Hoppa till huvudinnehåll

"Även i krig finns det regler" - Kommission måste undersöka sjukhusbombning

Publicerad 7 oktober 2015

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Akutsjukvård forsätter i de delar av sjukhuset som inte förstördes av bomberna.

Akutsjukvård forsätter i de delar av sjukhuset som inte förstördes av bomberna.

Den internationella kommissionen för undersökande av fakta (International Humanitarian Fact Finding Commission, IHFFC) måste undersöka attacken mot Läkare Utan Gränsers sjukhus i Kunduz, Afghanistan. Det krävde Läkare Utan Gränsers ordförande Joanne Liu i ett tal på måndag förmiddag i Genève. 

Alla stater som har erkänt kommissionens behörighet – såsom Sverige – måste nu begära att kommissionen utreder bombningen som krävde 22 liv.

Läkare Utan Gränser internationella ordförande talade på UN Palais de Nations i Genève kl 10 i dag. Detta är hennes tal:

I lördags morse dödades Läkare Utan Gränsers patienter och anställda i Kunduz. De ingår nu i skaran av människor som har dött i världens konflikter och som betraktas som ”oavsiktliga civila skador” eller som ”oundvikliga konsekvenser av kriget”. Internationell humanitär rätt handlar inte om ”misstag”. Den handlar om avsikt, fakta och anledning.

Den amerikanska bombräden mot vårt sjukhus i Kunduz innebar den största förlusten av liv som vår organisation har upplevt i samband med ett flyganfall. Tiotusentals människor saknar nu tillgång till sjukvård, just när de behöver vården som mest. Därför säger vi i dag: det räcker nu. Även i krig finns det regler.

Patienter brändes till döds i sina sängar. Våra sjuksköterskor och läkare dödades på jobbet. Våra kollegor fick operera varandra. En av våra kollegor dog på ett improviserat operationsbord – ett skrivbord – medan hans kollegor försökte rädda hans liv.

I dag hedrar vi dem som dog i denna avskyvärda attack. Och vi hyllar Läkare Utan Gränsers medarbetare som fortsatte att behandla skadade medan sjukhuset brann och medan de såg sina kollegor dö.

Detta är inte bara en attack mot vårt sjukhus, det är ett angrepp på Genèvekonventionerna. Det är något som inte kan tolereras. Dessa konventioner styr reglerna för krig och inrättades för att skydda civila i konflikter – inklusive patienter, sjukvårdspersonal och vårdinrättningar. Det är regler som finns för att upprätthålla en viss humanitet i en annars omänsklig situation.

Genèvekonventionerna är inte bara ett abstrakt regelverk – de innebär skillnaden mellan liv och död för medicinsk personal vid frontlinjen. De är vad som gör det möjligt att ge patienter en säker tillgång till sjukvård och säkerställer att vi kan ge vård utan bli måltavlor.

Just av den anledningen, att attacker mot sjukhus i krigszoner är förbjudna, utgick vi ifrån att vi skulle vara skyddade. Ändå dödades tio patienter, varav tre barn, och 12 av Läkare Utan Gränsers medarbetare i flygräderna.

Omständigheterna och fakta kring denna attack måste bli föremål för en oberoende och opartisk undersökning, särskilt med tanke på bristen på konsekvens de senaste dagarna i USA:s och de afghanska myndigheternas utsagor. Vi kan inte enbart förlita oss på interna militära utredningar utförda av USA, Nato och afghanska styrkor.

I dag tillkännager vi att vi kommer att begära att den Internationella kommissionen för undersökande av fakta (IHFCC) utreder vad som inträffade i Kunduz. Kommissionen ingår i första tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna och är det enda permanenta organ som specifikt finns till för att utreda brott mot internationell humanitär rätt. Vi begär att stater som signerat Kommissionen aktiverar den för att slå fast sanningen och säkerställa sjukhusens skyddsstatus i konflikter.

Trots att Kommissionen har funnits sedan 1991 har den ännu inte använts. Det krävs att en av de 76 signatärerna begär en undersökning men hittills har regeringar varit alltför artiga eller rädda för att skapa ett prejudikat. Verktyget existerar och det är dags att det används.

Det är oacceptabelt att stater gömmer sig bakom informella överenskommelser, gentlemen’s agreements, och därigenom skapar en miljö där allt är tillåtet och straffrihet råder. Det är oacceptabelt att bombningen av ett sjukhus och dödandet av patienter och personal kan avfärdas som ”oavsiktliga skador på civila mål” och avfärdas som ett misstag.

I dag tar vi strid för att Genèvekonventionerna ska respekteras. Som läkare tar vi strid för våra patienter. Vi behöver allmänhetens stöd – ställ er på vår sida och insistera på att det finns regler även i krig.

Se hela talet här:

Relaterade nyheter

Sanna Sjöberg på sjukhuset i Khost, Afghanistan.
Afghanistan

Att skaka hand

Varje dag på barnavdelningen försöker jag och mina doktorer jämka våra grundkunskaper, komma överens i behandlingsalternativ och tillvägagångssätt och tillsammans ge varje spädbarn en god chans. Men, milda makter, det har inte varit enkelt jämt.

En barnmorska tar hand om en nyfödd på sjukhuset i Khost, Afghanistan.
Afghanistan

Det mänskliga i att andas

Nasreen sitter vid kanten på sängen och håller i den lilla, lilla hakan och masken mot ansiktet med ena handen, andningsblåsan med den andra och tittar stint på bröstkorgen. 

Administration en kväll på uteplatsen.
Afghanistan

På en pytteliten bostadsyta

I en tryckkokare som både själva arbetet och boendet i sig innebär bubblar en hel massa saker och känslor fram. Och teamet måste klara att lösa de bekymmer som finns, nära de relationer som skapas och hela tiden vara beredd på förändring.

Avdelningen för nyfödda på sjukhuset i Khost, Afghanistan.
Afghanistan

Önskade barn

Efter dagens morgonrond förlöser en mor ett alldeles för tidigt litet gossebarn, på tok för liten och ung för att överleva i de förhållanden som vår neonatalvård i fält kan erbjuda, så liten att även europeisk neonatalvård skulle se utmaningar i att ge pojken en chans.