Vi ger dem också hälsoråd.

Ett patientbesök innan beräknad förlossning ger oss möjlighet att informera kvinnan och familjen om de eventuella riskerna som kan uppstå under förlossningen. Vi kan även hjälpa dem att förbereda sig inför akuta situationer och hitta en närliggande vårdcentral dit de kan gå för att föda sitt barn utan att stöta på hinder och förseningar.

Klicka på bilden för att se berättelser om vårt arbete med kvinnors hälsa:

I genomsnitt sker ca 60 procent av förlossningarna i världen i närvaro av kvalificerad sjukvårdspersonal. I låginkomstländer dock bara i 34 procent av fallen. Utan sjukvård ökar risken för att gravida kvinnor dör av förlossningskomplikationer, förlossningskramper, biverkningar av malaria eller andra sjukdomar.

DE FRÄMSTA ORSAKERNA TILL MÖDRADÖDLIGHET

Dödligheten vid graviditet ökar i låginkomstländer där många kvinnor saknar tillgång till bra och säker sjukvård. Det finns flera orsaker till skador och dödsfall hos gravida eller nyförlösta kvinnor:  

Blödningar

Kraftiga blödningar står för en fjärdedel av mödradödligheten. Även en fullt frisk kvinna som drabbas av blödningar efter förlossningen kan dö inom två timmar utan förlossningsvård.

Det gäller att tidigt identifiera varningssignaler under förlossningen och påbörja behandling med livmodermassage, vätska i dropp och läkemedel för att stoppa blödningen.

Blodförgiftning (sepsis)

Blodförgiftning eller infektioner är främsta dödsorsaken efter förlossningar. En av 20 kvinnor som föder barn utvecklar en infektion som kräver en antibiotikakur för att förhindra potentiellt dödsfall.

Rent vatten och rena ytor under förlossningen är oerhört viktiga för att förbygga infektioner. I fall det blir en infektion efter förlossningen är det viktigt att behandla med antibiotika.

Graviditetskramper (eklampsi)

Krampanfall under graviditeten (eklampsi) är den tredje största dödsorsaken för havande kvinnor. Orsaken är kopplad till högt blodtryck och kännetecknas av kraftiga kramper som kan leda till koma och dödsfall. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) sker omkring 70 000 fall av eklampsi varje år i låginkomstländer.

De häftiga kramperna kan förhindras och behandlas med läkemedlet magnesiumsulfat, även kallat epsomsalt.

Osäker abort

Osäker abort innebär att en oplanerad graviditet avbryts med hjälp av personal som saknar rätt medicinsk kunskap, eller att ingreppet utförs i en ohygienisk miljö. Var sjätte minut dör en kvinna på grund av osäker abort. De som överlever lider ofta av allvarliga konsekvenser som infertilitet eller komplikationer vid framtida graviditeter.

Tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård skulle minska antalet osäkra aborter märkvärt. Tillgång till preventivmedel är viktigt för att förebygga oönskade graviditeter. Skulle en kvinna önska att avbryta en graviditet måste hon erbjudas säker abort som utförs av utbildad vårdpersonal och under säkra förhållanden.

Långdragna förlossningar

Långdragna förlossningar är en annan ledande orsak till dödsfall och sjuklighet, särskilt i Afrika söder om Sahara och i sydöstra Asien. En av de komplikationer som kan drabba kvinnor i samband med en långdragen graviditet uppstår en förbindelse mellan slidan och urinblåsan, eller mellan slidan och ändtarmen. Kvinnorna blir urin- och/eller avföringsinkontinenta. Vi behandlar kvinnor med fistel i underlivet i länder där förlossningsvård saknas eller är otillräcklig.  

Så jobbar vi mot mödradödlighet

Vi arbetar för att minska barn- och mödradödligheten i mer än 20 länder genom hälsokontroller under graviditeten, akut förlossningsvård, eftervård och tillgång till preventivmedel och säker abort.

2017 assisterade våra team vid 300 000 förlossningar.

Mobila kliniker

Eftersom Läkare Utan Gränser ofta är den enda sjukvårdsinstansen på de platser där vi arbetar måste kvinnor ofta resa långt hemifrån för att nå oss. Det händer att kvinnor inte påbörjar den långa resan förrän komplikationer uppstår. Därför har vi startat mobila kliniker som reser till svåråtkomliga områden där människor inte har tillgång till sjukvård.

Dessa mobila kliniker har, förutom möjlighet att erbjuda viss sjukvård, ett remissystem för att identifiera kvinnor med komplikationer som behöver komma till sjukhus där de kan få rätt vård.

Akut förlossningsvård

Akut förlossningsvård med kvalificerad personal redo att hantera komplicerade förlossningar kan vara avgörande för en kvinnas överlevnad vid en komplicerad förlossning. En av våra utmaningar är att engagera de människor vi stödjer till att använda den akuta förlossningsvården vi erbjuder.

Det här kräver att vi lokaliserar vårdservice i närheten av människor som är i behov av vård, att anpassa vårdservicen till kulturen och göra vården kostnadsfri. Majoriteten av våra patienter tillhör de fattigaste grupperna av befolkningen och kan inte betala för sjukvård.

Vård efter förlossning

De flesta dödsfall och sjukfall sker efter att förlossningen har ägt rum. Även för barnet är tiden efter förlossningen fylld av risker. Hela 30 procent av dödsfallen bland barn sker inom de första fyra veckorna och majoriteten av dödsfallen sker när barnet är endast några dagar gammalt. Vården efter en förlossning är särskilt viktigt för att försäkra sig om att både barnet och modern mår bra fysiskt och mentalt.

Senast uppdaterad 4 juli 2018.

Aktuellt om Kvinnors hälsa

Shamir Rama och hennes nyfödda barn, som föddes i "containerbyn" i Likoni, sydväst om Mombasa, Kenya.
Nyheter från fältet

Berättelser från containerbyn i Kenya

Innan vi startade upp vår verksamhet i Likoni fanns ingen akut mödravård eller neonantalvård att tillgå i det överbefolkade distriktet. Gravida kvinnor var tvungna att med färja korsa en kanal för att ta sig till mödravårdcentralen i Mombasa. 

Yassin Tara och hennes dotter Asma har flytt från Myanmar till Bangladesh.
Nyheter från fältet

Bara för att jag är kvinna

Fler kvinnor och flickor än någonsin tidigare befinner sig idag på flykt. De ställs inför många faror och hälsorisker under flykten – enbart på grund av det faktum att  de är kvinnor.