Hoppa till huvudinnehåll

Vår historia

Foto: Patrick Robert
James Orbinski, internationell ordförande 1999, tar emot Nobels fredspris med juryns motivering: "som ett erkännande av organisationens banbrytande humanitära arbete på flera kontinenter".

Paris 1971
En grupp franska läkare och journalister bildar Läkare Utan Gränser, den dittills första icke-statliga organisationen som enbart ägnar sig åt humanitärt medicinskt arbete.

Thailand 1975
Läkare Utan Gränser drar igång sin första stora insats i ett flyktingläger i Thailand, dit hundratusentals kambodjaner flytt undan Röda khmerernas skräckvälde.

Afghanistan 1980
Läkare Utan Gränser anländer precis efter att Sovjet har invaderat landet. Teamen korsar gränsen i hemlighet och färdas i veckor på hästar för att nå fram till områden med många skadade.

Etiopien 1985
Stora delar av befolkningen svälter. Läkare Utan Gränser protesterar mot att regimen tvångsförflyttar hundratusentals människor och nekar dem humanitär hjälp. Protesten leder till att teamen måste lämna landet.

Somalia 1991
Läkare Utan Gränser bistår med humanitärt stöd till befolkningen i samband med inbördeskriget. I Mogadishu är man den enda internationella hjälporganisationen på plats.

Kurdistan 1991
Läkare Utan Gränser inleder sin största akutinsats någonsin i samband med stödet till kurder i Turkiet, Iran och Jordanien som är på flykt undan den irakiska armén.

Rwanda 1994
Läkare Utan Gränser stannar kvar i Rwanda under folkmordet och är också de första att tala om ett folkmord. Under appellen ”Läkare kan inte stoppa folkmord” försöker man få det internationella samfundet att sätta stopp för dödandet.

Srebrenica 1995
Som enda organisation har Läkare Utan Gränser ett team på plats i den av FN utropade ”skyddade zonen”. Dag för dag ser teamet hur de bosnienserbiska styrkorna närmar sig staden, och hur FN och omvärlden underlåter att agera. Så småningom mördas 7 000 bosnienmuslimska män och pojkar. Senare vittnar Läkare Utan Gränsers team inför det franska parlamentet och anklagar då både FN och omvärlden för att med sin passivitet ha bidragit till händelserna.

Tjetjenien 1995
Läkare Utan Gränser bistår befolkningen i Tjetjenien, liksom i angränsande Ingusjien och Georgien, med humanitärt stöd.

Norge 1999
James Orbinski, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande, tar emot Nobels fredspris. I sitt tal vänder han sig direkt till Rysslands ledare och fördömer våldet mot civila i Tjetjenien. Här kan du läsa James Orbinskis tal.

Thailand 2000
Läkare Utan Gränser börjar ge antiretroviral behandling till människor med hiv/aids. Inom ett år har man startat liknande projekt i flera andra länder i Asien och Afrika.

Liberia 2003
Inbördeskrigen rasar i både Liberia och Sierra Leone. Hundratusentals är på flykt och befolkningen utsätts för brutalt våld. Läkare Utan Gränser bistår flyktingar i båda länderna liksom dem som flytt till grannländerna.

Darfur 2004
Hundratusentals människor har flytt undan våld och förföljelse. Läkare Utan Gränser påbörjar en insats som ska komma att bli en av organisationens största under de följande åren.

Sverige 2004
Läkare Utan Gränser inleder sitt första projekt i Sverige – att ge vård till papperslösa flyktingar. Verksamheten lämnas över till Röda Korset 2006.

Asien 2005
En fruktansvärd tsunami drabbar sydöstra Asien. Det stora engagemanget hos allmänheten gör att Läkare Utan Gränser för första gången får mer öronmärkta gåvor än man tror sig behöva. I Sverige kontaktas givare för att tillfrågas om gåvan får användas till andra akuta kriser.

