Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar. En ung man och hans fru får träffa vår läkare. 

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en bakteriell infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna och ger patienten hosta. Sjukdomen är svår och tar lång tid att behandla. För första gången på närmare 50 år har två nya läkemedel godkänts för svårbehandlad tuberkulos.

Vilka är Symptomen på tuberkulos?

Tuberkulos (tcb) sprids genom luften och infekterar oftast lungvävnaden. Den smittade utvecklar en ihållande, ibland blodig, hosta. Andra symptom på tuberkulos är feber, svettningar, drastisk viktminskning, bröstsmärtor och andningsproblem. Tuberkulosinfektionen kan också sprida sig till andra organ. Infekteras ryggraden, med följden att den blir deformerad, kallas det Potts sjukdom. Men också njurarna, hjärnhinnorna som omger hjärnan och ryggmärgen, och lymfknutarna kan bli infekterade.

En tuberkulosinfektion utvecklar sig oftast över lång tid. Om inte behandling sätts in för dem som utvecklat en aktiv tbc dör en tredjedel inom två år och resterande två tredjedelar inom fem år.

Den som blir smittad av tuberkulos utvecklar inte nödvändigtvis sjukdomen. Immunförsvaret producerar en barriär kring bacillen, som därefter kan förbli passiv i kroppen i åratal.

Klicka på bilden för att se läkare och patienter berätta om tuberkulos:

Tio procent av de smittade (som inte också har hiv) utvecklar aktiv tuberkulos vid en eller annan tidpunkt i livet. Bland hivsmittade är tuberkulos orsaken till omkring en tredjedel av dödsfallen, eftersom dessa människor i förväg har ett nedsatt immunförsvar som gör dem särskilt sårbara. Cirka 70 procent av dem med tuberkulos som också har hiv lever i Afrika.

Tuberkulos utvecklar ibland en resistens mot behandling i två varianter: multiresistent tuberkulos samt extremt multiresistent tuberkulos. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, utgör den extrema varianten cirka tio procent av de inrapporterade fallen av multiresistent tuberkulos.

Sjukdomens Utbredning

Under 2014 dog 1,5 miljoner människor av tuberkulos enligt WHO. Många av dessa var hivpositiva. Det uppskattade antalet nya fall av tuberkulos var runt nio miljoner. Tuberkulos är vanligast i Afrika och Sydostasien. När det gäller patienter med multiresistent tuberkulos är proportionellt sett denna form av tuberkulos vanligast i Östeuropa och Centralasien.  

Vilken Behandling finns mot tuberkulos?

För första gången på närmare 50 år har det kommit två nya mediciner mot tuberkulos. Den första, bedaquiline, godkändes 2012. Bedaquiline används för att behandla multiresistent tuberkulos (MDR-TB) och ges i kombination med andra läkemedel som redan finns. Den andra nya medicinen mot tuberkulos, delamanid, godkändes 2014. Delamanid är effektivt mot de dödligaste varianterna av tuberkulos, inklusive multiresistent och extremt resistent tuberkulos.

Två år efter att läkemedlet delamanid godkänts har endast 180 patienter i världen möjlighet att använda det. Orsaken är höga priser och brist på tillgång. Att behandla en patient med läkemedelsresistent tuberkulos kan ta upp till två år och kosta 100 000 kronor. Det här betyder att de flesta fattiga länder inte har råd att erbjuda behandlingar mot läkemedelsresistent tuberkulos. Två tredjedelar av de runt 500 000 människor som varje år insjuknar i läkemedelsresistent tuberkulos skulle kunna hjälpas om de fick tillgång till det nya läkemedlet. 

En patient med multiresistent tuberkulos visar upp sin dagliga dos mediciner.En patient med multiresistent tuberkulos visar upp sin dagliga dos mediciner. 

Det är möjligt att idag effektivt behandla icke-resistent tuberkulos med den så kallade DOTS-behandlingen (Directly Observed Treatment Short Course) och till ett relativt billigt pris. Men den är både långvarig – sex till åtta månader – och komplicerad. Patienten måste varje dag under de två första månaderna ta sin medicin under uppsyn av sjukhuspersonal. Dessutom ger den många biverkningar, och behandlingsformen har inte utvecklats på 40 år.

Förbättrad diagnostik och det faktum att allt fler tuberkulospatienter även testas för hiv har globalt sett inneburit att nästan hälften av de patienter som konstaterats ha såväl tuberkulos som hiv kunnat påbörja antiretroviral behandling.

Så arbetar vi

Under 2011 började vi använda ett nytt diagnostiskt verktyg som inom två timmar kan ge svar på om patienten är smittad med tuberkulos, även multiresistent. Patienter behöver inte längre vänta upp till tre månader på svar.

Tbc-behandlingen bör vara kortare, billigare och mindre komplex samt med förbättrade diagnos- och behandlingsmetoder. Därför arbetar vi med att väcka opinion och sprida information om tuberkulos och möjligheterna att behandla den. Vi genomför riktat påverkansarbete mot politiker och läkemedelsbolag för att förbättra tillgången till effektiv behandling för alla.

Under 2014 behandlade vi 21 500 patienter för tuberkulos och av dem 1 800 för multiresistent tuberkulos.

Aktuellt om Tuberkulos

En patient med tuberkulos undersöks i Läkare Utan Gränsers projekt i Donetsk, Ukraina.
Nyheter från fältet

Bara 180 tuberkulospatienter får nytt läkemedel

Två år efter att ett nytt läkemedel för tuberkulos godkänts har endast 180 patienter möjlighet att använda det. Vi är mycket oroade över de höga priserna och bristen på tillgång.

Kume, 3 år, har testat positivt för malaria. Han hade 39,7 graders feber när hans föräldrar kom till sjukhuset i at Bentiu, South Sudan.
Nyheter från fältet

Sverige drar ned på livsviktigt stöd

REPLIK | Läkare Utan Gränser är en av de organisationer som kritiserar beslutet om att sänka stödet till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria från 850 miljoner kronor till 550.