Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En pojke vaccineras mot mässling i Afghanistan.

En pojke vaccineras mot mässling i Afghanistan. 

Mässling

Mässling är en ytterst smittsam virussjukdom och en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år. 2015 dog 134 200 människor, de flesta barn under fem, i mässling.

Symptom

Tiden från smittotillfälle till dess att sjukdomen bryter ut är tio-tolv dagar. De första symptomen är hög feber och besvärlig torrhosta, som följs av snuva, ögonirritation och ljuskänslighet. Efter tre, fyra dagar kommer utslag i form av kraftigt röda prickar, som i början är ganska små – ett par millimeter – men som snabbt blir större och flyter ihop. Efter ungefär en vecka faller patientens temperatur och utslagen försvinner. De täcker inte bara huden, utan också kroppens invändiga ytor, vilket kan ge upphov till allvarliga komplikationer. Utslagen påverkar hjärn- och ryggmärgshinnorna och även tarmsystemet med diarréer som följd. Till slut blir lungvävnaden påverkad vilket kan leda till ytterligare infektioner och lunginflammation. Även om de flesta tillfrisknar efter två-tre veckor är det många som dör, vanligtvis på grund av komplikationer som diarréer, lunginflammation och undernäring. Särskilt utsatta är barn under fem år i låginkomstländer. 

Behandling

Det finns ett effektivt vaccin mot mässling, men ingen egentlig behandling mot sjukdomen. Den som blir smittad behandlas för de eventuella komplikationer som uppstår. Man har sett att barn med mässling som ges ett tillskott av A-vitamin löper betydligt mindre risk att drabbas av komplikationer som ögonskador och blindhet. Också risken att dö minskar.
 
Före 1980, då flera vaccinationskampanjer startade, dog 2,6 miljoner människor varje år av mässling, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Därefter har antalet dödsfall minskat. 2011 fick 225 miljoner människor mässlingsvaccin. 84 procent av alla barn i ettårsåldern vaccinerades – år 2000 var den siffran 72 procent.

Utbredning

Enligt WHO inträffar 95 procent av alla dödsfall i mässling i låginkomstländer, främst i Afrika och Asien. Under 2014 dog 114 900 människor av mässling vilket innebär 314 dödsfall per dag. Det är en stor minskning sedan år 2000 då siffran var 548 000 döda. Framgången kan förklaras av en kraftig ökning av antalet barn som får vaccin vid ett års ålder. 2014 var det 85 procent av världens barn som vaccinerades. 

Den flesta som dör av mässling är barn under fem år, som dör indirekt eller direkt av infektionen. Där utsatta befolkningar inte är vaccinerade är mässling med dess komplikationer en av de mest utbredda dödsorsakerna hos små barn. 

Våra insatser

I en lång rad länder har hälsovårdsmyndigheterna infört ett vaccinationsprogram riktat till alla barn som skyddar dem mot sex olika sjukdomar – varav mässling är en. Dessvärre finns många områden där det inte är möjligt att genomföra vaccinationen på grund av till exempel krig, interna förflyttningar av stora befolkningsgrupper och utbredd fattigdom.
 
Det är i dessa områden, samt i flyktingläger, vi genomför stora vaccinationskampanjer. Målgruppen är huvudsakligen barn i åldern 6-12 månader.
 
2014 vaccinerade vi över 1,5 miljoner människor och behandlade 33 700 patienter.

Aktuellt om Mässling

Mässlingsutbrott i Katanga i Kongo-Kinshasa
Nyheter från fältet

Mässlingepidemin hotar flera regioner i Kongo-Kinshasa

Mässlingsepidemin i sydöstra Kongo-Kinshasa har på ett år smittat åtminstone 40 000 människor. Mässling har blivit en endemisk sjukdom i landet.

Väntande barn på vårdcentral i Katangaprovinsen i Kongo där en mässlingsepidemi pågått i månader.
Nyheter från fältet

Att leta efter mässling

Utslagen kliar inte. Han har haft feber och torr hosta. Det har runnit ur näsan, men det har inte varit några problem med ögonen.

Mässlingsvaccinerna packas i kyllådor med kylklampar och kartong som systematiskt placeras för att vaccinet alltid ska vara mellan 2 och 8 grader.
Nyheter från fältet

Skisser av en talföljd

Barnen kommer i massor till våra vaccinationsplatser som vi har placerat på flera olika platser i regionen.

Kongo-Kinshasa. Barnen kommer med sina föräldrar till mässlingssjukhuset i Mulongo.
Nyheter från fältet

Vad är det som dödar ett barn?

Hon har fått mässlingen. Febern började för en vecka sedan. Hon tappade aptiten och började hosta.