Niger 2006
Så kallade Ready-to-use-foods revolutionerar behandling av undernäring. 65 000 undernärda barn behandlas i Niger varav runt 90 procent blir friska.

Kongo-Kinshasa 2008
Konflikten i östra Kongo förvärras och hundratusentals människor är på flykt. Läkare Utan Gränser är en av få internationella organisationer på plats.

Etiopien 2008
En ny undernäringskris drabbar landet och Läkare Utan Gränser gör en av sina största insatser genom tiderna.

Haiti 2010
En fruktansvärd jordbävning mer eller mindre ödelägger huvudstaden Port-au-Prince och cirka 220 000 människor mister livet. Läkare Utan Gränser kan snabbt komma igång med akuta kirurgiska insatser. Ett halvår senare bryter en koleraepidemi ut och trots den stora närvaron av hjälporganisationer dör ytterligare flera tusen människor.

Afrikas horn 2011
I Somalia är hungerkatastrofen ett faktum och människor flyr till Kenya och Etiopien. Läkare Utan Gränser finns på plats i flyktinglägren och kan senare även bistå befolkningen på plats i Somalia.

Syrien 2012
I juli börjar Läkare Utan Gränser driva medicinska program inne i Syrien. Teamen sätter upp tre fältsjukhus i norra Syrien där man jobbar utan den syriska regeringens tillstånd för att undsätta befolkningen som drabbas av den eskalerande konflikten.

Sydsudan 2013
Läkare Utan Gränser utökar snabbt insatserna i Sydsudan när strider bryter ut i slutet av året. I april 2014 kritiserar Läkare Utan Gränser FN:s fredsbevarande styrka för att visa ”skamligt ointresse” för de inhumana levnadsförhållandena som internflyktingar i Juba lever i.

Ebola 2014
I mars börjar Läkare Utan Gränser sina insatser i Guinea mot vad som beskrivs som ”en ojämförlig ebolaepidemi”. Världshälsoorganisationen WHO menar att Läkare Utan Gränser överdriver faran. Teamen i Västafrika fortsätter öppna ebolacenter och i slutet av året har man behandlat fler än 5000 patienter. Fjorton anställda på Läkare Utan Gränser och hundratals fler hälsoarbetare förlorar sina liv i utbrottet.

Flyktingkris 2015
Tillsammans med Migrant Offshore Aid Station (MOAS) startar i maj Läkare Utan Gränser en räddningsinsats i Medelhavet. Inom en månad lanserar vi tre båtar med utrustning och läkemedel för att göra livräddande insatser samt behandla patienter som drabbats av uttorkning, brännskador, allvarlig solbränna och nedkylning

Rohingyer på flykt 2017 
Det militära våldet eskalerar hastigt i Myanmar och över 750 000 människor från folkgruppen rohingya flyr till Bangladesh. Läkare Utan Gränser utökar snabbt insatserna i de stora flyktinglägren genom att genomföra massvaccinationer och bistå med primär- och sekundärvård samt vård för psykisk ohälsa. 

Cyklonen Idai 2019 
Tre dagar efter cyklonen Idai nått Moçambique, Zimbabwe och Malawi inleder Läkare Utan Gränser en katastrofinsats. Teamen behandlar bland annat patienter med kolera, distribuerar vatten- och sanitetskit och hjälper till att reparera flera skadade vårdcentraler för att säkra deras funktionalitet.

Covid-19-pandemin 2020
Ett utbrott av ett nytt coronavirus förvandlas till en världsomspännande pandemi, där Covid-19 smittar nästan 85 miljoner människor och kräver nästan 2 miljoner liv bara under 2020. Läkare Utan Gränser startar nya projekt - både i länder där vi redan är på palts och i länder där aldrig tidigare behövts.  Vi uppmanar också läkemedelsföretagen att inte tjäna pengar på pandemin och regeringar i rika länder att arbeta för att vaccintilldelningen blir rättvis och jämlik.

 

Vill du läsa mer om vårt arbete? Besök Nyheter och bloggar för senaste uppdateringarna från våra projekt!