Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En liten patient undersöks på Läkare Utan Gränsers vårdmottagning i Bidibidi i Uganda.

En liten patient undersöks på Läkare Utan Gränsers vårdmottagning i Bidibidi i Uganda.
 

Vård åt flyktingar i Uganda

I Uganda inriktar Läkare Utan Gränser arbetet på att hjälpa flyktingar och att fler ska få tillgång till vård av hiv, tuberkulos och reproduktiv hälsa.

Flyktingar från Sydsudan

Under 2017 fortsatte den stora flyktingströmmen från Sydsudan till Uganda. Redan i augusti hade en miljon människor – 85 procent av dem kvinnor och barn – tagit sig över gränsen, enligt uppgift från FN:s flyktingorgan UNHCR. Trots insatser från myndigheter och andra organisationer räckte inte hjälpen till för att möta så många människors trängande behov.

För att hjälpa flyktingar vidtog vi en rad olika aktiviteter. I ett av distrikten hade vi närmare 274 000 patientbesök, drygt 3 500 patienter skrevs in. Vi assisterade vid 712 förlossningar och tog hand om närmare 800 personer som utsatts för sexuellt våld. Vi utförde vaccinationer och hade ett logistikteam som arbetade på att förbättra tillgång till rent vatten. Som mest försåg man lägren med i genomsnitt 2 miljoner liter vatten om dagen.

Livet här är väldigt svårt. Maria

Maria är en av alla som flytt från Sydsudan till Uganda.

Hiv och tuberkulos

I Uganda lever uppskattningsvis 1,2 miljoner med hiv. Trots påtagliga förbättringar är upptäckt och vård av hiv ett hälsoproblem, särskilt bland barn och ungdomar och i byar där många lever på fiske. Vid sjöarna Edward och George startade vi ett projekt 2015 för att förbättra tillgång till test och behandling av hiv och tuberkulos.

På regionsjukhuset i Arua, norra Uganda, kan patienter snabbt testas för mängden hiv-virus och om nödvändigt ändra medicineringen till andra linjens antiretroviral (ARV) behandling. I slutet av året fick 739 patienter i Arua denna behandling. Vårt team genomförde också test av läkemedelsresistens vilket resulterade i att tio nya patienter fick tillgång till tredje linjens ARV-behandling. Under året satsade vi också på att ge hiv-patienter ökat psykosocialt stöd, särskilt ungdomar för att hjälpa dem fullfölja behandlingen.

Reproduktiv vård av unga

Ungdomar är särskilt sårbara när det gäller oönskade graviditeter, hiv/aids och sexuellt överförbara sjukdomar. De är oftast inte medvetna om vilka risker dessa medför. Det saknas också möjligheter till rådgivning. Därför öppnade vi 2015 ett ungdomscenter i staden Kasese, västra Uganda. Förutom vård har vi en rad aktiviteter för att öka uppmärksamheten i dessa frågor och uppmuntra ungdomar att få råd och hjälp. Under 2017 kom närmare 31 000 ungdomar för rådgivning och 20 fick vård efter att ha utsatts för sexuellt våld.

Utbrott av marburgfeber

I slutet av året skedde ett utbrott av marburgfeber i två distrikt i östra Uganda. Marburgfeber är en virussjukdom, ofta med dödlig utgång. Vi hade team som satte upp två behandlingscenter, utbildade vårdpersonal och hjälpte lokala myndigheter med att övervaka situationen och med planering.

2017 i siffror:

  • 304 000 patientbesök i öppenvård
  • 8900 individuella samtal för psykisk hälsa
  • 770 hiv-patienter fick första linjens antiretroviral behandling

 Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 20 december 2018.

Det här arbetar vi med i Uganda

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Patientmottagning i konfliktdrabbade Sydsudan.

Sydsudan

Varför arbetar vi i Sydsudan?

  • Väpnad konflikt
  • Endemiska sjukdomsutbrott

Aktuellt om Uganda

Areiti och hennes barn, som flytt från Kongo-Kinshasa till grannlandet Uganda.
Nyheter från fältet

Flyktingars dagliga kamp i Uganda

De som attackerade byn var maskerade och använde yxor, machetes och skjutvapen för att döda civila. Sedan mitten av december förra året har 57 000 människor flytt från östra Kongo-Kinshasa till Uganda.

Varje dag korsar 2 000 flyktingar gränsen mellan Sydsudan och Uganda.
Nyheter från fältet

Världen sviker flyktingarna i Uganda

"Jag blir hellre dödad i Sydsudan än svälter i Uganda." 
Uganda är idag det land i Afrika med flest flyktingar, och runt 2 000 nya flyktingar anländer varje dag. Men resurserna är långt ifrån tillräckliga.

En lastbil med dricksvatten i flyktinglägret Palorinya, Uganda, dit människor från Sydsudan flytt.
Nyheter från fältet

Nära en miljon flyktingar i behov av humanitärt stöd

Tusentals människor på flykt undan våldet i Sydsudan har tagit sig till Uganda. Svenska Maria Haraldsson är precis hemkommen från Uganda och vittnar om stora svårigheter att förse de växande flyktinglägren med rent vatten.

Fiskare i Katwe, Uganda.
Nyheter från fältet

Hivepidemin som ingen vill tala om

I byarna runt sjöarna George och Edward i Uganda pågår en omfattande hivepidemi. Stigmatiseringen är stor och många fullföljer inte behandlingen. Vi försöker ändra på detta.