Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
När vi arbetade i Somalia låg vårt fokus på barn- och mödravård men också att agera vid utbrott av sjukdomar som kolera och att delta i massvaccination mot polio.

När vi arbetade i Somalia låg vårt fokus på barn- och mödravård men också att agera vid utbrott av sjukdomar som kolera och att delta i massvaccination mot polio.

Konflikten i Somalia

Under 2013 avslutade vi vår verksamhet i Somalia på grund av övergrepp och extrema angrepp på medarbetare i en miljö där väpnade grupper och civila makthavare i allt högre grad stödjer, tolererar eller överser med mord, attacker och kidnappning av humanitära hjälparbetare.

Efter flera årtionden av medicinska humanitära insatser i Somalia tvingades vi i augusti 2013 avsluta alla våra projekt i landet med omedelbar verkan. 

Varför arbetade vi i Somalia?

  • Väpnad konflikt
  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Den humanitära krissituation som utbröt i Somalia efter en förödande torka 2011 har i viss mån förbättrats. Men den pågående konflikten i framför allt södra och mellersta Somalia innebär stora påfrestningar för ett redan svagt sjukvårdssystem. I många delar av Somalia är tillgången till hälso- och sjukvård ytterst begränsad och dödssiffrorna hos gravida kvinnor och små barn är bland de högsta i världen. Hundratusentals somalier har behövt lämna sina hem, en del har tagit sin tillflykt till läger i grannländerna och lever under mycket svåra omständigheter.

Huvudstaden Mogadishu

I Mogadishu, Somalias huvudstad, har vi varit verksamma vid flera sjukhus, bland annat vid det enda barnsjukhuset. Vi har haft akut- och intensivvårdsavdelningar och enheter för behandling av allvarlig undernäring. Andra insatser har varit mödravård och kirurgi. Vi har arbetat vid flera vårdcentraler i distriktet där vi tagit emot flyktingar och fastboende. Fokus har legat på barn- och mödravård men också att agera vid utbrott av sjukdomar som kolera och att delta i massvaccination mot polio. Alla läkemedel och annan utrustning lämnades över till de hjälporganisationer som fortfarande fanns på plats då vi såg oss tvingade att lämna landet.

Insatser i andra delar av Somalia

I södra och mellersta distrikten har våra insatser framför allt gällt barn- och mödravård, vi har behandlat undernäring och sjukdomar som tuberkulos och kala azar, men också mässling och kolera. Vi har dessutom utfört vaccinationer. Verksamheten har varit förlagd till både sjukhus, vårdcentraler och mobila kliniker.
Också i norra Somalia har vi haft projekt vid två sjukhus i staden Galkayo. Vi har här inriktat oss på barn- och mödrahälsovård, utfört operationer och behandlat undernäring och tuberkulos. En del av verksamheten har lämnats över till två andra internationella organisationer.

Somaliland

I den självutnämnda republiken Somaliland utvidgade vi verksamheten 2011. Vi arbetade på sjukhuset i Burao med bland annat mödravård och kirurgi och kunde därmed sänka mödradödligheten. Vi har också arbetat på tre fängelser där vi förbättrat vatten- och sanitetsförhållanden och gett medicinsk vård.

Under 2013 hade vii Somalia:

  • 318 400 patientbesök
  • 6 150 förlossningar
  • 15 600 remitterades för behandling av undernäring
  • 28 600 vaccinationer

 
Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2013. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2016.

Det här arbetar vi med i Somalia

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Aktuellt om Somalia

I maj började vi arbeta på undernäringskliniken och sedan juni är vi också verksamma på den pediatriska avdelningen på Mudug sjukhuset i Somalia.
Nyheter från fältet

Vi återupptar vår verksamhet i Somalia

För fyra år sedan avslutade vi vår verksamhet i Somalia på grund av en rad attacker på vår personal. Efter nästan fyra års frånvaro är vi nu tillbaka och arbetar vid Mudug sjukhuset i Puntland-regionen, Somalia, i samarbete med landets hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Vi har arbetat i Dadaab i 20 år och har utfört 180 000 patientbesök, vårdat 12 000 patienter på sjukhuset, utfört 12 000 mödravårdsrådgivningar och assisterat vid 3 240 födslar.
Nyheter från fältet

HUNDRATUSENTALS LIV I FARA OM DADAAB-LÄGRET STÄNGS

Hundratusentals människors liv är i fara om kenyanska myndigheter stänger flyktinglägret Dadaab i nordöstra Kenya. Myndigheterna vill att invånarna i lägret ska återföras till Somalia inom tre månader.

En av våra läkare undersöker ett litet barn på en av våra mobila kliniker i Somalia när vi hade verksamhet där.
Nyheter från fältet

Avslutar verksamhet i Somalia

Efter 22 år av medicinsk hjälp i Somalia sätter övergrepp och missbruk stopp för vidare humanitära insatser. De säkerhetsgarantier för personal och patienter som är en förutsättning för att kunna arbeta i Somalia har underminerats av att väpnade grupper och civila makthavare stöttat eller tolererat våldsamma angrepp riktade mot oss på Läkare Utan Gränser.

Nyheter från fältet

Medarbetare äntligen fria

Våra två medarbetare Mone och Blanca, som kidnappades i Dadaab i oktober 2011, är nu fria. Vi mottar beskedet med enorm lättnad och glädje!