Hoppa till huvudinnehåll

Afghanistan - konflikt och brist på sjukvård

Läkaren Alejandra Capril undersöker en patient på intensivvårdsavdelningen för barn på sjukhuset i Boost, Afghanistan.
Foto: Kadir Van Lohuizen/Noor

Fakta Afghanistan

  • Befolkning: 37,1 miljoner
  • Huvudstad: Kabul
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1980
  • Antal anställda 2019: 2 388

Efter mer än 40 år av konflikt och osäkerhet har Afghanistans ekonomi och infrastruktur lagts i ruiner. Många människor är därför beroende av humanitärt stöd.

Sedan 2019 har Läkare Utan Gränser sex olika projekt i lika många provinser i Afghanistan, med fokus på akutinsatser samt barn- och mödravård.

Krisen i Afghanistan kantas av uppblossande konflikter och återkommande naturkatastrofer. Många i landet är internflyktingar som lever i extrem fattigdom. Sjukvårdssystemet är överansträngt och saknar tillräcklig finansiering. 2019 pågick fredssamtal mellan USA och talibanerna, vilket ledde till nya våldsamheter. Situationen gjorde det ännu svårare för människor att få tillgång till vård. Uppskattningsvis hade en tredjedel av befolkningen inte en vårdcentral inom en två timmars radie.

Aktiviteter i huvudstaden Kabul

Projektet Ahmad Shah Baba i östra Kabul var det första vi startade då vi återvände till Afghanistan 2009. Sedan dess har vi arbetat på att göra det till ett distriktssjukhus. Vi har bland annat förstärkt akutavdelningen och mödravården och gjort det lättare att få medicinsk hjälp utan att  remiss. I mars förra året kunde vi slutligen lämna över verksamheten till hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. Under åren från 2009 till 2018 har våra team tagit emot mer än en miljon patientbesök inom öppenvården och nästan en halv miljon personer har fått akut hjälp. Vi har också assisterat över 124 000 förlossningar.

Under 2019 har vi fortsatt att ge omfattande akut vård till gravida vid förlossning och av nyfödda på sjukhuset i Dasht-e-Barchi, ett närområde med mer än en miljon invånare. Vi stöttade mödravårds- och neonatalavdelningarna, och gav familjeplanering och psykosocialt stöd. Under året assisterade våra team närmare 16 000 förlossningar och lade in cirka 1 500 nyfödda på neonatalavdelningen. Vi hjälpte också ett annat sjukhus i området med mödravård genom att tillföra personal, donera läkemedel och bidra med utbildningsinsatser.

Efter en brutal attack den 12 maj 2020 avslutade vi vårt arbete på sjukhuset i Dasht-e-Barchi. 16 kvinnor sköts systematiskt ihjäl inne på mödravårdsavdelningen – fem av dem dödades under pågående förlossning. Dessutom sköt och dödade gärningsmännen en barnmorska, två barn och sex andra vuxna som befann sig på sjukhuset.

Mödravård i Khost

Sedan 2012 driver vi ett kvinnosjukhus i Khost, östra Afghanistan. Vi tar där emot gravida dygnet runt så att de kan känna sig trygga inför förlossning. Under 2019 assisterade vårt team mer än 23 000 förlossningar. Vi uppskattar att det utgör nästan hälften av det totala antalet nyfödda i hela provinsen. Våra team fortsätter också att stötta fem vårdcentraler i mer avlägsna distrikt så att de lättare kan hantera förlossningar som inte kräver mer avancerad vård.

Boost-sjukhuset

2019 hade vi under tio år drivit ett projekt på Boost provinssjukhus för att stötta landets sjukvårdsmyndigheter. Det är ett av bara tre sjukhus i södra Afghanistan dit patienter kan remitteras. Sjukhuset ligger i Helmandprovinsen,  ett område som allvarligt påverkas av konflikter och osäkerhet och där det är ont om vårdinrättningar. Våra team assisterade under 2019 mer än 18 000 förlossningar och tog emot över 184 000 akutbesök. Drygt 87 000 barn fick behandling – 4 000 av dem för allvarlig undernäring, en av huvudorsakerna till barnadödligheten i provinsen. Under året bedrev vi också utbildningsinsatser för att stärka vården på landsbygden så att kvinnor med komplicerade förlossningar snabbt kan remitteras till sjukhus. På så sätt bidrar vi till att minska mödradödligheten.

Akutvård i Herat

Under 2018 tog sig uppskattningsvis 150 000 internflyktingar till staden Herat i västra Afghanistan. De hade drabbats av såväl konflikt som svår torka. I slutet av året öppnade vi därför en klinik i utkanten av staden, där vi tillhandahöll  behandling av undernäring, vaccination, vård före och efter förlossning samt familjeplanering. Under 2019 fick fler än 44 000 patienter behandling, de flesta av dem barn med luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar.

Vårt stöd till akutavdelningen på det regionala sjukhuset i Herat upphörde i slutet av året. I stället startade vi ett center på sjukhuset för att ta hand om barn med undernäring. Omkring 350 barn lades in mellan oktober och december.

Läkemedelsresistent tuberkulos

Läkemedelsresistent tuberkulos (DR-TB) utgör ett stort problem i Afghanistan. Kunskapen om sjukdomen är bristfällig och det är också svårt att få behandling. I Kandaharprovinsen har vi sedan 2016 stöttat sjukvårdsmyndigheterna med diagnos och behandling. 126 patienter har där tagits in i programmet. I december 2019 introducerade vi en nio månaders oral behandlingsmetod, som innebär att i stället för att injicera läkemedel kan patienten ta en tablett och därmed inte behöva uppsöka sjukhus lika ofta. I slutet av året hade tretton patienter skrivits in i programmet.
Vi fortsätter också att stötta myndigheterna genom att behandla patienter med tuberkulos på Mirwais regionalsjukhus och på det lokala tuberkuloscentret.

Traumavård i Kunduz

Under 2019 ökade antalet patienter vid vår klinik för sårskadade i Kunduz med nästan 30 procent. Vi öppnade kliniken 2017 och vårdar där brännskador, skador från tidigare kirurgi och sjukdomar som diabetes som kan orsaka kroniska hudproblem. Under året fick 3 383 patienter behandling och i drygt 21 000 fall gjordes uppföljning. Vi driver också en liten klinik i Chardara distriktet, väster om Kunduz.
Vi har fortsatt att bygga upp en traumaklinik i Kunduz trots de utmaningar vi ställs inför på grund av vädret och det osäkra läget i regionen. Vi räknar med att kunna öppna den i slutet av 2020.

Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser, tillsammans med Catinka Agneskog.
Lyssna på vår podcast "Uppdrag: Rädda liv" om attacken mot vårt sjukhus i Kunduz 2015.
Attacken mot sjukhuset i Kunduz

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2019. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.
 

Senast uppdaterad: 17 november, 2020.

Det här arbetar vi med i Afghanistan

Relaterade nyheter