Hoppa till huvudinnehåll
En kvinna med munskydd och slöja håller i en nyfödd bebis inne i en sjukhussal
Publicerad 21 december 2023

Enorma behov av sjukvård för nyfödda i norra Afghanistan

Foto: Oriane Zerah
Kaussar är 47 dagar gammal, han är mamma Naz Guls femte barn. Kaussar har problem med luftvägarna.

Sjukvårdssystemet i Afghanistan har länge dragits med stora problem och många människor saknar tillgång till vård. För att minska barnadödligheten har vi sedan augusti i år ett nytt projekt i Masar-i-Sharif.

Faridas dotter vårdas på sjukhuset i Masar-i-Sharif, som är beläget i norra Afghanistan.

– Jag vet verkligen inte vilken smärta hon går igenom, men jag är här med henne och hoppas att hon snart blir bättre, säger Farida, mamma till elva månader gamla Hadia.

I två dagar har Hadia vägrat att äta någonting, till och med sin favoritfrukt banan. Hennes mamma tog henne till flera olika vårdinrättningar, men hennes tillstånd verkade aldrig bli bättre. 

– Jag gjorde allt som folk sa till mig. Jag tog henne till många läkare och betalade mycket för hennes mediciner, men hon blev inte bättre och hon fick till och med diarré som förvärrades, säger Farida.

Idag sitter hon på barnakuten på regionsjukhuset Mazar-i-Sharif i Balkh-provinsen i Afghanistan, som Läkare Utan Gränser stöder. Lilla Hadia har diagnostiserats med svår akut undernäring. Läkarna säger att det bland annat kan bero på diarréerna. Farida är hoppfull om att hennes barn kommer att bli bättre. 

En våning ovanför akutmottagningen håller *Shekiba sitt barn, *Atoosa, på avdelningen för förtidigt födda. Där har de varit de senaste två dagarna efter att ha skrivits ut från intensivvårdsavdelningen för nyfödda. I fyra veckor hade Atoosa legat i en kuvös på neonatalintensiven efter att ha fötts i vecka 28. Det var tre månader tidigare än beräknat och hon vägde endast 1,2 kilo. 

– Det var svårt för mig att se min lilla flicka i en kuvös, med slangar i näsan och sladdar kopplade till många delar av kroppen. Jag hatade ljuden från den medicinska utrustningen som ständigt påminde mig om att min bebis var mycket sjuk, säger Shekiba.

Nytt projekt med många patienter

I augusti 2023 startade Läkare Utan Gränser ett projekt på sjukhuset i samarbete med folkhälsomyndigheten. Syftet med projektet är att minska dödligheten bland barn och nyfödda i landets norra provinser. Vi driver för närvarande en neonatalintensiv och akutmottagning för barn upp till 15 år. 

– Jag minns den dag då läkarna berättade för mig att min lilla flicka skulle flyttas från intensivvården till avdelningen för förtidigt födda eftersom hon var stabil. Jag kunde inte tro det! Jag ringde genast min man och sa åt honom att förbereda allt eftersom vi snart skulle återvända hem, säger Shekiba.

Vårt medicinska team i Mazar-i-Sharif tar varje månad emot i genomsnitt 3 000 kritiskt sjuka barn på barnakuten och i genomsnitt 546 nyfödda barn på neonatalintensiven. Den genomsnittliga beläggningsgraden har konsekvent varit högre än 140 procent sedan vi inledde verksamheten på avdelningen. För närvarande finns där 60 spädbarn, vilket är mer än dubbelt så många som avdelningens 27 ordinarie platser. För att kunna ge varje barn den bästa vården och undvika utbrändhet har vi varit tvungna att sätta in ytterligare resurser.  

Afghanistans sjukvårdssystem i kris

– Vi startade projektet i Mazar-i-Sharif för att tillgodose de kritiska vårdbehoven i Afghanistan, särskilt bland utsatta spädbarn och barn. Bakgrunden är ett överväldigande vårdbehov, ett ansträngt sjukvårdssystem och brist på resurser. Vårt mål är att se till att alla barn som kommer till sjukhuset får den personliga vård och det stöd de behöver och att minska antalet barn som dör av sjukdomar som kan behandlas, säger Heidi Hochstenbach, Läkare Utan Gränsers programchef i Mazar-i-Sharif. 

Afghanistans sjukvårdssystem har länge dragits med problem som underbemanning och underfinansiering, och har inte kunnat erbjuda den vård som befolkningen behöver. Sjukvårdssystemet har utsatts för ytterligare påfrestningar sedan regeringsskiftet i augusti 2021 och den efterföljande minskningen av internationellt bistånd. Detta har lett till en försämring av hälso- och sjukvårdsinfrastrukturen och ännu större brist på vårdpersonal. Det i sin tur leder till att många människor inte har tillgång till hälso- och sjukvård och att risken för dålig hälsa och dödlighet bland befolkningen har ökat.

Faridas och Shekibas erfarenheter belyser de behov och gapande hål i tillgången till sjukvård som vi försöker fylla med specialiserad vård och stöd på Mazar-i-Sharifs regionsjukhus. 

– Jag drömmer om de framtida stunder jag kommer att ha med min lilla flicka. Att kamma hennes hår, göra vackra flätor, leka med henne och ta henne till skolan, säger Shekiba.

*Namnen har ändrats för att skydda personernas identitet.