Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
När vi arbetade i Somalia låg vårt fokus på barn- och mödravård men också att agera vid utbrott av sjukdomar som kolera och att delta i massvaccination mot polio.

När vi arbetade i Somalia låg vårt fokus på barn- och mödravård men också att agera vid utbrott av sjukdomar som kolera och att delta i massvaccination mot polio.

Konflikten i Somalia

Efter fyra års frånvaro som följd av upprepat våld mot vår egen personal återvände Läkare Utan Gränser till Somalia 2017.

Vi arbetar på Mudug regionsjukhus i North Galkayo i Puntland-regionen, nordöstra Somalia. I maj återupptog vi flera projekt för behandling av undernäring. En månad senare startade började vi också arbeta med vård av barn, både inom öppenvård och på sjukhuset, och i september började vi arbeta med att stötta akutavdelningen.

I november förvärrades situationen då allt fler drabbades av undernäring på Afrikas Horn. Då starta vi flera projekt som omfattade en rad akutinsatser i flera regioner.

Våra team har också undersökt vilka medicinska och humanitära behov som måste hanteras i Baidoa, en stad i sydvästra delen av landet. Det resulterade i att vi beslöt att ge barn- och mödravårdsavdelningarna på regionsjukhuset stöd för att sedan kunna starta verksamhet där i april 2018.

Vi utvecklar också en strategi för beredskap och hantering av sjukdomsutbrott för att kunna hjälpa lokala myndigheter i södra Somalia. Detta gör vi i samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter och andra organisationer.

På grund av tidigare erfarenheter är vår återvändo till Somalia präglad av att gå varsamt till väga. Vår närvaro och möjligheter att utöka våra aktiviteter till fler regioner beror helt och hållet på den acceptans och det stöd vi får från de myndigheter och samhällen där vi verkar. Vi vill veta på vilka platser vi kan driva kommande projekt med utgångspunkt från medicinska behov och garanterad säkerhet för internationell personal i samarbetet med inhemsk personal.Under 2017 hade vi i Somalia:

  • 3 600 behandlades för undernäring

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 7 december 2017.

Det här arbetar vi med i Somalia

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

För att avgöra graden av undernäring mäter vi omkretsen på överarmen.

Undernäring

När ett barn blir undernärt kan det få kroniska skador på hjärnan och immunförsvaret. Barnet har också långt större risk att bli sjukt i andra infektioner och dö.

Aktuellt om Somalia

I maj började vi arbeta på undernäringskliniken och sedan juni är vi också verksamma på den pediatriska avdelningen på Mudug sjukhuset i Somalia.
Nyheter från fältet

Vi återupptar vår verksamhet i Somalia

För fyra år sedan avslutade vi vår verksamhet i Somalia på grund av en rad attacker på vår personal. Efter nästan fyra års frånvaro är vi nu tillbaka och arbetar vid Mudug sjukhuset i Puntland-regionen, Somalia, i samarbete med landets hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Vi har arbetat i Dadaab i 20 år och har utfört 180 000 patientbesök, vårdat 12 000 patienter på sjukhuset, utfört 12 000 mödravårdsrådgivningar och assisterat vid 3 240 födslar.
Nyheter från fältet

HUNDRATUSENTALS LIV I FARA OM DADAAB-LÄGRET STÄNGS

Hundratusentals människors liv är i fara om kenyanska myndigheter stänger flyktinglägret Dadaab i nordöstra Kenya. Myndigheterna vill att invånarna i lägret ska återföras till Somalia inom tre månader.

En av våra läkare undersöker ett litet barn på en av våra mobila kliniker i Somalia när vi hade verksamhet där.
Nyheter från fältet

Avslutar verksamhet i Somalia

Efter 22 år av medicinsk hjälp i Somalia sätter övergrepp och missbruk stopp för vidare humanitära insatser. De säkerhetsgarantier för personal och patienter som är en förutsättning för att kunna arbeta i Somalia har underminerats av att väpnade grupper och civila makthavare stöttat eller tolererat våldsamma angrepp riktade mot oss på Läkare Utan Gränser.

Nyheter från fältet

Medarbetare äntligen fria

Våra två medarbetare Mone och Blanca, som kidnappades i Dadaab i oktober 2011, är nu fria. Vi mottar beskedet med enorm lättnad och glädje!