Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Patientmottagning i konfliktdrabbade Sydsudan.

Patientmottagning i konfliktdrabbade Sydsudan.

Sydsudan: fortsatt konflikt och humanitär kris

I Sydsudan har stridigheter pågått under flera år vilket tvingat miljontals människor att fly från sina hem. Många civila har också utsatts för extremt våld.

Hundratusentals har i flera månader saknat tillgång till basala förnödenheter som mat, vatten och sjukvård och de fruktar för sina liv. Trots att vi möter allt större utmaningar för att kunna nå fram till de som är i akut behov av medicinsk hjälp fortsatte vi att driva våra projekt i flera distrikt i landet. Men då situationen förvärrades med tilltagande våld och osäkerhet har det på många platser blivit allt svårare och farligare att fortsätta arbeta.

Vårt arbete i Sydsudan 2016

Juba

I juli utbröt stridigheter i huvudstaden Juba. Då satte vi bland annat in mobila kliniker och under första månaden behandlade vi drygt 9 240 patienter för våldsrelaterade skador och hälsoproblem orsakade av allvarligt försämrade levnadsvillkor. Vi hjälpte också hälsovårdsmyndigheterna att sätta upp och driva ett behandlingscenter för kolera på ett sjukhus.

Region övre Nilen

I Pibor har vi en klinik med både öppenvård och vård av patienter som behöver läggas in. Där finns mödravård och kirurgi och vi tar emot patienter som kräver akut behandling.

I flyktinglägret Doro har 50 000 sudaneser sökt skydd. Där fortsätter vi att ge såväl lokalbefolkningen som flyktingarna medicinsk hjälp. Under en period då många riskerade att smittas av malaria hade vi mobila kliniker för att testa närmare 10 000 personer för sjukdomen.

Vårt sjukhus i Lankien är det enda i området. Trots att färre än förväntat drabbats av undernäring detta år skrev vi in drygt 1 000 patienter i vårt behandlingsprogram. Annars är det framför allt patienter med malaria som får vård på sjukhuset. Under 2016 behandlade våra team också 1 530 patienter med den dödliga parasitsjukdomen kala azar. Totalt sett hade vi under året närmare 117 000 patientbesök på sjukhuset och på en vårdcentral.

I Bor fortsatte vi att utbilda personal och utrusta centralsjukhuset. Vårt team stöttade också kirurgavdelningen och arbetet med läkemedelshantering och sterilisering av utrustning.

Under året har vi också arbetat i det krigsdrabbade området Fangak. Vi har successivt lämnat över de aktiviteter vi haft i Old Fangak för att i stället börja arbeta i New Fangak. Där finns endast ett fåtal andra frivilligorganisationer. I Old Fangak stöttade vi ett sjukhus med 40 sängplatser och hade då 66 000 patientbesök, 1 800 lades in på sjukhuset.

"Jag känner mig stolt varje dag på arbetet" - Riak, som arbetar som logistiker i Bentiu, Sydsudan.

I Bentiu finns en så kallad PoC, en plats där civila kan söka skydd (PoC, protection of civilians) där 120 000 personer bor. Vi driver det enda sjukhuset i Bentiu, som har 160 sängplatser. Här finns akutrum, operationssal och mödravårdsavdelning. Vi erbjuder behandling för hiv, tuberkulos, malaria och kala azar samt vård för de som utsatts för sexuellt våld. Vi har också flera utåtriktade aktiviteter i staden och på området. Under året hade vi drygt 40 000 patientbesök och lade in 4 325 på sjukhuset.

Läs sjuksköterskan Johanna Lönns blogg från Bentiu.

I de två distrikten Leer och Mayendit, i norra delen av regionen, gjorde vi en rad akutinsatser då stridigheter tvingade tusentals människor på flykt. Området är fortfarande en konfliktzon och de humanitära behoven är enorma. Vi har mobila team som hjälper till med basal hälso- och sjukvård med särskild inriktning på malaria, luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar, vaccinationer och sexuellt våld.

I Yida hjälper vi flyktingar från Sudan. Vi har både öppenvård och vård av patienter som behöver läggas in. Vården omfattar vaccinationer, behandling av hiv och tuberkulos. I Mayom-distriktet driver vi en klinik tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna där vi har akutvård och behandling av hiv och tuberkulos.

