Hoppa till huvudinnehåll

Att få bli gammal trots hiv

Publicerad 11 december 2020
Miriam, från Kenya, var 35 år när hon påbörjade sin behandling för hiv.
Foto: Paul Odongo/Läkare Utan Gränser
Miriam känner sig starkare än hon gjort på länge.

Miriam testades positivt för hiv i början av 2006. Vid den tiden var diagnosen i många fall en dödsdom i Homa Bay. Och detta trots att det fanns behandling för sjukdomen, den var bara inte tillgänglig för alla.

Under många år hade Homa Bay, som ligger i västra Kenya, den högsta förekomsten av hiv i hela landet. Under 2010 visade siffror från landets regering att en person av fem var hivpositiva. Trots behandling som kan minska virusmängden i blodet utvecklade människor i området aids eller dog i sjukdomar som kan kopplas till det dåliga immunförsvar som hiv ger upphov till.

Miriam var 35 år och vägde bara 30 kg när hon påbörjade sin behandling. Infektionerna som hon fått som en följd av hiv gjorde att hon levde med diarréer som urlakade hennes kropp. Den första tiden behövde hon resa långt för varje behandling och det kostade mycket. Idag har hennes situation förändrats.

"Få se mina barn växa upp"

2012 gjorde vi en studie tillsammans med landets hälsovårdsmyndighet, där vi ville ta reda på hur många i ett specifikt område som bar på hiv. Vi upptäckte att väldigt många aldrig blivit testade och att många av de som fått ett positivt svar aldrig fått tillgång till antiretroviral behandling.

Efter studien startade vi tillsammans med flera andra aktörer ett program med fokus på att förebygga hiv genom att gå från dörr till dörr och erbjuda test. Vi bistod med kostnadsfri behandling för de som testats positivt. Vi startade upp mindre kliniker för att drabbade skulle slippa resa långt för att få behandling. Idag kan vi se att insatsen har haft stor effekt i samhället. 2018 följde vi upp studien som gjordes 2012 och kunde se att andelen människor med hiv minskat med 17 procent.

Miriam får idag behandling närmare sitt hem. Hon känner sig starkare än hon gjort på länge.

- Jag lever fortfarande och om jag fortsätter att ta min behandling så vet jag att jag kommer leva länge och få se mina barn växa upp, säger hon.