Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Ett barn vaccineras mot mässling i Afghanistan.

Ett barn vaccineras mot mässling i Afghanistan. 

Mässling

Mässling är en ytterst smittsam virussjukdom och en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år. 2015 dog 134 200 människor, de flesta barn under fem, i mässling.

Utbredningen av mässling har minskat, mycket tack vare ökad vaccinering av barn. Fortfarande dör i snitt 367 personer om dagen av mässling, allra främst i låginkomstländer. 

Symptom på mässling

Tiden från smittotillfälle till dess att sjukdomen bryter ut är cirka tio dagar. De första symptomen på mässling är hög feber, ögonirritation och besvärlig torrhosta. Efter någon dag kommer röda utslag som oftast börjar i ansiktet och sedan sprider sig nedåt på kroppen. Komplikationer är vanliga framförallt hos barn under fem år. De vanligaste komplikationerna är luftvägsinfektioner, diarresjukdomar, hjärninflammtion och blindhet. Har den insjuknade dessutom ett försvagat immunförsvar av till exempel hiv eller undernäring är den särskilt utsatt. 

Behandling av mässling

Det finns ett effektivt vaccin mot mässling, men ingen egentlig behandling mot sjukdomen. Den som blir smittad behandlas för de eventuella komplikationer som uppstår. Man har sett att barn med mässling som ges ett tillskott av A-vitamin löper betydligt mindre risk att drabbas av komplikationer som ögonskador och blindhet. Också risken att dö minskar.

Vaccinering mot mässling

Före 1980, då flera vaccinationskampanjer startade, dog 2,6 miljoner människor varje år av mässling, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Därefter har antalet dödsfall minskat. 2011 fick 225 miljoner människor mässlingsvaccin. 84 procent av alla barn i ettårsåldern vaccinerades – år 2000 var den siffran 72 procent.

Utbredning av mässling

Enligt WHO inträffar 95 procent av alla dödsfall i mässling i låginkomstländer, främst i Afrika och Asien. Under 2015 dog 134 200 människor av mässling vilket innebär 367 dödsfall per dag. Det är en stor minskning sedan år 2000 då siffran var 651 600 döda. Framgången kan förklaras av en kraftig ökning av antalet barn som får vaccin vid ett års ålder. 2014 vaccinerades 85 procent av världens barn mot mässling. 

Våra insatser mot mässling

I många länder har hälsovårdsmyndigheterna infört ett vaccinationsprogram riktat till alla barn, vilket skyddar dem mot sex olika infektionssjukdomar – varav mässling är en. 

Dessvärre finns många områden där det inte är möjligt att genomföra vaccinationen på grund av till exempel krig, interna förflyttningar av stora befolkningsgrupper och utbredd fattigdom. Det är i dessa områden, samt i flyktingläger, vi genomför stora vaccinationskampanjer. När mässling brutit ut behandlar vi även patienter. Målgruppen är huvudsakligen barn i åldern 6-12 månader.

2017 vaccinerade vi över 2 miljoner människor mot mässling. 

Senast uppdaterad 4 juli 2018.

Läs mer om

En man vaccineras mot gula febern under en vaccinationskampanj i Kongo-Kinshasa.

Vaccinationer

Vaccinationer är ett effektivt sätt att rädda liv och minska risken för sjukdomsspridning. Trots det saknar stora delar av världen tillgång till vaccin. 

Aktuellt om Mässling

Epalatas tvååriga barn, Akiliite, har mässling och får vård ett sjukhus i Kongo-Kinshasa.
Nyheter från fältet

Kongo-Kinshasa: “Vi fortsätter vaccinera”

Mässlingsepidemin i Kongo-Kinshasas södra delar har pågått sedan mars 2018, och fortsätter att spridas. Men varför dör så många barn och vad gör Läkare Utan Gränser?

En pojke med mässling får lindring i form av en klådstillande lotion.
Nyheter från fältet

Prickar att ha respekt för

En morgon blir jag kallad till vårt isoleringstält för att bedöma en patient. Där har vi våra barn med mässling, en sjukdom som vi börjat se mer av under slutet av månaden. 

När teamet lämnade Mulungu, Kongo-Kinshasa, hade de vaccinerat 4 165 barn mot mässling.
Nyheter från fältet

Kampen mot mässling i Kongo-Kinshasa

Mässling är en av de sjukdomar som orsakar flest dödsfall bland barn, trots att den lätt kan förebyggas. Våra team trotsade djungel och beväpnade grupper för att vaccinera och behandla barn med sjukdomen.

Mässlingsutbrott i Katanga i Kongo-Kinshasa
Nyheter från fältet

Mässlingepidemin hotar flera regioner i Kongo-Kinshasa

Mässlingsepidemin i sydöstra Kongo-Kinshasa har på ett år smittat åtminstone 40 000 människor. Mässling har blivit en endemisk sjukdom i landet.