Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Information och hivtester är en viktig del av vårt arbete i Uganda.

I Uganda har det startats ett nytt projekt för att minska spridningen av hiv bland den del av befolkningen som livnär sig på fiske.

Uganda

I slutet av 2015 startade Läkare Utan Gränser ett nytt projekt i distriktet Kasese i sydvästra Uganda.

Varför arbetar vi i Uganda?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Målet är att ge ungdomar och boende i fiskebyar vid sjöarna George och Edward bättre tillgång till hälso- och sjukvård. Dessa grupper löper stor risk att smittas av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Våra aktiviteter sker tillsammans med allmänna sjukvården.

Hiv i Uganda

Sedan 2013 har vi stöttat hiv-laboratoriet i Aruadistriktet i nordvästra Uganda. Vi har infört metoder för att mäta komponenter i immunsystemet och mängden virus i blodet. Arbetet ingår i ett projekt som stöds av UNITAID. Under 2015 gav vi också hivpositiva mammor möjlighet att få sitt nyfödda barn testat för att, om nödvändigt, snabbt påbörja antiretroviral (ARV) behandling.

Utbrott av malaria

På begäran av hälsovårdsmyndigheterna donerade vi material för att kunna behandla mer än 81 000 fall av malaria i flera distrikt. Vi fanns också på plats vid vårdcentraler i två områden och på ett sjukhus för att ta hand om patienter. Dessutom hade vi mobila kliniker och kunde, om det behövdes, remittera patienter till ett regionsjukhus. Under fem månader behandlades 63 000 fall av malaria med stöd av våra medarbetare.

Överlämnade projekt

I juli lämnade vi över flera program vi har haft sedan januari 2014 till Medical Teams International, en ideell hjälporganisation. Programmen har omfattat både öppenvård, mödravård och vård på sjukhus och gällt flyktingar från Sydsudan som tagit sig till Adjumani distriktet i norra Uganda. Under ett halvår hade vi mer än 48 600 patientbesök, närmare 600 remitterades till sjukhus. 

Under 2015 hade vi:

  • 49 500 öppenvårdskonsultationer
  • 33 400 malariapatienter

 
Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 september 2016

Det här arbetar vi med i Uganda

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Aktuellt om Uganda

Varje dag korsar 2 000 flyktingar gränsen mellan Sydsudan och Uganda.
Nyheter från fältet

Världen sviker flyktingarna i Uganda

"Jag blir hellre dödad i Sydsudan än svälter i Uganda." 
Uganda är idag det land i Afrika med flest flyktingar, och runt 2 000 nya flyktingar anländer varje dag. Men resurserna är långt ifrån tillräckliga.

En lastbil med vatten har fastnat i leran i flyktinglägret Palorinya, Uganda, dit människor från Sydsudan flytt.
Nyheter från fältet

Nära en miljon flyktingar i behov av humanitärt stöd

Tusentals människor på flykt undan våldet i Sydsudan har tagit sig till Uganda. Svenska Maria Haraldsson är precis hemkommen från Uganda och vittnar om stora svårigheter att förse de växande flyktinglägren med rent vatten.

Fiskare i Katwe, Uganda.
Nyheter från fältet

Hivepidemin som ingen vill tala om

I byarna runt sjöarna George och Edward i Uganda pågår en omfattande hivepidemi. Stigmatiseringen är stor och många fullföljer inte behandlingen. Vi försöker ändra på detta.

Ett barn får behandling för undernäring på vår mobila klinik i flyktinglägret Bidi Bidi i Uganda.
Nyheter från fältet

Tusentals flyr våldet i Sydsudan till Uganda

"Andra familjer kidnappades och jag var orolig att vi stod på tur."
Rapporter om våld, kidnappningar och våldtäkter har gjort att fler än 172 000 människor flytt från Sydsudan till Uganda de senaste månaderna.