Hoppa till huvudinnehåll
En kvinna häller upp mjölk.
Publicerad 6 december 2022

”Barn dör på väg till våra kliniker”

Foto: KC Nwakalor
Safaratu Tambaya, som arbetar på Läkare Utan Gränsers undernäringsklinik på Maiyama-sjukhuset i Kebbi, Nigeria, häller upp näringsberikad mjölk som används för att behandla undernäring.

De senaste månaderna har varit svåra för människorna i nordvästra Nigeria. Vårt team har tagit emot ett stort antal undernärda barn på de vårdinrättningar där vi arbetar tillsammans med sjukvårdsmyndigheterna.

‒ Vi ser barn dö på väg till våra kliniker. Vi ser barn som är så allvarligt sjuka att vi inte kan rädda dem. Den alarmerande hälso- och undernäringskrisen i nordvästra Nigeria har utlösts av det eskalerande våldet som tvingat människor på flykt. Samtidigt är livsmedelspriserna skyhöga och det råder flera epidemier av olika sjukdomar. Även klimatförändringarna har förvärrat situationen, säger Simba Tirima, läkare och representant för vårt arbete i Nigeria.

Bara i år har våra team vårdat fler än 140 000 barn för akut undernäring i delstaterna Zamfara, Katsina, Sokoto, Kebbi och Kano. I Zamfara har vi tagit emot 39 procent fler barn med allvarlig akut undernäring på våra mobila undernäringskliniker jämfört med förra året. Även i Katsina har siffrorna skjutit i höjden. Där har nästan 80 000 barn vårdats för allvarlig akut undernäring, varav 12 700 behövde läggas in för vård.

‒ Krisens omfattning kräver en nationell och internationell mobilisering för att ge rätt humanitärt stöd. Vi uppmanar andra organisationer att stötta myndigheterna för att möta de mest akuta behoven i de drabbade områdena. Den övergripande humanitära responsen i Nigeria, som leds av FN, har länge försummat nordvästra Nigeria. I stället fokuseras arbetet på den svåra situationen i nordöstra delen av landet. Att säkerställa större tillgång till livräddande vård för de tusentals människor i akut behov är avgörande om vi ska undvika att 2023 blir ännu ett förödande år för barnen i nordvästra Nigeria.

Dokumentär: "Tur att vi är vid liv" | Människor i delstaten Katsina, i nordvästra Nigeria, har drabbats av en stor näringskris samtidigt som det pågår en våldsvåg. Mödrar här gör långa resor på osäkra vägar för att få sina undernärda barn behandlade på Läkare Utan Gränsers klinik.