I februari utsattes det sjukhus vi driver på PoC i Malakal för en attack och mer än 25 personer dödades, två av dem tillhörde vår personal. Vi gick ut med en internationell kampanj där vi uppmanade FN till ökad säkerhet för civila inom vården och bättre förhållanden på PoC. I juni ersattes det gamla sjukhuset med ett nytt med 60 sängplatser. Vi öppnade också en vårdcentral i staden Malakal.

En intern granskning av attacken visar på flera fel som begicks.

Equatoria regionen

Då våldet ökat i regionen satte vi upp en klinik i Yei. Där ges medicinsk vård, vaccinationer och hjälp vid psykisk ohälsa. Vi hade också ett projekt i Mundri där stridigheter pågick, men vi tvingades lämna det efter en väpnad attack. Trots sporadiska sammandrabbningar i Yambio området har vi fortsatt ett program som gäller behandling av hiv.

Bahr El Ghazal-regionen

På Aweil-sjukhuset, det enda i området som har 1,5 miljoner invånare, bistod vi med barn- och mödravård. Vi hjälpte också till vid ett utbrott av malaria. I Wau, längre söderut, hade vi 42 000 patientbesök då våldsamma stridigheter i juni hade tvingat 60 000 människor att fly.

"Både vår kvinnoklinik och barnavdelning är livsavgörande för befolkningen" - Florence Okatch, sjuksköterksa på sjukhuset i Aweil.

Agok, Abyei-regionen

Agok-sjukhuset, i den avlägsna Abyei-regionen, omfattar 140 000 invånare. Där ges både specialist- och akutvård och under 2016 hade våra team cirka 50 000 patientbesök och utförde 1 600 operationer. Dessutom behandlade vi 40 000 patienter i avlägsna byar för malaria.

"En alldeles ovanlig graviditet" - Läkaren Shadi Abdelrahman i kommer aldrig att glömma sitt första kejsarsnitt under sitt uppdrag i Abyei.

Avslutade projekt

I slutet av året började vi trappa ner våra program i Melut då andra organisationer visat intresse att ta över. I Gogrial, där vi arbetat sedan 2009, lämnade vi i maj över våra aktiviteter till landets hälsovårdsmyndigheter.

2016 i siffror:

  • 934 400 patientbesök i öppenvården
  • 313 500 patienter fick behandling för malaria
  • 55 400 besök inom mödravården
  • 47 700 vaccinationer mot mässlingen, i samband med ett sjukdomsutbrott
  • 25 100 rutinvaccinationer
  • 14 300 patienter behandlades på näringskliniker
  • 1 000 patienter fick behandling för kolera

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Uppdaterad: 10 november 2017.

Det här arbetar vi med i Sydsudan

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Ett barn undersöks för malaria i ett flyktingläger utanför Pauk Taw i delstaten Rakhine.

Malaria

Malaria är en infektionssjukdom som smittar via myggor. Det är främst barn under fem år som påverkas och dör av malaria.

Aktuellt om Sydsudan

Supplychain ansvariga Johanna Linder pratar med Sonja Leister hur hon håller rädda-liv-maskineriet igång.
Nyheter från fältet

Podd: Logistikern Johanna om åsnor och tårar

I Läkare Utan Gränsers podcast berättar supplyansvarig logistikern Johanna Linder hur hon håller rädda-liv-maskineriet igång. Hon fixar fram utrustningen till de mest otillgängliga platserna i regnskogen där inga vägar finns.

Vår team i Yambio, Sydsudan, arbetar med att återanpassa forna barnsoldater i sina lokalsamhällen.
Nyheter från fältet

Att hjälpa forna barnsoldater

I Sydsudan pågår just nu en process för att återanpassa barnsoldater som tvingades slåss under landets långa inbördeskrig. Vi erbjuder psykosocialt stöd för att hjälpa dem att komma över sina upplevelser och kunna komma tillbaka in i samhället.

Flickan Lokoli, som blev attackerad av en krokodil i Sydsudan.
Nyheter från fältet

Krokodilbett i Sydsudan

"Vi hörde på radion att en av våra bilar var på väg in med en patient som hade blivit attackerad av en krokodil. Jag föreställde mig någon med allvarliga skador. Täckt av blod."
- Heidi Strømsholt, sjuksköterska i Sydsudan.

kirurg Heidi Wikström i Sydsudan
Nyheter från fältet

”Jag kände mig skyldig för att jag inte kunde hjälpa henne”

"Ayak hade många problem. Varje dag la jag om hennes förband, torkade henne ren och försökte att inte göra henne illa." 
- Heidi Wikström, kirurg i Agok.