Hoppa till huvudinnehåll

Afghanistan - konflikt och brist på sjukvård

Läkaren Alejandra Capril undersöker en patient på intensivvårdsavdelningen för barn på sjukhuset i Boost, Afghanistan.
Foto: Kadir Van Lohuizen/Noor

Fakta Afghanistan

  • Befolkning: 37,1 miljoner
  • Huvudstad: Kabul
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1980
  • Antal anställda 2018: 2 514

Då konflikterna i Afghanistan förvärrades under 2018 gjorde Läkare Utan Gränser åter fler insatser i olika program. Det gällde särskilt akutinsatser, barn- och mödravård. 

Decennier av konflikt och instabilitet har lämnat Afghanistans ekonomi och infrastruktur i ruiner och människor beroende av humanitär hjälp. Runt 4 300 kvinnor dör årligen av komplikationer under graviditet eller förlossning. Och vart trettonde barn innan de fyllt ett år.  

Läkare Utan Gränser arbetar på tre sjukhus i Kabul och ett i Helmandprovinsen, i samarbete med det afghaniska hälsoministeriet. Våra projekt täcker allt ifrån mödra- och barnavård till vaccinationer och undernäring. Vi driver också ett kvinnosjukhus i Khost i östra Afghanistan där vårt arbete främst är inriktat på komplicerade förlossningar.  

Under 2018 såg vi en stadig ökning av antalet personer som sökte medicinsk hjälp på våra vårdinrättningar. Det var många som upplevde osäkerhet och brister i sjukvårdssystemet. Det fanns också många internflyktingar till följd av våld och naturkatastrofer som svår torka.  

Konflikterna påverkar inte bara människors tillgång till vård utan också ekonomin. Över hälften av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen och cirka tio miljoner har begränsad eller ingen tillgång till väsentlig hälso- och sjukvård. 

Aktiviteter i Kabul 

Under det senaste decenniet har huvudstaden haft en massiv befolkningstillväxt. Människor har fortsatt komma från andra delar av landet då de flytt undan osäkerhet och hoppats på ekonomiska möjligheter. Återvändare från Pakistan och Iran har också bidragit till ökad befolkning. 

Sedan 2009 har vi stöttat landets hälsovårdsmyndigheter vid Ahmad Shah Baba distriktssjukhus i östra Kabul. Vi har där både öppenvård och för patienter som behöver läggas in med fokus på mödravård och akutinsatser. Under 2018 började vi lämna över aktiviteter inom öppenvården till myndigheterna. Från 2009 fram till slutet av 2018 har våra team haft mer än en miljon patientbesök och tagit emot över 460 000 akutfall. Under 2018 har vi bland annat haft vård av nyfödda, behandling vid undernäring, familjeplanering och vaccinationer. Återstående delar av mödravården lämnades över i slutet av mars 2019. 

Vid Dasht-e-Barchisjukhuset fortsatte vi att stötta hälsovårdsmyndigheterna med mödravård dygnet runt. Sjukhuset är det enda i ett område med över en miljon invånare som tar hand om akuta och komplicerade förlossningar. Vi har där förlossningsrum, operationssal, en mödravårdsavdelning med 30 sängplatser och en neonatalavdelning med 20 platser. 2018 deltog våra team vid över 15 000 förlossningar och mer än 1 300 nyfödda lades in på neonatalavdelningen då deras tillstånd bedömdes som allvarligt. Vi stöttar också mödravård på ett annat sjukhus i området med personal, utbildning och läkemedel. 

Mödravård i Khost 

Sedan 2012 har vi haft ett sjukhus, inriktat på mödravård, i Khost, östra Afghanistan. Vi tar emot gravida dygnet runt och de kan där känna sig trygga. Antalet förlossningar fortsätter att öka och under 2018 hade vårt team nästan 23 500. Det är uppskattningsvis nästan hälften av alla förlossningar i denna provins. 

