Hoppa till huvudinnehåll

Hårda strider och blockad slår hårt mot sjukvård och civila

Publicerad 6 december 2017
Foto: Läkare Utan Gränser
Den 4 december skakades Al Gamhouri-sjukhuset i Hajjah, Jemen, i en flygattack och akutmottagningen, operationssalen och intensivvårdsavdelningen skadades.

Den senaste veckans strider visar återigen hur parterna i konflikten tar allt mindre hänsyn till civilbefolkningen. Vi vädjar nu till de stridande parterna att respektera civila och sjukvårdsinrättningar samt att lyfta den förödande handelsblockaden.

Sedan den 29 november har tunga gatustrider och upprepade flyganfall inneburit att civilbefolkningen har inte kunnat lämna sina hem. Skadade människor som behöver vård vågar inte ta sig till sjukhus på grund av striderna. Hundratals människor rapporteras ha dött under den senaste veckans våldsutbrott.

Ambulanser attackeras

Ambulanser och sjuktransporter som försökt transportera skadade människor har attackerats. Vi har inte fått tillräckliga säkerhetsgarantier från stridande parter att kunna röra sig i Sanaa och organisationen har inte heller kunnat leverera medicinskt material till sjukhus i staden.

- Sjukvårdsinrättningar har upprepade gånger attackerats och återigen visas ingen respekt för sjukhus och patienter och sjukvårdspersonal utsätts för livsfara, säger Steve Purbrick, Läkare Utan Gränser projektansvarig i Hajjah.

- Civila måste kunna fly eller söka sjukvård. Ambulanser måste tillåtas att nå ut till skadade och sjukhus måste skyddas, fortsätter han.

Våldet sprids

De våldsamma sammandrabbningarna har även spridit sig till provinserna Hajjah, Amran och Ibb. Under den 2 december tog vi emot 28 krigsskadade patienter vid två av sina sjukhus i Khamer och Houth.

Den 4 december skadades Al Gamhouri-sjukhuset i Hajjah i en flygattack där akutmottagningen, operationssalen och intensivvårdsavdelningen skadades och 12 patienter evakuerades. Trots stora materiella skador på Al Gamhouri-sjukhuset så fortsatte skadade strömma in efter flygattacken.

Förödande blockad

Våldsspiralen kommer i kölvattnet av den handelsblockad som den saudiledda koalitionen införde mot kommersiella och humanitära hjälpleveranser den 6 november.

- Förstörelsen och nedmontering av Jemens hälsovård har varit kännetecknande för konflikten under de senaste två och ett halvt åren. Blockaden måste omedelbart lyftas och kommersiella fartyg och flygleveranser måste tillåtas i norr för att förhindra mer mänskligt lidande, säger Djoen Besselink, Läkare Utan Gränsers landansvarige i Jemen.

Trots en viss lättnad för humanitära hjälpleveranser fortsätter den handelsblockaden av bland annat mat och bränsle. För den jemenitiska befolkningen har detta inneburit en stor brist på basvaror som mat och mediciner. Bränslepriserna ökat med över 200 procent, och priser på förnödenheter som vatten och mat har också ökat dramatiskt.

- Blockaden och de senaste striderna har haft en dominoeffekt på hälsovården i Jemen, säger Djoen Besselink, Läkare Utan Gränsers landansvarige i Jemen. Ökade kostnader för bränsle har lett till att människor måste betala mer pengar för transport till sjukhus och i värsta fall välja mellan att söka sjukvård eller köpa mat till familjen.

- Sjukhusen själva kämpar med de höga bränslekostnaderna, vilket i värsta fall kan leda till att redan få återstående fungerande sjukhusen måste stängas, säger Djoen Besselink.

Läkare Utan Gränser arbetar i 13 sjukhus och vårdcentraler i Jemen och ger stöd till mer än 20 sjukhus och vårdcentraler över 12 provinser: Taiz, Aden, Al-Dhale’t, Saada, Amran, Hajjah, Ibb, Sanaa, Hodaida, Abyan, Shabwa och Lahj, med nästan 1 600 anställda.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare