Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
i Tadzjikistan arbetar vi med att behandla tuberkulos. Även extremt läkemedelsresistent tbc.

Läkaren Christoph Höhn gör ett syntest på Shahnoza, 16 år. Shahnoza påbörjade en behandling för multiresistent tuberkulos men det visadre sig sen att hon hade den extremt resistenta varianten av sjukdomen.

Tadzjikistan

Den första patient någonsin som behandlats för extremt multiresistent tuberkulos i Tadzjikistan friskförklarades i december.

Varför arbetar vi i Tadzjikistan?

  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

Under 2015 började Läkare Utan Gränser behandla tuberkulospatienter med läkemedlet bedaquiline i Tadzjikistan. Det är ett av de första preparat på 50 år som tagits fram mot tuberkulos. Fem patienter fick behandling.

Omfattande vårdprogram för tbc

På sjukhuset i huvudstaden Dushanbe har vi ett team som i samarbete med landets sjukvårdsmyndigheter ingår i ett omfattande vårdprogram för unga tuberkulospatienter och deras familjer. Det drivs till stor del inom öppenvården. Teamet försöker hitta nya vägar för att göra vården tillgänglig även för dem som bor långt från sjukhuset. Till exempel genom att stå för transportkostnaderna. Sedan 2014 har vi försökt skräddarsy behandlingen efter patientens behov, bland annat för barn med multiresistent tuberkulos. Vi ger också psykosocialt stöd för att få patienterna att fullfölja behandlingen, som kan vara påfrestande. Andra aktiviteter gäller att minska det stigma som sjukdomen kan ge upphov till och att systematiskt spåra de personer patienten varit i kontakt med.

Vi har för första gången i landet använt nya diagnostiska verktyg och vi hoppas kunna introducera fler, bland annat ett snabbtest med GeneXpert. Det protokoll för behandling av barn med tuberkulos som vi tagit fram har antagits som nationella riktlinjer.

Hiv och tbc i Kulob

Under 2015 har vi också startat ett nytt projekt i Kulob, södra Tadzjikistan, för att behandla barn med hiv och tuberkulos. Projektet startar våren 2016.

Under 2015 hade vi:

  • 130 patienter som behandlades för tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad:15 juli 2016

Det här arbetar vi med i Tadzjikistan

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Aktuellt om Tadzjikistan

Naciba och en av våra patienter
Nyheter från fältet

En dag i november

Solen skiner denna november dag, det är kallt i luften och på bergstopparna som omger Dushanbe ser man att snön kommer längre och längre ner.

Trettonåriga Dilbar gungar på lekplatsen vid tuberkulossjukhuset i Dushanbe, huvudstaden i Tadzjikistan. För barn som måste genomgå den långa och plågsamma behandlingen mot tuberkulos är det viktigt att också på leka. Flickan på bilden är inte samma barn
Nyheter från fältet

PLÅGSAM BEHANDLING FÖR BARN MED MULTIRESISTENT TUBERKULOS

Läkaren Ann Åkesson och hennes team i Tadzjikistans huvudstad Dushanbe behandlar barn och ungdomar med den multiresistenta formen av tuberkulos. Tuberkulos är en allvarlig bakteriell infektion som ofta drabbar lungorna och ger patienten svår hosta. En del patienter, som barnen på sjukhuset där Ann arbetar, utvecklar resistens mot de mediciner som vanligen används mot sjukdomen. Behandling de måste genomgå är lång och plågsam och dessutom ineffektiv.