Hoppa till huvudinnehåll

Om föreningen Läkare Utan Gränser

Mycket människor sitter i publik och tittar mot sex personer som pratar på scen.
Foto: Läkare Utan Gränser
Medlemmar och styrelsen samlas för årsmöte i Stockholm maj 2023.

Medlemmarna i den ideella föreningen Läkare Utan Gränser har arbetat i projekt utomlands eller på något av våra kontor. Det är medlemmarna som äger och styr organisationen Läkare Utan Gränser.

Att bli medlem innebär att ta ett kollektivt ansvar för organisationen. Eftersom de som fattar besluten har arbetat med Läkare Utan Gränser förblir organisationen fokuserad på medicinsk vård och våra kärnprinciper: oberoende, opartiskhet och neutralitet.
 

Styrelsen

I Sverige väljer föreningens medlemmar den svenska styrelsen, som styr organisationen å deras vägnar.

Styrelsen är ytterst ansvarig för vad Läkare Utan Gränser gör. Den utser vår generalsekreterare, tar ansvar för den svenska organisationens verksamhet och arbetar för att garantera att Läkare Utan Gränsers principer respekteras.

Styrelsen delegerar genomförandet av strategin till ledningsgruppen, som leder det dagliga arbetet på kontoret. Styrelsen sammanträder regelbundet för att säkerställa att svenska Läkare Utan Gränser sköts väl och uppnår sina mål.

Varje år, vanligtvis i maj, samlas föreningen till årsmöte, hjärtat i Läkare Utan Gränsers interna demokrati. Vill du veta mer kan du ta del av våra protokollsutdrag från våra årsmöten.