Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Kongo-Kinshasa ger vi både allmän- och specialistvård, öppenvård och vård på sjukhus. Våra projekt omfattar bland annat kirurgi, behandling av hiv, tuberkulos och undernäring, vård av barn och vaccinationskampanjer.

I Kongo-Kinshasa ger vi både allmän- och specialistvård, öppenvård och vård på sjukhus. Våra projekt omfattar bland annat kirurgi, behandling av hiv, tuberkulos och undernäring, vård av barn och vaccinationskampanjer.

Kongo-Kinshasa

Dålig infrastruktur och brister i sjukvårdssystemet gör akuta humanitära situationer svåra att hantera i Kongo-Kinshasa. En våldsam mässlingsepidemi bröt 2015 ut i Katangaregionen och tiotusentals människor insjuknade.

Varför arbetar vi i Kongo-Kinshasa?

  • Väpnad konflikt
  • Endemiska sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Dålig infrastruktur och brister i sjukvårdssystemet innebär svårigheter att hantera de problem som uppstår vid akuta situationer.

Mässling i Katanga, södra Kongo-Kinshasa

Katanga, en region i södra Kongo-Kinshasa, drabbas regelbundet av mässlingsepidemier då det på många platser saknas vaccinationsprogram och allmän sjukvård. I april gick Läkare Utan Gränser in med ett omfattande program mot mässling. Vi hade team som vaccinerade och behandlade personer som insjuknat i mässling vid mer än 100 vårdmottagningar. I början av december hade drygt 962 000 barn vaccinerats och nästan 30 000 patienter fått behandling.

Mobila team behandlar undernäring, malaria och kolera

I början av året hade vi mobila kliniker i två läger i Katanga och vi hjälpte internflyktingar där som drabbats av undernäring och malaria. Vi vaccinerade också barn under fem år mot mässling. I andra områden i regionen fortsatte vi tidigare insatser med att minska risken för kolera, bland annat genom vaccinationer och säkra tillgången till rent vatten. Vi behandlade också ett stort antal fall av malaria.

Shamwana, västra Kongo-Kinshasa

Då säkerhetsläget förbättrats i det konfliktdrabbade området Shamwana kunde internflyktingar återvända hem. Våra team fortsatte att stötta Shamwana-sjukhuset men utökade också våra insatser vid flera vårdcentraler. Vi behandlade patienter för malaria, diarrésjukdomar och undernäring. På sjukhuset hade vi närmare 76 300 patientbesök.

Östra Kongo-Kinshasa

Trots vissa förbättringar är situationen fortfarande osäker i landets östra provinser. Också civila utsätts för angrepp som tvingar dem att fly. Vi är fortfarande en av få internationella organisationer som bistår med medicinsk hjälp i dessa områden.

Norra Kivu, östra Kongo-Kinshasa

I Norra Kivu, en region i nordöstra Kongo-Kinshasa, fortsatte vi ett ge omfattande medicinsk vård på flera sjukhus och vårdcentraler. Här bor också fler än 100 000 internflyktingar. Våra team delade ut nödartiklar och hade mer än 185 000 patientbesök, varav en fjärdedel gällde malaria. Andra insatser var inriktade på mental hälsa, behandling av undernäring och hjälp vid förlossning. I ett annat område i regionen hade vi 133 000 patientbesök, hälften av dem gällde malaria. Här hade vi mobila kliniker som besökte flyktingläger och avlägsna byar. Allmänna sjukhuset i Rutshuru är fortfarande det enda i området dit patienter kan remitteras och där vi är verksamma. Våra team tog emot drygt 33 000 akutfall och utförde 3 700 kirurgingrepp.

Vi fortsätter med det hivprojekt vi driver i staden Goma. Där ingår diagnos och behandling – också av dem som samtidigt smittats av tuberkulos.

Södra Kivu, östra Kongo-Kinshasa

I augusti startade vi ett projekt i Lulingu i södra Kivu. Vi stöttar där det allmänna sjukhuset och sex vårdcentraler med särskilt fokus på vård av barn och gravida kvinnor. Vanligast var malaria, mag/tarmsjukdomar och luftvägsinfektioner. Vi har ett liknande projekt i Kalehe. Också vid flera andra sjukhus och vårdcentraler fortsätter vi att ge medicinsk vård till internflyktingar och människor bosatta i avlägsna trakter.

