Hoppa till huvudinnehåll

Jemen: Koalitionen tar inte ansvar för bombattack

Publicerad 6 februari 2019
Foto: Läkare Utan Gränser
Koleracentret i Abs, Jemen, som förstördes i attacken den 11 juni, 2018.

Vi är bestörta över de resultat som presenterats efter en utredning av bombattacken mot vårt koleracenter den 11 juni 2018. Vi tillbakavisar också alla anklagelser i rapporten.

Under en presskonferens den 16 januari 2019 presenterades de resultat som utredningskommissionen ”Joint Incidents Assessment Team” (JIAT) kommit fram till. Kommissionen tillsattes förra året av den koalition som leds av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten (SELC). Utredningen innehåller bland annat ogrundade påståenden och motstridiga anklagelser som framställer det som att Läkare Utan Gränser inte drabbades av attacken mot koleracentret utan snarare att organisationen bär ansvaret för attacken mot sin egen vårdinrättning.

Även om rapporten slår fast att koalitionen delvis bär ansvaret för bombningen så misslyckas den med att fullt ut belysa och utkräva ansvar för denna attack, som bara är en i raden av attacker mot humanitärt och medicinskt arbete i Jemen.

I stället lägger rapporten över ansvaret för attacken på Läkare Utan Gränser, och hävdar att organisationen inte vidtog lämpliga åtgärder för att förhindra bombningen.

Vårdinrättningen var tydligt märkt

Rapporten hävdar exempelvis att Läkare Utan Gränser inte hade placerat ut tydliga logotyper på byggnaden och att organisationen inte heller hade begärt att behandlingscentret skulle placeras på en lista över inrättningar som inte får attackeras.

Faktum är att koleracentret var tydligt märkt med tre loggor och vi hade skriftligen delat sin position åtminstone tolv gånger med de rätta auktoriteterna inom koalitionen (SELC).

– Medicinska vårdinrättningar är skyddade enligt internationell humanitär rätt och får enligt lag inte beskjutas, inte ens om de är omärkta eller om den geografiska positionen inte har delats med de stridande parterna, säger Teresa Sancristoval, ansvarig för insatserna på Läkare Utan Gränser.

– Det är enbart upp till de stridande parterna att proaktivt ta till alla nödvändiga medel för att försäkra sig om att skyddade byggnader inte attackeras. Detta åligger inte civila eller medicinsk personal, forsätter hon.

Koleracentret ur funktion efter bombningen

Ingen ur personalen eller bland patienterna dödades. Men det nybyggda centret förstördes så pass att koleracentret är ur funktion och inte kan ta emot patienter från befolkningen i området som uppgår till drygt en miljon.

Läkare Utan Gränsers anläggningar har från mars 2015 och fram till nu träffats fem gånger i bombattacker utförda av SELC-koalitionen. Endast hälften av Jemens vårdinrättningar är i bruk och fler än elva miljoner människor är i akut behov av stöd, enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (UNOCHA). Utbrott av kolera och andra sjukdomar som enkelt kan förebyggas sker regelbundet. Därför är tillgång till våra vårdinrättningar avgörande för civilbefolkningen.