Hoppa till huvudinnehåll

Läkare Utan Gränser i Sverige

en anställd på Läkare Utan Gränsers svenska kontor sitter vid sitt skrivbord
Foto: Läkare Utan Gränser / Tove Tikkanen Jönn
Svenska Läkare Utan Gränser arbetar med insamling, rekrytering av internationellt utsänd personal och kommunikation och påverkan.

Svenska Läkare Utan Gränser ägs och styrs av medlemmarna i föreningen, som alla har erfarenhet av att arbeta i organisationen. Läs mer om föreningen

Våra versamhetsområden

Rekrytering för internationella uppdrag

Varje år åker runt 80 personal rekryterade i Sverige ut på uppdrag. Framför allt handlar det om medicinsk personal men vi rekryterar även logistiker, ekonomer, administratörer och psykologer. Här kan du läsa mer om att arbeta i våra humanitära insatser

Insamling

Under 2022 samlade vi in totalt 651,3 miljoner kronor i Sverige. Dessa medel kommer från privatpersoner och företag, samt stiftelser. Vi tar inte emot bidrag från företag som huvudsakligen arbetar inom tobaks-, alkohol-, vapen-, olja/gas-, diamant-, guld- eller läkemedelsindustrin. Vill du stödja vårt arbete, besök sidan Stöd oss

Kommunikation och påverkan

En av våra uppgifter är att bära vittnesmål – att höja rösten om de övergrepp och de missförhållanden vi bevittnar och vara en katalysator för förändring. Det gör vi bland annat genom press- och informationsarbete, lobbying och kampanjer. Här på hemsidan och i våra sociala kanaler kan du också ta del av våra medarbetares och patienters berättelser

Innovation

För att kunna anpassa oss till utmaningar i en föränderlig värld och samtidigt förbättra vårt medicinska humanitära arbete är det viktigt att vi är innovativa och ständigt förnyar oss. Vår innovationsenhet baserad i Stockholm, hjälper våra operativa enheter att utveckla hållbara lösningar för nya och återkommande problem. Läs mer om hur innovationer räddar liv.

Utvärderingar

Utvärderingsenheten vid det svenska kontoret är en del av Läkare Utan Gränsers internationella utvärderingsgrupp. Denna består av fyra oberoende enheter i Wien, Aten, Paris och Stockholm, som arbetar med utvärderingar av våra medicinska humanitära insatser världen över. Enheterna arbetar även med andra initiativ för interna reflektions- och lärprocesser. För att hitta de senaste rapporterna från utvärderingsgruppen och läsa mer om hur Läkare Utan Gränser arbetar inom detta område besök den internationella webbplatsen för utvärderingar eller skriv till utvärderingsenheten vid svenska kontoret: evaluations.sweden@lakareutangranser.se

Ledningsgrupp

I vår ledningsgrupp sitter generalsekreteraren och avdelningschefer. Lär känna ledningsgruppen.
 

Vår strategiska plan

Vi har tagit fram en strategisk plan som tydliggör våra mål och prioriteringar för de kommande åren. Det är ett sätt att försäkra oss om att vi fokuserar på det som är viktigast för vårt medicinska humanitära uppdrag. 

Interiörbild från Läkare Utan Gränsers kontor i Stockholm

Vill du jobba för Läkare Utan Gränser?

Hitta lediga tjänster på vårt svenska kontor här och ansök via vår rekryteringsplattform.