Hoppa till huvudinnehåll

En andra chans

Publicerad 1 oktober 2020
Patienter väntar på att få ta sitt metadon på kliniken i Kiambu, Nairobi, Kenya.
Foto: Paul Odongo/Läkare Utan Gränser
Patienter väntar på att få ta sitt metadon på kliniken i Kiambu, Nairobi, Kenya.

Heroinanvändningen i Kenya har ökat explosionsartat det senaste decenniet. Nu har Läkare Utan Gränser öppnat en metadonklinik för att ge personer som använder heroin en chans att få livet tillbaka. 

Klockan är tio och patienterna på metadonkliniken i Kiambu-distriktet, precis norr om Kenyas huvudstad Nairobi, sitter uppradade på långa träbänkar. En och en går de fram till apoteksluckan. Där räcker Läkare Utan Gränsers personal över en liten vit plastmugg med läkemedlet metadon – en opiatliknande substans som används för att behandla heroinberoende – utblandat med saft. Dagens dos är säkrad, och livet kan fortgå resten av dagen. 

I morgon bitti kommer de alla tillbaka vid samma tid, för samma rutin. Kenyas geografiska placering mitt på Afrikas östkust intill Indiska oceanen har gjort att landet blivit ett nav för den globala droghandeln. Dessutom är den långa kustgränsen dåligt övervakad. Framför allt har införseln av opiater från Pakistan och Afghanistan ökat. Även om en stor del av lasten transporteras vidare till andra afrikanska länder eller till Europa har tillgången på heroin ökat explosionsartat i Kenya. Landets hälso- och sjukvårdsmyndigheter beräknar att antalet personer som injicerar droger har ökat med 50 procent sedan 2011. 

Får inte vård 

– En del kanske tycker att det är kontroversiellt, eller åtminstone förvånande, att Läkare Utan Gränser har startat en metadonklinik. Men att vara beroende av droger är inte ett val – det är en sjukdom. De som använder droger marginaliseras och får sällan den vård de behöver, trots att sjukligheten och dödligheten är större hos den här gruppen än generellt i befolkningen, säger Julia Jung, som är ansvarig för kliniken i Kiambu, och fortsätter: 

– Droganvändning omges av stora risker. Framför allt när sprutor, som kan vara riktiga smittohärdar, delas mellan flera olika personer. De flesta som tar droger söker inte heller vård på grund av diskriminering. 

"Jag förlorade båda mina föräldrar när jag var mycket ung och hamnade på fel köl."
- 35-årige Peter Kariuki från Kiambu

Att ge vård till människor som använder droger är egentligen inget nytt för Läkare Utan Gränser – det har under de senaste åren varit en del av organisationens projekt i bland annat Iran och Moçambique. Inte minst eftersom de som använder droger löper högre risk att drabbas av sjukdomar som hiv, tuberkulos och hepatit B och C. Men det här är första gången organisationen öppnar en specialiserad klinik för just heroinanvändare. 

Heroin är en förrädisk drog. Det går blixtsnabbt att bli beroende, men vägen till att bli drogfri är lång och kantad av plågsamma abstinensbesvär. En som känner till detta faktum alltför väl är 35-årige Peter Kariuki från Kiambu. 

– Jag testade heroin första gången när jag var 24. Men redan innan dess hade jag utvecklat ett beroende av olika substanser. Jag förlorade båda mina föräldrar när jag var mycket ung och hamnade på fel köl. Jag började dricka alkohol och röka marijuana, sedan gick det vidare till tyngre droger. 

Dömd till livstid 

Ju längre ned i missbruket Peter Kariuki kom, desto mer isolerad blev han. 

– Jag förlorade mitt jobb som chaufför och tappade kontakten med min fru och mina barn. När du är beroende av heroin förlorar du allt annat. Suget efter drogen är så starkt att den är det enda som betyder något. Du blir helt ensam. 

Till slut gick en stor del av Peter Kariukis tillvaro ut på att hitta pengar till nästa dos. Han började stjäla för att ha råd med sitt missbruk och det slutade med att han genomförde ett väpnat rån 2010.

35-årige Peter Kariuki från Kiambu, Kenya.
Foto: Sanna Gustafsson/Läkare Utan Gränser
Peter Kariuki, som genomgått behandling med metadon i centrala Nairobi.

– Jag blev dömd till livstid, men mitt fall överklagades och jag släpptes ut 2016. I fängelset lyckades jag sluta med heroin men när jag kom ut blev suget för stort och jag föll tillbaka igen. 

Det var inte förrän 2018 som Peter Kariuki på allvar påbörjade resan att bli fri från heroin. Då kom han i kontakt med den lokala ideella organisationen LVCT Health – numera Läkare Utan Gränsers partner – som gav behandling med metadon i centrala Nairobi. 

