Hoppa till huvudinnehåll
fullständigt raserade hus och en bil täckt av tegelstenar
Publicerad 10 oktober 2023

Afghanistan: ”De flesta patienter är kvinnor och barn”

Foto: Läkare Utan Gränser
Över 2 400 personer beräknas ha dött till följd av jordbävningen som drabbade Afghanistan den 7 oktober.

På förmiddagen den 7 oktober skakades västra Afghanistan av en kraftig jordbävning som följdes av flera efterskalv. Över 5000 människor har dödats eller skadats enligt aktuella uppskattningar (10 okt). 

Stöd vårt livräddande arbete!
Ge en gåva

Läkare Utan Gränser var redan på plats i Herat när jordbävningen skedde. Vi stöttar det regionala sjukhuset med bland annat pediatrisk vård och akutvård.  

Uppdatering 11 oktober:

Tidigt på morgonen inträffade ännu en jordbävning med magnitud 6,3 i Herat, vilket är samma magnitud som den första jordbävningen. Flera efterskalv inträffade under den närmaste timmen. 

Efter skalvet tog Herats regionsjukhus emot 117 skadade patienter på akutmottagningen och det förväntas att fler patienter kommer att anlända under de kommande timmarna eftersom epicentrum låg i de avlägsna distrikten utanför Herat City.

För att hjälpa till att hantera patienttillströmningen har vårt team på sjukhuset satt upp ytterligare fyra tält. Tre kommer att användas för inläggning av stabiliserade och postoperativa patienter, medan ett tält kommer att fungera som triageområde för inkommande skadade personer. Det totala antalet tält som Läkare Utan Gränser har satt upp i samband med jordbävningen uppgår därmed till tio. 

9 oktober: 

Vår landansvarige Yahya Kalilah ger en uppdatering om läget i Herat och Läkare Utan Gränsers arbete.

Hur är situationen i Herat just nu?

Det sker fortfarande efterskalv i Herat, vilket är oroande för alla. Enligt uppgifter från sjukvårdsmyndigheterna och Herats regionala sjukhus har det hittills rapporterats 2 445 dödsfall och 2 440 skadade i Heratprovinsen. Men som du kan föreställa dig i situationer som denna är uppgifterna svåra att verifiera och siffrorna kan komma att ändras. 

Fram till idag har över 540 patienter vårdats på Herats regionala sjukhus, där Läkare Utan Gränsers team arbetar, och andra patienter har fått vård på privata sjukhus.

De flesta av patienterna är kvinnor och barn, sannolikt för att det var de som var hemma när jordbävningen inträffade mitt på förmiddagen.

I ett tält sitter ett par kvinnor på golvet. Bredvid står Läkare Utan Gränsers personal på huk.
Foto: Läkare Utan Gränser
Flera av de patienter som skrivits ut från sjukhuset i Herat, i västra Afghanistan, har inte kunnat lämna sjukhusområdet då jordbävningen förstört deras hem.

Vad gör Läkare Utan Gränser?

I morse fanns det fortfarande 340 patienter på regionsjukhuset, de flesta med lindriga till måttliga skador. Många befinner sig i de tält som Läkare Utan Gränser har satt upp eftersom de inte har några hem att återvända till, trots att de skulle kunna skrivas ut från sjukhuset. Myndigheterna arbetar på en lösning för de som behöver tak över huvudet.

Läkare Utan Gränsers team i andra delar av Afghanistan har skickat ytterligare förnödenheter i går, och teamet i Herat donerade material till det regionala sjukhuset som räcker till att vårda 400 personer.

Ett team med medicinsk personal och logistiker har i dag tagit sig till de värst drabbade områdena utanför staden för att bedöma behoven och ge vård.

Vad händer härnäst?

Vi fortsätter stötta det regionala sjukhuset i Herat. Insatserna kommer att anpassas efter behoven och vartefter situationen blir tydligare såväl i staden som i området.  

Just nu är det behovet på sjukhuset att hitta tak över huvudet för de personer som har förlorat allt.