Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Sydsudan är det svårt att nå ut till människor med sjukvård på grund av konflikten

Patientmottagning nära Bentiu. Då säkerhetsläget i januari snabbt försämrades var vi tvungna att evakuera vår internationella personal därifrån.

Sydsudan: fortsatt konflikt och humanitär kris

Sydsudan är ett av de länderna där vi driver våra största humanitära och medicinska insatser. På många ställen är vi den enda vårdgivaren och den pågående konflikten i landet skapar stora behov.

Varför arbetar vi i Sydsudan?

  • Väpnad konflikt
  • Endemiska sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Insatsen Under 2016

I år driver vi 16 projekt i Sydsudan och behandlar runt 60 000 patienter i månaden. Här finns en överblick över våra projekt i Sydsudan mellan januari och april 2016.

Här kan du läsa en uppdatering från september om våra insatser (OBS! på engelska).

I början på juli 2016 trappades våldet upp igen. I huvudstaden Juba eskalerade situationen, många dödades och skadades i striderna och människor flydde sina hem. För att möta de mest akuta behoven startade vi mobila kliniker i Juba.

Insatsen under 2015

Under 2015 skedde en upptrappning av den pågående konflikten i Sydsudan och många civila utsattes för våld. Vi fanns på plats för att hantera de stora medicinska behov som situationen krävde. Dessutom blev malariasäsongen ovanligt svår. 

Sedan konflikten bröt ut i december 2013 har våldet försatt civilbefolkningen i Sydsudan i en ytterst besvärlig situation. Mer än en miljon människor har tvingats lämna sina hem och hundratusentals har i månader inte haft tillgång till medicinsk och humanitär hjälp, framför allt inte i delstaterna Jonglei, Unity och Upper Nile i nordöstra Sydsudan. Vi förstärkte där våra insatser men blev upprepade gånger avbrutna på grund av stridigheter och attacker riktade mot vårdmottagningar. Också i områden som inte direkt utsatts för våld pågick en humanitär kris då det ofta saknades läkemedel. Dessutom drabbades landet av den värsta malariasäsongen på många år. Under 2015 behandlade vi 295 000 patienter för malaria, nästan tio gånger så många som året innan.

Konflikter, våld och humanitära behov

Mellan april och november 2015 skedde en upptrappning av stridigheterna i delstaten Unity. Hundratusentals människor tvingades fly sina hem. Många gömde sig ute i bushen och i träskmarker och vi fick rapporter om avrättningar, massvåldtäkter, kidnappningar och förstörande av hela byar. Fem lokala medarbetare i vårt team dödades under våldsamheterna och 13 saknas fortfarande. Flera platser tvingades vi tillfälligt lämna i maj och oktober. I Bentiu, norra Unity, där FN har ett flyktingläger där civila kan få skydd ("Protections of Civilians site"), hade antalet boende ökat från 45 000 till över 100 000 i slutet av året. Vi driver det enda sjukhuset i Bentiu och teamet ökade snabbt kapaciteten för att kunna möta de stora medicinska behov som fanns. I en avlägsen trakt i norra Unity öppnade vi en vårdcentral för att ge basal hälso- och sjukvård. I delstatens södra delar hade vi mobila kliniker och program för att behandla undernäring. Många patienter som utsatts för allvarligt våld och behövde opereras remitterades till vårt sjukhus i Lankien. Det var också flera tusen som flydde till norra områdena i delstaten Jonglei, östra Sydsudan, och vi startade där ett projekt. Vi stöttade en vårdcentral, hade mobila kliniker och remitterade patienter. I flyktinglägret Yida, dit 70 000 från Sudan tagit sig. behandlade vi utbrott av sjukdomar som malaria, mässling och hjärnhinneinflammation.

Arbete vid fronten

I den nordliga delstaten Upper Nile innebar en upptrappning av konflikten att allt fler behövde vård. Längs floden Vita Nilen hade vi flera projekt. I maj 2015 utgjorde floden frontlinjen vilket begränsade tillgången till humanitär hjälp. Tusentals människor tog sig över floden för att söka skydd. I ett läger i Malakal ökade befolkningen från 21 000 till 48 000 och många tvingades leva under mycket svåra förhållanden. Här driver vi det enda sjukhuset i trakten och våra team hanterade större utbrott av bland annat malaria, luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar. I flera områden i delstaten arbetade våra team i flyktingläger och utökade verksamheten för att kunna hantera de behov som situationen skapade. De program som vi sedan 2011 haft i två av lägren för att hjälpa sudanesiska flyktingar lämnade vi nu över till andra organisationer.

Akutinsatser

Under 2015 var malariasäsongen för andra året i rad ovanligt svår i Sydsudan, särskilt i landets nordvästra delar. Situationen försvårades av bristen på läkemedel. På flera platser i landet såg våra team en dramatisk ökning av sjukdomen. Vi satte därför snabbt in åtgärder för att ge behandling, öka antalet sängplatser och stötta andra vårdinrättningar. Landet drabbades dessutom av ett utbrott av kolera. Vid sjukhus i staden Bor i delstaten Jonglei behandlade vi patienter och hjälpte till med logistiken. I huvudstaden Juba hade vi ett team som öppnade ett koleracenter och vaccinerade över 160 000 personer mot kolera. I delstaten Western Equatoria hade vi mobila kliniker och donerade läkemedel till konfliktdrabbade samhällen. I september exploderade en bränsletransport och fler än 200 personer omkom och över 100 skadades. Vi ställde upp med kirurgi, läkemedel och vård under lång tid av dem som skadats. Vi fortsatte också det hivprogram som vi har i delstaten.

Under 2015 hade vi:

  • 915 900 konsultationer i öppenvården
  • 295 000 patienter som fick behandling för malaria
  • 65 300 konsultationer inom mödravården
  • 46 400 vaccinationer mot mässlingen, i samband med ett sjukdomsutbrott
  • 38 700 rutinvaccinationer
  • 11 600 patienter som behandlades på näringskliniker
  • 3 400 patienter som fick behandling för hiv

Uppdaterad: 15 juli 2016

Det här arbetar vi med i Sydsudan

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Aktuellt om Sydsudan

Det nya sjukhuset i Doro, Sydsudan.
Nyheter från fältet

Att bygga ett sjukhus på tre månader

Vi arbetar ofta på avlägsna platser under extrema väderförhållanden där förutsättningarna är långt ifrån perfekta. Byggspecialisten Carlos Cortez berättar om ett nytt projekt som syftar till att förändra den saken till det bättre.

Läkaren Irena Novotna undersöker ett barn i flyktinglägret Yida i Sydsudan.
Nyheter från fältet

"Vi bevittnar många mirakel här"

"Vi hade fått in en flicka med kramper, hon svarade enbart på smärta men hon hade i alla fall puls och andades. Strax efter att vi vänt henne på sidan började hon plötsligt att kräkas." 
– Läkaren Irena Novotna i Sydsudan.

En gravid kvinna på sjukhuset i Aweil, där Robert Crumb jobbade.
Nyheter från fältet

”Både jag och mamman grät”

"Det mörka vätskefyllda huvudet skvallrade om diagnosen - hydrocefalus."

Läkaren Robert Crumb berättar om en svår förlossning under sitt uppdrag i Sydsudan. Och om ett beslut på liv och död.