Kan jobba igen 

Metadon liknar heroin men omsätts långsammare i kroppen och kan vara effektivt mot opioidberoende. Läkemedlet minskar suget efter heroin utan att göra patienten påverkad, vilket gör att många kan börja jobba igen och återknyta kontakten med familj och vänner. Att få droganvändare ur kriminalitet och i arbete igen har även stora samhällsekonomiska vinster.

Distriktet Kiambu, med en befolkning på cirka 2,5 miljoner människor, är ett av de områden som drabbats värst av heroinepidemin i Kenya. Trots detta har det tidigare inte funnits någon metadonklinik i distriktet, utan patienter har fått ta sig till Nairobis centrum för behandling. Det är en resa som med huvudstadens nyckfulla och hektiska trafik kan ta flera timmar enkel väg. 

– Metadon är mycket starkt och potentiellt dödligt om det tas i för höga doser, så själva intagandet måste hanteras varsamt, säger Julia Jung. 

"Många som använder droger lider även av psykisk ohälsa."
- Angela Thiong’o, medicinskt ansvarig för kliniken

Att invånarna i Kiambu nu fått en klinik i närområdet är enligt Julia Jung avgörande för att patienter ska upprätthålla behandlingen, som tar minst två år. Det medicinska teamet avgör behandlingstiden utifrån patientens behov – i vissa fall kan livslång behandling behövas. 

Psykisk ohälsa 

– Tidigare var personer som använder droger dessutom tvungna att vända sig till flera olika instanser för vård och hjälp, berättar Angela Thiong’o som är medicinskt ansvarig för kliniken och tidigare arbetade i Läkare Utan Gränsers hepatit C-projekt i Nairobi. 

– Tänk dig att du först ska ägna flera timmar åt att ta dig till Nairobi för att få metadon, sedan till oss för hepatit C-behandling, sedan behandling av hiv på en annan vårdinrättning och av tuberkulos på en tredje. Många som använder droger lider även av psykisk ohälsa. Missbruket har kanske börjat som en flykt från ångest eller nedstämdhet, men långvarigt droganvändande kan också ge upphov till psykiska besvär. Angela Thiong’o betonar därför vikten av psykologiskt stöd – på kliniken arbetar både psykologer och en psykiatriker som tar hand om mer komplicerade tillstånd. 

– Tanken är att kliniken ska ge allomfattande hjälp. Vi bistår med allt från medicinsk vård till psykologsamtal och socialt stöd för de som lever i hemlöshet. Allt för att öka chansen att patienterna ska fullfölja behandlingen och lämna livet med droger bakom sig, säger Angela Thiong’o. 

Vill bistå fler 

När Läkare Utan Gränser började ge metadonbehandling i Kiambu vände sig Peter Kariuki till kliniken och har sedan dess kunnat spara flera timmar i resväg varje dag. Han har nu behandlats med metadon i drygt ett och ett halvt år. 

– När jag började ta metadon var det som att livet kom tillbaka. Jag kunde gå upprätt igen, inte hukandes som när jag använde heroin. Nu har jag återförenats med min familj och följer mina döttrar till skolan varje dag. Jag är så glad att de kunnat förlåta mig. 

På kliniken i Kiambu lagar kocken näringsberikad gröt till patienter som är undernärda
Foto: Sanna Gustafsson/Läkare Utan Gränser
Klinikens kock lagar näringsberikad gröt till undernärda patienter.

Peter Kariuki arbetar numera som hälsoinformatör för LCVT Health och vill använda sin erfarenhet till att hjälpa andra att ta sig ur missbruk. Även Läkare Utan Gränser har anställt en handfull personer som tidigare använt droger, som vet hur det är att ha ett beroende och lättare kan nå ut till potentiella patienter. 

– Vi åker regelbundet ut till området där heroinanvändarna håller till i Kiambu, både för att berätta om kliniken och för att dela ut rena sprutor. En gång hittade jag en person som hade tagit en överdos och kunde hjälpa honom; vi har fått utbildning i vad vi ska göra i sådana situationer, säger Peter Kariuki, och fortsätter: 

– Men jag vill bistå fler. Det hjälper också mig att läka. Jag kan inte göra om det som varit, men jag kan åtminstone förändra framtiden.

Kliniken i Kiambu 

Läkare Utan Gränsers klinik öppnade i september 2019 och är belägen på Karurisjukhuset i Kiambu. I nuläget har kliniken 216 patienter på metadonbehandling. Utöver det bistår teamet med sårvård, testning och behandling av hiv, tuberkulos, och hepatit C, samt behandling av icke smittsamma sjukdomar och undernäring. Dessutom kan patienterna få psykologiskt stöd och social hjälp.

Den här texten publicerades i vår tidning Direkt #3, 2020.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare