Hoppa till huvudinnehåll

Den urskillningslösa bombningen av Aleppo måste upphöra

Publicerad 30 september 2016
Foto: Läkare Utan Gränser
Skador på Al Daqaq-sjukhuset i Aleppo, Syrien. Vi stödjer detta och sju andra sjukhus i Aleppo.

Vi kräver att den syriska regeringen och dess allierade upphör med bombattackerna som orsakat ett blodbad på Aleppos befolkning. 

Den 28 september, bara några timmar innan FN:s säkerhetsråd möttes för att diskutera implementeringen av resolution 2286 om skydd av sjukvårdsinrättningar, bombades ytterligare två sjukhus som vi stödjer. Sedan dess är de ur drift. 

– Bomberna regnar från flygplan som tillhör den syrienledda koalitionen och hela östra Aleppo har förvandlats till en gigantisk dödszon. Den syriska regeringen måste stoppa de urskillningslösa bombningarna; och Ryssland som oumbärlig politisk och militär bundsförvant till Syrien har ansvaret att utöva påtryckningar för att stoppa detta, säger Xisco Villalonga, Läkare Utan Gränsers operative chef.

Enligt sjukvårdsmyndigheten i östra Aleppo rapporterade de sjukhus som fortfarande fungerar att de mellan den 21 och 26 september tagit emot fler än 822 skadade, däribland minst 221 barn, och fler än 278 döda kroppar, varav åtminstone 96 barn.

– Alla intensivvårdsavdelningar är fulla. Patienter måste vänta på att andra ska dö innan de får en plats på intensiven. Vi har bara tre operationssalar och enbart i går utförde vi mer än 20 omfattande bukoperationer, säger Abu Waseem, läkare och ansvarig för ett av de sjukhus som Läkare Utan Gränser stödjer i östra Aleppo.

– Personalen jobbar uppemot 20 timmar om dygnet, fortsätter han. De kan ju inte bara gå hem och låta folk dö.

Det stora antalet skadade gör att förråden på samtliga sjukhus snabbt håller på att tömmas. Under den korta tid i augusti när belägringen var bruten lyckades vi få in mediciner och andra medicinska förnödenheter i staden men detta har inte gått att upprepa sedan dess.

– De senaste månaderna har vi gjort allt vi kunnat för att stödja sjukhusen i Aleppo. Men nu, med den totala belägringen av staden, attackerna mot humanitära transporter och den intensiva bombningen, är vi vanmäktiga, säger Xisco Villalonga.

De kan ju inte bara gå hem och låta folk dö. Abu Waseem, läkare i östra Aleppo

Redan före den senaste offensiven var situationen kritisk i östra Aleppo. I dag offentliggör vi en rapport om attacken i april mot al-Qudssjukhuset. Rapporten ger en skrämmande bild av arbetsförhållandena på stadens sjukhus och de brutala konsekvenserna av attackerna, både för sjukhuspersonalen och för befolkningens tillgång till sjukvård.

– Bombattacken mot al-Qudssjukhuset var den värsta hittills, men sedan dess har den ena ofattbara gränsen efter den andra överskridits. Om den här intensiva bombningen fortsätter i några dagar till kanske det inte finns ett enda fungerande sjukhus kvar.

– Sedan april har alla sjukhus i östra Aleppo drabbats av bombattackerna, fortsätter Xisco Villalonga. Det gäller även al-Qudssjukhuset. Efter ansträngningarna att renovera byggnaden och återuppta aktiviteterna träffades det på nytt i augusti och drabbades återigen av omfattande skador.

De senaste månaderna har även sjukvårdsinrättningar i västra Aleppo angripits.

– Ryssland och de andra medlemmarna av FN:s säkerhetsråd måste respektera resolutionen om skydd av sjukvårdsinrättningar och sätta stopp för detta totala förakt för mänskligheten som uppvisas i dagens Aleppo, säger Xisco Villalonga.

– Den obarmhärtiga, brutala bombningen måste upphöra och akuta åtgärder måste sättas in som gör det möjligt att evakuera svårt sjuka och skadade till områden där de kan få den vård de behöver. Allt annat är att betrakta som en bekräftelse av det många befarar – att världen har övergett människorna i Aleppo och vad som återstår dem är en våldsam, plågsam död.

Läkare Utan Gränser stödjer åtta sjukhus i Aleppo. Vi har även sex medicinska inrättningar i norra Syrien och stödjer fler än 150 vårdcentraler och sjukhus på olika håll i landet, varav många i belägrade områden.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare