Hoppa till huvudinnehåll

Ryssland

Läkemedelsresistent tuberkulos har länge varit ett stort problem i Tjetjenien, Ryssland. Tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter arbetar vi med ett heltäckande program.
Foto: Lana Abramova

Fakta Ryssland

  • Befolkning: 144 miljoner
  • Huvudstad: Moskva
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1992
  • Antal anställda 2017: 31

2018 överlämnade Läkare Utan Gränser det tuberkulosprogram vi haft i Tjetjenien till landets hälsovårdsmyndigheter. Vi startade sedan ett nytt samarbete i nordvästra Ryssland.

Ryska federationens territorium sprider sig från mitten av östra Europa vidare över norra Asien till kanten av Amerika - det är det största landet på jorden. Där bor 144,5 miljoner människor.

I maj 2018 undertecknade vi ett samförståndsavtal med de regionala hälsovårdsmyndigheterna i Arkhangelsk. Vårt mål är att stötta myndigheterna och ett medicinskt universitet i denna region när det gäller behandling av multiresistent och extremt multiresistent tuberkulos. Syftet är effektivare behandling som tar kortare tid. Resultaten kan leda till att fler invånare i Ryssland kommer att få tillgång till bättre behandlingsmodeller.

I maj lämnade vi över vårt tuberkulosprogram till hälsovårdsmyndigheterna i Tjetjenien. Vi hjälpte laboratoriet i Groznyj genom att donera läkemedel och utrustning så att pågående behandling av patienter kunde fortsätta som tidigare.

Vi startade programmet i Tjetjenien redan 2004 i nära samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter. Sedan 2012 har fokus legat på patienter med läkemedelsresistent tuberkulos. Dessa patienter hörde till dem som först fick tillgång till de nya läkemedlen bedakilin och delamanid. Det skedde åren 2014 och 2015. Från 2004 fram till 2018 har vi i Tjetjenien behandlat 5 156 patienter med olika former av tuberkulos.
 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 28 december 2018.