Hoppa till huvudinnehåll

Jemen: Ny våg av kolera

Publicerad 27 mars 2019
Foto: Florian Seriex/Läkare Utan Gränser
Breda söker vård för sin sjuka son Muhatasein på vårt koleracenter i provinsen Ibb 2017, nu har antalet kolerafall i Ibb ökat igen.

I Jemen har en våg av kolerafall uppdagats. Vi trappar upp våra insatser i de drabbade områdena, speciellt genom att fokusera på vatten och sanitet för att stoppa sjukdomen från att spridas.

Sedan början av året har fler än 7 900 misstänkta fall av kolera kommit till våra vårdinrättningar i Amran, Hajjah, Ibb och Taiz. Antalet kolerapatienter som vårdats har ökat från 140 till 2 000 i veckan. Andelen patienter som testar positivt för kolera har också ökat drastiskt från 58 till 70 procent.

– Kolera anses redan vara endemisk i Jemen, men att sjukdomen sprids så här snabbt är alarmerande. Regnsäsongen har inte börjat ännu, och det finns en risk att den kommer att göra situationen värre, säger Hassan Boucenine, landansvarig i Jemen.

– Vi har öppnat ett koleracenter med 50 sängar i Khamir, ökat kapaciteten på koleraenheten i Taiz och stärkt våra center i Ibb och Kilo. I provinsen Amran, där sjukdomen sprids snabbast just nu, stöder vi en vårdcentral, säger Hassan Boucenine.

– Vi prioriterar också våra insatser för rent vatten och sanitet, eftersom det är grundläggande i arbetet mot kolera.

trycket på sjukvården stort

På sjukhuset i huvudstaden Sanaa håller vi på att renovera en del av ett sjukhus för att den ska kunna fungera som koleracenter. Vi har också försett vårdinrättningar i Sanaa med 30 000 liter vätska för intravenös behandling.

Åren 2016 och 2017 drabbades Jemen av två vågor av kolera. Trots att de stävjades har sjukdomen ständigt återkommit i mindre utsträckning i nästan alla provinser i landet, enligt myndigheter och medicinska organisationer.

Efter fyra års krig är trycket på sjukvården i landet stort. Vård är endast tillgänglig på några få sjukhus och många människor har ingen tillgång till den. Förutom kolera har också andra sjukdomar som kan förebyggas med vaccin spridits, till exempel difteri och mässling. Dessa sjukdomar utgör en stor risk för ohälsa och död i detta krigshärjade land.