Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar betalar priset för avtalet mellan EU och Turkiet

Publicerad 16 mars 2017
Foto: Johannes Moths
Nästan 5 000 människor har dött på Medelhavet sedan avtalet mellan EU och Turkiet slöts för ett år sedan.

På måndag är det ett år sedan EU:s avtal med Turkiet för att ”hejda flyktingströmmen” över Medelhavet trädde i kraft. I en ny rapport belyser vi de mänskliga kostnader som följt i avtalets kölvatten. Vi uppmanar EU och dess medlemsländer att säkerställa ett snabbt slut på det onödiga lidande avtalet lett till.

EU:s avtal med Turkiet skulle enligt Europeiska rådet möjliggöra ett säkrare alternativ för migranter än att riskera sina liv på Medelhavet. Ett år senare sitter män, kvinnor och barn fast på osäkra platser utanför Europa, tvingade att använda ännu farligare smugglingsrutter för att nå Europa. Många av dem har även fastnat i överfulla registreringscenter, så kallade ”hotspots”, på de grekiska öarna. Dessa människor lever under svåra förhållanden med bristande information om sin juridiska status.

– Avtalet har haft en direkt inverkan på våra patienters hälsa. De människor vi möter har flytt våld, tortyr och krig och överlevt extremt farliga resor. De svåra levnadsförhållandena flyktingarna nu möter förvärrar deras hälsotillstånd och de håller på att förlora hoppet om en bättre och säkrare framtid. Jag träffar många människor som skadar sig själva eller överväger självmord, säger Jayne Grimes, en av Läkare Utan Gränsers psykologer på Samos.

Rapporten ”One Year on From the EU-Turkey Deal: Challenging the EU’s Alternative Facts” visar att våra psykologer på de grekiska öarna Lesbos och Samos sett en stor ökning av patienter som lider av psykisk ohälsa. Även längs Balkanrutten i Serbien och Ungern har våra team tagit emot fler patienter med trauma till följd av våldet de utsatts för sedan rutten stängdes på grund av EU:s och Turkiets avtal.

– Vi behandlar dagligen de fysiska och psykiska ärr den här politiken leder till. Europas ledare tror fortfarande att man kan avskräcka människor från att fly genom att bygga murar. Sådana åtgärder är inte bara inhumana och oacceptabla, utan även helt ineffektiva. Att nästan 5 000 människor dött på Medelhavet* sedan avtalet slöts visar på det, säger Mari Mörth, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige.

Vi har efter EU:s och Turkiets avtal slutat ansöka om pengar från EU:s institutioner och medlemsländer och betonar återigen att säkra och lagliga vägar för människor att fly och full respekt för asylrätten är de enda humana lösningarna till den död och det lidande som sker vid Europas gränser, både på land och till havs.

*Siffror från International Organization for Migration (IOM)

Läkare Utan Gränser har gett medicinskt och humanitärt stöd till asylsökande och migranter i Grekland sedan 1996. Under 2015 lanserades utökade räddningsinsatser då antalet människor som anlände till de grekiska öarna ökade drastiskt. Läkare Utan Gränsers team arbetar i nuläget på mer än 20 platser i Grekland och gjorde 72 740 patientundersökningar under 2016. Läkare Utan Gränser har arbetat i Serbien sedan slutet av 2014. Våra team tillhandahåller sjukvård och psykologiskt stöd på de platser där människor anländer till och lämnar landet, samt i huvudstaden Belgrad. Under 2016 har Läkare Utan Gränsers team dessutom försökt påverka myndigheterna att förbättra situationen för utsatta flyktingar och migranter, bland annat genom att öka tillgången till sjukvård, ge dem tak över huvudet och skydd mot våld.