De senaste åren har skett en markant ökning av malariafall. Baraka sjukhuset har byggts ut med 125 sängplatser för patienter där tillståndet inte längre är kritiskt men som behöver vård. På flera lokala mottagningar fick tusentals barn hjälp för malaria, lunginflammation och diarrésjukdomar. Vid Kimbi sjukhuset och vårdcentraler på andra platser hade våra team omkring 150 000 patientbesök, ungefär hälften gällde malaria.

Maniema, centrala Kongo-Kinshasa

I mars startade vi ett nytt projekt i staden Bikenge, belägen i ett gruvområde i Maniema, centrala Kongo-Kinshasa. Vi inriktar arbetet där på särskilt sårbara grupper som gravida kvinnor, barn under femton år, personer som utsatts för sexuellt våld samt akutkirurgi. Vårt team hade cirka 24 700 patientbesök.

Ituri, Haut-Uélé och Bas-Uélé, norra Kongo-Kinshasa

Också i norra delen av landet, Ueleplatåerna, startade vi ett projekt för att hjälpa personer som tvingats lämna sina hem. Där stöttar vi ett regionsjukhus och en vårdcentral med akutinsatser och intensivvård. I området sker ofta sammandrabbningar mellan väpnade grupper, FN-styrkor och kongolesisk militär. Vi fortsätter också med insatser vid ett annat regionsjukhus och tre vårdcentraler.

Equateur, nordvästra Kongo-Kinshasa

En våg av flyktingar från krisdrabbade Centralafrikanska republiken ledde till att vi 2015 startade ett nytt projekt i Equateur i nordvästra Kongo-Kinshasa. Vi hade flera team och mobila kliniker som gav basal hälso- och sjukvård på flera platser i regionen. Vi tog emot drygt 62 500 patienter.

Huvudstaden Kinshasa

Sedan 2002 driver vi ett projekt som rör hiv/aids i huvudstaden Kinshasa. Vi har ett sjukhus där och samarbetar med sju mottagningar för att bistå hälsovårdsmyndigheterna. En patientgrupp på drygt 5 300 personer får såväl medicinsk som psykosocial hjälp.

Vårt akutteam, Pool d’Urgence Congo, gjorde en rad akutinsatser som gällde undernäring, mässling, kolera och flyktingkriser. Fler än 300 000 personer i Kongo-Kinshasa fick hjälp.

Under 2015 hade vi i Kongo-Kinshasa:

  • 1 652 000 öppenvårdskonsultationer
  • 885 500 malariapatienter
  • 156 500 patienter inlagda på sjukhus
  • 30 500 konsultationer om mental hälsa, individuellt och i grupp
  • 22 300 personer som behandlades på undernäringskliniker
  • 17 000 kirurgiska ingrepp
  • 5 000 hivpatienter som behandlades med första linjens ARV-läkemedel

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2016

Aktuellt om Kongo-Kinshasa

En man styr sin kanot nedför Kongofloden.
Nyheter från fältet

På väg längs Ikelembafloden

Vi lämnade Mbandaka igår morse. Efter en lätt kaotisk pålastning med ett par timmars försening. Första timmarna gick vi norrut längs Kongofloden, innan vi alltså vek av österut. Att färdas på Kongofloden är en överväldigande känsla. 

En gata i Mbandaka, Kongo-Kinshasa.
Nyheter från fältet

Middag vid Kongofloden

Här i Mbandaka är förberedelserna i full gång. Logistikerna har bråda dagarna med att engagera två stora transitläger och de båtar som ska föra oss uppströms längs floden. 

Briefing med Dr. Lizette. Kongo-Kinshasa är galet stort...
Nyheter från fältet

Förberedelser för superbushen

Min första dag på plats fick man rapporter om ett mässlingsutbrott norröver och redan i början nästa vecka ska vi dit. Det verkar som om jag kommer att bli ensam läkare från Läkare Utan Gränser.

Flyktinglägret i Kalémie, Kongo-Kinshasa.
Nyheter från fältet

Många undernärda barn i Kalémies flyktingläger

Tio månader har gått sedan människor tvingades fly från sina hem efter interna strider i Tanganyika-provinsen, Kongo-Kinshasa. De lever fortfarande under desperata förhållanden och är i stort behov av mer humanitärt bistånd.