Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En lastbil med dricksvatten i flyktinglägret Palorinya, Uganda, dit människor från Sydsudan flytt.

En lastbil med dricksvatten i flyktinglägret Palorinya, Uganda, dit människor från Sydsudan flytt.  

Vård åt flyktingar i Uganda

Under 2016 ökade antalet flyktingar som kom till i Uganda. Dessutom fortsätter hiv att vara ett stort hälsoproblem trots att det skett vissa förbättringar.

Trots att antalet nya fall minskat – från 160 000 år 2010 till 95 000 år 2014 – är sju procent av befolkningen hivpositiv. Det innebär cirka 1,5 miljoner människor. Ungdomar är särskilt sårbara eftersom de tidigt utsätts för oönskade graviditeter, sexuellt våld och osäkra aborter. Hiv/aids är den vanligaste dödsorsaken bland unga i Afrika, så även i Uganda.

Vårt arbete i Uganda 2016

På Arua-regionalsjukhus, nordvästra Uganda, har Läkare Utan Gränser ett patientnära system. Det omfattar mätningar av mängden virus, snabb upptäckt och tidig behandling, vilket leder till större chans för patienten att bli bättre. Från september 2013 till samma månad 2016 togs 20 845 prover för att mäta virusmängden. I några fall av dem som genomgått behandling visade test att de inte längre svarade på andra linjens antiretrovirala läkemedel och de fick därför påbörja tredje linjens behandling.

I Kasese, huvudort i Kasesedistriktet, driver vi en klinik med omfattande hälso- och sjukvård av ungdomar. Där ingår vård för sexuell och reproduktiv hälsa och förebyggande arbete, screening och behandling av hiv och tuberkulos. Vi har en rad aktiviteter för att få ungdomar att komma till kliniken. Det sker bland annat via sociala medier, radioprogram och nätverkande. Under året hade vi mer än 11 700 patientbesök, 3 200 ungdomar testades för hiv.

"Hivepidemin ingen vill tala om" - Stigmatiseringen är stor och många fullföljer inte behandlingen. Vi försöker ändra på detta.

I de tre distrikten Kasese, Kamwenge och Ruburizi i västra Uganda, har vi ett projekt för att förbättra upptäckt och behandling av hiv, tuberkulos och malaria hos fiskarbefolkningen vid två sjöar. En kampanj som vi drev i februari resulterade i att närmare 13 800 personer testades för hiv. Vi ger också fem vårdcentraler teknisk support och bistår med decentraliserad vård på de platser fiskarna bor.

Flyktingar

I Uganda finns nu mer än en miljon flyktingar, det största antalet i något afrikanskt land. Uppskattningsvis kommer 700 000 av dem från Sydsudan sedan våldsamma stridigheter utbröt där i juli 2016.

"Livet här är väldigt svårt" - Maria, en av alla som flytt från Sydsudan till Uganda.

I norra Uganda gjorde den enorma flyktingströmmen att FN:s flyktingorgan, UNHCR, inte klarade av att ta emot alla. Det gällde särskilt det nya lägret i Bidibidi. Dit kom dagligen cirka 2 000 människor och i slutet av november fanns där nästan 230 000. Vi hjälpte till att möta akuta behov genom såväl öppenvård som att skriva in patienter för vård och ge mödravård. På vår klinik tog vi varje dag emot mellan 60 och 200 patienter, ungefär 60 procent av dem med malaria. Vi distribuerade rent dricksvatten, latriner och arbetade på att förbättra sanitära förhållanden. I november försåg våra team lägret med 66 000 liter vatten dagligen.

2016 i siffror:

  • 50 500 patientbesök i öppenvård
  • 15 800 malariapatienter
  • 7 600 hiv-patienter fick första linjens antiretroviral behandling

 Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 10 november 2017.

Det här arbetar vi med i Uganda

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Uganda

Areiti och hennes barn, som flytt från Kongo-Kinshasa till grannlandet Uganda.
Nyheter från fältet

Flyktingars dagliga kamp i Uganda

De som attackerade byn var maskerade och använde yxor, machetes och skjutvapen för att döda civila. Sedan mitten av december förra året har 57 000 människor flytt från östra Kongo-Kinshasa till Uganda.

Varje dag korsar 2 000 flyktingar gränsen mellan Sydsudan och Uganda.
Nyheter från fältet

Världen sviker flyktingarna i Uganda

"Jag blir hellre dödad i Sydsudan än svälter i Uganda." 
Uganda är idag det land i Afrika med flest flyktingar, och runt 2 000 nya flyktingar anländer varje dag. Men resurserna är långt ifrån tillräckliga.

En lastbil med dricksvatten i flyktinglägret Palorinya, Uganda, dit människor från Sydsudan flytt.
Nyheter från fältet

Nära en miljon flyktingar i behov av humanitärt stöd

Tusentals människor på flykt undan våldet i Sydsudan har tagit sig till Uganda. Svenska Maria Haraldsson är precis hemkommen från Uganda och vittnar om stora svårigheter att förse de växande flyktinglägren med rent vatten.

Fiskare i Katwe, Uganda.
Nyheter från fältet

Hivepidemin som ingen vill tala om

I byarna runt sjöarna George och Edward i Uganda pågår en omfattande hivepidemi. Stigmatiseringen är stor och många fullföljer inte behandlingen. Vi försöker ändra på detta.