Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
i Tadzjikistan arbetar vi med att behandla tuberkulos. Även extremt läkemedelsresistent tbc.

Läkaren Christoph Höhn gör ett syntest på Shahnoza, 16 år. Shahnoza påbörjade en behandling för multiresistent tuberkulos men det visadre sig sen att hon hade den extremt resistenta varianten av sjukdomen.

Hiv och tbc i Tadzjikistan

I Tadzjikistan fortsätter Läkare Utan Gränser arbetet med att ge barn med tuberkulos tillgång till vård.

Tadzjikistan, formellt Republiken Tadzjikistan, är en stat i Centralasien som gränsar till Afghanistan, Kina, Kirgizistan och Uzbekistan.

Vårt arbete i Tadzjikistan 2016

Sedan november 2011 har vi tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter arbetat med diagnos och behandling av barn och deras familjer som har läkemedelsresistent tuberkulos. 2016 använde vi för första gången här två nya lovande läkemedel, bedaquiline och delamanid. Programmet har som mål att behandla patienterna hemma och visar att det är möjligt att ge barn med tuberkulos omfattande vård. Vi stöttar också barnsjukhuset i huvudstaden Dushanbe och barnavdelningen på Machiton-sjukhuset.

Strategin för att behandla tuberkulos är bred och omfattar test av nya patienter, uppföljning av dem som fått diagnos, individuell behandling och psykosocialt stöd. Projektet gäller också barn med både tuberkulos och hiv och barn, som förutom tuberkulos, är allvarligt undernärda. Under året arbetade vi tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna på att avsluta tredje versionen av den vårdguide som gäller barn. Där finns information om bästa behandling av barn med tuberkulos. Sedan projektet startade har 147 patienter behandlats.

Nytt projekt

Vi har börjat ett nytt projekt i Kulob i södra Tadzjikistan som gäller barn och familjer med hiv. Det främsta syftet är att minska sjuklighet och antalet dödsfall bland barn med hiv/aids. Vi fokuserar särskilt på dem som samtidigt har andra sjukdomar och på att förhindra spridning av hiv. Sedan juni har vårt team haft 79 patienter – av dem 62 barn och 17 övriga familjemedlemmar. De har behandlats för infektioner som angriper dem med nedsatt immunförsvar. Vi har arbetat med att förhindra smittoöverföring av hiv från mor till barn, drivit projekt för behandling av undernäring och gett socialt stöd.

2016 i siffror:

  • 147 patienter behandlats för tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad:10 november 2017.

Det här arbetar vi med i Tadzjikistan

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Aktuellt om Tadzjikistan

Eva och en stor del av det medicinska teamet som arbetar med tuberkulos.
Nyheter från fältet

Berörd, rikare och tacksam

Nu är det dags att åka hem. Jag är berörd, jag är rikare och jag är tacksam. Det var ett vackert år i Tadjikistan. 

Nyheter från fältet

En tuberkulosfri värld?

Ett av WHOs (Världshälsoorganisationen) milleniemål talar om att man dramatiskt vill reducera förekomsten av och dödligheten i tuberkulos fram till

Naciba och en av våra patienter
Nyheter från fältet

En dag i november

Solen skiner denna november dag, det är kallt i luften och på bergstopparna som omger Dushanbe ser man att snön kommer längre och längre ner.

Trettonåriga Dilbar gungar på lekplatsen vid tuberkulossjukhuset i Dushanbe, huvudstaden i Tadzjikistan. För barn som måste genomgå den långa och plågsamma behandlingen mot tuberkulos är det viktigt att också på leka. Flickan på bilden är inte samma barn
Nyheter från fältet

PLÅGSAM BEHANDLING FÖR BARN MED MULTIRESISTENT TUBERKULOS

Läkaren Ann Åkesson och hennes team i Tadzjikistans huvudstad Dushanbe behandlar barn och ungdomar med den multiresistenta formen av tuberkulos. Tuberkulos är en allvarlig bakteriell infektion som ofta drabbar lungorna och ger patienten svår hosta. En del patienter, som barnen på sjukhuset där Ann arbetar, utvecklar resistens mot de mediciner som vanligen används mot sjukdomen. Behandling de måste genomgå är lång och plågsam och dessutom ineffektiv.