Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 28 september 2022

Insatser för ukrainska flyktingar i Ryssland

Kriget i Ukraina har tvingat mer än 10 miljoner människor att korsa gränsen in till grannländerna och nästan en fjärdedel av dem har tagit sig till Ryssland enligt FN. I Ryssland stödjer vi lokala organisationers arbete för flyktingar med bland annat behandling för kroniska sjukdomar, hivbehandling, psykosocialt stöd samt en telefonlinje för hälsorelaterade frågor. 

Många av de 2,4 miljoner människor som flytt till Ryssland befinner sig i de sydvästra delarna av landet, i regionerna Voronezj, Rostov vid Don och Belgorod. Vår personal i Voronezj arbetar, tillsammans med lokala organisationer, för att distribuera hjälp i form av mat, hygienartiklar och medicinsk utrustning. 

– Som en medicinsk humanitär organisation är det vårt uppdrag att arbeta parallellt med befintliga system för att tillgodose de behov som finns. Vi arbetar även för att utöka vårt stöd till Donbas och de ryskkontrollerade regionerna i Ukraina, säger Nicolas Peissel, akutsamordnare. 

Sedan maj stödjer vi en hjälplinje som flyktingar i Ryssland kan ringa till för att få information om hälsofrågor och juridisk rådgivning för att få de dokument som krävs för att få gratis sjukvård. Tillsammans med lokala organisationer, hälsoarbetare och vårdcentraler arbetar vi för att koppla samman personer i behov av hjälp med det stöd som erbjuds. Bland annat har vårt team underlättat för 500 flyktingar med kroniska sjukdomar och andra medicinska tillstånd att komma i kontakt med sjukvården.  

Många av de som har flytt från Ukraina har fått psykiska besvär och lider ofta av känslor av förlust och oro över framtiden. Dessutom har många familjer splittrats, nära släktingar befinner sig på olika sidor av frontlinjen och talar ofta inte längre med varandra. Förutom rådgivning erbjuder vårt team även psykologiskt stöd för de personer som lider av höga nivåer av ångest, sömnproblem, panikattacker, psykosomatiska sjukdomar eller depression.  

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare