Hoppa till huvudinnehåll

Fem år av krig Syrien: “Det får inte bli en dag till”

Publicerad 11 mars 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En flicka med en brännskada behandlas av vår personal i flyktinglägret i Atme, i norra Syrien.

En flicka med en brännskada behandlas av vår personal i flyktinglägret i Atme, i norra Syrien. 

Sjukvården i Syrien har utsatts för riktade attacker sedan krigets start.

Sjukvården i Syrien har utsatts för riktade attacker sedan krigets start. Här resterna av det bombade sjukhuset i Ma’arat Al Numan som stöttas av Läkare Utan Gränser. 

Pressmeddelande: Efter fem års krig i Syrien ser vi den största humanitära krisen i vår tid, men hindras samtidigt från att bistå miljontals människor i nöd. 

Våld, hot och attacker mot sjukhus begränsar möjligheten att ge vård. Samtidigt visar Läkare Utan Gränsers senaste Syrienrapport att de medicinska behoven är enorma. Många civila skadas och dör, 30 till 40 procent av de drabbade är kvinnor och barn. 

– Vi borde driva den största insatsen i vår 45-åriga historia. Men vi förhindras att rädda liv i Syrien. Säkerhetsläget är fruktansvärt och vi nekas dessutom tillträde till stora delar av landet. Redan när jag var i Syrien 2013 var situationen allvarlig, men det har bara blivit värre och värre. Vilken frustration, vilket onödigt lidande, säger Katrin Kisswani, ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige som själv vid två tillfällen har arbetat som projektkoordinator i norra Syrien.

Många civila offer

Läkare Utan Gränsers rapport om krigsskadade och dödsoffer under 2015 visar att de medicinska behoven är enorma. Enligt statistiken från 70 av de sammanlagt 152 sjukvårdsinrättningar som organisationen stödjer i Syrien dog över 7 000 personer som en konsekvens av kriget. Under året behandlades fler än 150 000 människor på dessa inrättningar, vilket visar att antalet krigsoffer som sökte vård på sjukhus är mycket högt. Den höga andelen kvinnor och barn bland offren tyder på att kriget i stor utsträckning drabbar civila..

Sjukvården i Syrien har i det närmaste kollapsat på många håll och kan inte möta de stora medicinska behoven. En syrisk läkare som jobbar på en klinik i östra Ghouta, nära huvudstaden Damaskus, är en av ytterst få läkare som finns kvar.

– Egentligen är jag urolog men nu måste jag behandla alla sorters skador. Jag har sett patienter som har förlorat ben, händer och till och med ett huvud. Det finns så få läkare i området att jag måste göra allt. Jag är urolog, gynekolog, kirurg och barnläkare samtidigt.

Vi kan inte göra det vi borde göra

Läkare Utan Gränser driver för tillfället sex egna sjukvårdsinrättningar i Syrien. Dessutom stödjer organisationen runt 150 sjukhus i landet, för att verksamheten vid de få sjukhus och vårdcentraler som fortfarande är öppna ska kunna fortgå. Bland annat förser organisationen de syriska sjukhusen med material, läkemedel och bränsle. Organisationen finansierar även sjukvårdspersonalens löner. Om sjukvårdsanläggningar i Syrien träffas i attacker står organisationen för reparationer och återuppbyggnad. Dessutom bidrar Läkare Utan Gränser med teknisk och medicinsk rådgivning.

Organisationens svenska ordförande Katrin Kisswani betonar:

– De som är inblandade i kriget måste stoppa vansinnet. Varje dag attackeras civila mål i Syrien. Varje dag hotas sjukhus av nya attacker. Varje dag dör människor, eftersom de inte nås av humanitär hjälp. Varje dag sedan 2011. Det blir 1825 dagar av onödigt lidande. Det får inte bli en dag till!

För mer nyheter och information, se vår Youtubekanal: https://www.youtube.com/user/lakareutangranser

Relaterade nyheter

Blodtransfusioner är ett av de största problemen just nu i östra Ghouta, Syrien.
Syrien

En röst från sjukhuskällaren i östra Ghouta

”De flesta människor i östra Ghouta bor under jorden. Medicinsk vård erbjuds alltmer i källare."
- Berättat av en läkare för Meinie Nicolai, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Bryssel.

Abu Wasim, syrisk kirurg, på ett förstört sjukhus i östra Aleppo
Syrien

Sju röster om kriget i Syrien

Det har gått sju år sedan inbördeskriget i Syrien bröt ut. Det är ett fruktansvärt brutalt krig där civila och sjukvård blivit måltavlor. Läs sju berättelser av fältarbetare som arbetat i en av de värsta humanitära kriserna någonsin. 

Arkivfoto från Syrien 2013. Blodpåsar är något som saknas just nu i östra Ghouta, Syrien.
Syrien

Östra Ghouta: 71 personer dör i snitt varje dag

Kriget i Syrien fortsätter skörda offer i östra Ghouta. Nya siffror som vi har samlat in berättar om genomsnitt 344 skadade per dag. Samtidigt sinar lagren av sjukvårdsmaterial på vårdinrättningarna snabbt.

Syrien

Sjukvården i östra Ghouta nära kollaps

Läkare Utan Gränser uppmanar till omedelbart eldupphör så att hjälpen kan nå de sjuka och skadade i det belägrade östra Ghouta i Syrien. Vårdpersonalen säger att de inte längre har möjlighet att behandla sina patienter.