Hoppa till huvudinnehåll

5 livsviktiga uppmaningar inför valet

Publicerad 4 september 2018

Det här är en hälsning till er som kommer styra Sverige efter det stundande riksdagsvalet. Vi på Läkare Utan Gränser behöver er hjälp.

Läkare Utan Gränser har sedan 1971 arbetat hårt för att rädda liv och lindra nöd världen över. Men våra patienters liv och hälsa påverkas också av de beslut ni politiker tar. Vi har därför fem livsviktiga uppmaningar till er:   

1. Effektivisera humanitär hjälp 

Enligt FN är de humanitära behoven i världen just nu de största sedan andra världskriget. Det så kallade multilaterala biståndet till FN är också större än någonsin.

Trots detta ser Läkare Utan Gränser i allvarliga kriser som Centralafrikanska republiken, Mali och Sydsudan att det humanitära systemet inte alltid agerar tillräckligt snabbt och att hjälpen inte når fram till de mest utsatta. Vi uppmärksammar en rad olika exempel på detta i vår rapport Bridging The Emergency Gap

Effektivisera den humanitära hjälpen och fokusera på akuta livräddande insatser! 

2. Stoppa attacker mot sjukvård 

När FN:s säkerhetsråd 2016 antog en resolution om skydd av sjukvård i väpnade konflikter var det en viktig markering i en tid då systematiska attacker och bombningar av sjukvårdsstrukturer hade ökat i en rad humanitära kriser. 

Men på marken är situationen långt ifrån löst – vi ser fortfarande en skrämmande brist på respekt för krigets lagar i våra projekt i Jemen, Syrien, Centralafrikanska republiken och Sydsudan.

Sverige måste prioritera denna fråga inte bara genom FN utan i alla bilaterala säkerhetspolitiska och diplomatiska kontakter.

3. Värna flyktingar och migranters liv och hälsa 

EU-ländernas oförmåga att komma överens om en mer human och solidarisk  flyktingpolitik har lett till ett stort mänskligt lidande i lägren på de grekiska öarna och på Balkan. Människor som försöker ta sig över Medelhavet fortsätter att dö medan sök- och räddningsinsatser blockeras – hittills i år har 1 500 människor förlorat livet. 

För dem som lyckas ta sig till Europa väntar en oviss tillvaro. Vårt projekt i Västsverige visade att många asylsökande mår psykiskt dåligt men nekas hjälp på grund av att de befinner sig i asylprocessen.

Vård ska styras av medicinska behov – inte juridisk status. Flyktingar och migranters liv och hälsa bör värnas, inte utnyttjas som en bricka i ett politiskt spel. Så länge människor flyr mardrömmen i Libyen krävs räddningsinsatser till havs. 

4. Hälsobistånd till de mest behövande 

Sverige har länge varit en viktig aktör inom global hälsa, bland annat inom arbetet för att minska mödra- och barnadödligheten i världen.

I en tid där det hälsobiståndet blivit bredare i sitt fokus, inte minst på grund av de nya hållbarhetsmålen, anser vi att det är viktigt att Sverige inte glömmer  infektionssjukdomar som hiv/aids, tuberkulos och malaria. Vi ser i våra projekt hur dessa sjukdomar slår hårdast mot fattiga, oavsett om de bor i låg- eller medelinkomstländer. 

Det är viktigt att Sverige stödjer globala hälsoinitiativ som fokuserar på dessa sjukdomar – resultaten är direkt livräddande för de mest utsatta.  

5. Läkemedel ska inte vara en lyxvara  

Många livräddande mediciner och vaccin är utom räckhåll för dem som behöver det mest. Så länge läkemedelsforskning styrs av vinstintressen, kommer sjukdomar som drabbar fattiga nedprioriteras.

Många av de som behöver de nya läkemedel och vaccin som kommer ut på marknaden får inte tillgång till dem på grund av höga priser och brist på generisk konkurrens. Ett exempel är Pfizers vaccin mot lunginflammation – miljontals barn  saknar fortfarande tillgång till detta på grund av det höga priset. 

Vi vill se satsningar på läkemedelsforskning kring sjukdomar som drabbar de fattigaste och att tillgång till läkemedel prioriteras i näringspolitiska förbindelser.