Hoppa till huvudinnehåll

Hivprojekt i Sydafrika når 90-90-90-målet

Publicerad 12 juni 2019
En vårdnadsgivare ger ut hivmediciner i KwaZulu-Natal, Sydafrika
Foto: Greg Lomas / Läkare Utan Gränser
Hivpatienten Busisiwe får sina antiretrovirala läkemedel av Läkare Utan Gränsers hälsoinformatör Nonhlanhla i Eshowe. De ses varannan månad för att utvärdera hur behandlingen går.

Vårt hivprojekt i östra Sydafrika uppnår UNAIDS 90-90-90-mål, ett år före utsatt tid. Det visar en studie som vi presenterade vid den sydafrikanska aidskonferensen i Durban i dag. 

90-90-90-målet lanserades av UNAIDS för fem år sedan och innebär att till 2020 ska 90 procent av alla som lever med hiv vara diagnostiserade. Av dem ska 90 procent stå på behandling med antiretrovirala läkemedel. Av dem ska i sin tur 90 procent ha så låg virusnivå att den inte är mätbar, vilket innebär att patienterna inte längre riskerar att föra över sjukdomen till andra.

Den nya studien visar att vårt projekt i Eshowe i den sydafrikanska KwaZulu Natal-provinsen har uppnått UNAIDS mål ett år före utsatt tid. Befolkningsstudien, som gjorts av vårt forskningscenter Epicentre, inkluderade 3 286 personer mellan 15 och 59 år. Studien utgör en uppföljning på en undersökning som genomfördes i samma område 2013 och visar att:

•    90 procent av de som lever med hiv är diagnostiserade, jämfört med 76 procent 2013.
•    94 procent av dessa står på behandling, jämfört med 70 procent 2013.
•    95 procent av dessa har så låg virusnivå att den inte är mätbar.

Studien visade även att:

•    Den övergripande medvetenheten om hiv hade ökat med 14 procent.
•    Antalet personer som påbörjade behandling hade ökat med 24 procent.
•    Antalet personer med långt framskriden hiv minskade från 9,8 procent till 4,6 procent.

Utdelning av hivmedicin i KwaZulu-Natal, Sydafrika
Foto: Greg Lomas / Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränsers hälsoinformatör Nonhlanhla delar ut antiretrovirala läkemedel i Eshowe.
"Nu stannar folk vår personal och ber om att få bli testade"

– Vi har samarbetat med civilsamhället, patientgrupper, sjukvårdspersonal och lokala ledare runt om i KwaZulu Natal. De har alla varit med och utformat projektet från start. Tillsammans har vi visat att det är möjligt att nå 90-90-90-målet i ett av de hårdast drabbade områdena i Sydafrika, där en av fyra personer lever med hiv, säger Liesbet Ohler, medicinskt ansvarig för projektet.

Liknande resultat har uppvisats i andra hivstudier från Sydafrika, inklusive två studier som presenterades vid aidskonferensen i Durban i dag. Det här är ett tecken på att landet är på god väg att nå 90-90-90-målet. I en del områden har antalet nya infektioner dessutom minskat.

– Framgången ligger i det breda samarbetet med lokalsamhället. När vi startade projektet var det i princip omöjligt att få människor att prata om hiv. Nu stannar folk vår personal och ber om att få bli testade. Vi har inte gjort det här för lokalsamhället, vi har gjort det tillsammans med dem, säger Musa Ndlovu, biträdande projektansvarig i Eshowe.
 

Mer information om studien finns här.

Läkare Utan Gränser startade hivprojektet ”Bending the curves” i KwaZulu Natal 2011. Projektet har genomförts i tätt samarbete med lokala sjukvårdsmyndigheter och har inkluderat hivtestning, snabb hänvisning till vård och stödjande aktiviteter för att personer med hiv ska upprätthålla sin behandling. I dag omfattar projektet tio kliniker och två sjukhus. Totalt har över 120 000 personer hittills testats för hiv med hjälp av dörrknackning och 1,35 miljoner kondomer har delats ut årligen.