Vi stöttar också fem vårdcentraler i avlägsna distrikt så att de lättare kan hantera normala förlossningar och vårt sjukhus därmed fokusera på komplicerade fall. Våra insatser omfattar remisser till sjukhus, att fylla på läkemedelsförråd och utbilda personal. Men också ekonomiskt stöd för att rekrytera fler barnmorskor och bygga upp mödravårdsenheter vid två av vårdcentralerna. Vi stöttar dessutom mödravården på Khosts provinssjukhus ekonomiskt och med personal och logistik. 

Boost sjukhus, Lashkar Gah 

Vi har stöttat Boost provinsjukhus sedan 2009. Det är ett av endast tre sjukhus i södra Afghanistan som tar emot remisser. Sjukhuset ligger i huvudorten i södra Helmand provinsen, ett av de områden mest drabbat av konflikter och där det råder brist på medicinsk vård. Vägspärrar och osäkerhet på vägarna gör det svårt att söka vård. Därför befinner sig de patienter som kommer till sjukhus ofta i ett kritiskt stadium. Under året fortsatte vi att se en kraftig ökning av antalet patienter. Våra team hade mer än 14 000 förlossningar, över 133 500 akutbesök och behandlade nästan 5 000 barn för undernäring. 

Akut stöd i Herat 

I april började vi arbeta på akutavdelningen på Herats regionalsjukhus, ett av de största i västra Afghanistan. Bland annat utbildade vi personal och förbättrade hanteringen av situationer med många skadade patienter. Uppskattningsvis ska under året cirka 150 000 internflyktingar kommit till staden från områden som drabbats av konflikter och svår torka i provinserna Herat, Badghis och Ghor.  I december satte vi upp en klinik för internflyktingar i utkanten av staden med fokus på mammor och barn under fem år.  

Läkemedelsresistent tuberkulos i Kandahar 

Tuberkulos ökar i Afghanistan. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att 61 000 människor smittas årligen och 12 000 avlider av sjukdomen. 

Vi har sedan 2016 stöttat hälsovården i Kandaharprovinsen med diagnos och behandling av läkemedelsresistent tuberkulos. 102 patienter deltar i programmet och mer än hälften har påbörjat en ny metod, som innebär kortare behandlingstid. I september lades grunden till ett nytt tuberkuloscenter med 24 sängplatser som är tänkt att öppna under andra halvan av 2019.  

Vi har också stöttat hälsovårdsmyndigheterna med vård av tuberkulospatienter som är mottagliga för läkemedel på Mirwais regionalsjukhus och på en klinik. Nästan 1 100 sådana fall diagnostiserades under 2018. 

Traumavård i Kunduz 

2015 förstördes vårt traumacenter i Kunduz i ett amerikanskt bombanfall. Då dödades 24 patienter, 14 i vår personalstyrka och fyra vårdare. Vi tog då upp diskussioner med alla parter i konflikten för att nå uppgörelser om att inte vår personal, patienter eller sjukhus ska utsättas för attacker. Vi har tydliga principer att vi ska kunna behandla alla människor som behöver medicinsk vård. Etnicitet, politisk koppling eller på vilken sida i konflikten de står har ingen betydelse.  

Läs mer om attacken mot vårt sjukhus i Kunduz här.

I slutet av 2016 fick vi slutligen försäkran om att vår personal, patienter och sjukhus inte ska attackeras, och att organisationen ska kunna arbeta och ge vård till alla som behöver det oavsett etnicitet eller politisk tillhörighet. Trots att det inte finns några garantier i en aktiv konfliktzon så valde vi att återuppta arbetet i Kunduz.  

I juli 2017 öppnade vi en öppenvårdsklinik för att behandla patienter med mindre brännskador eller trauma. Det gällde också personer som tidigare opererats eller med sjukdomar som diabetes och som kan orsaka kroniska hudskador. Våra team behandlade nästan 2 400 patienter och gjorde mer än 14 000 uppföljningar under 2018.  

Vi fortsatte också att driva en mindre klinik i Chardaradistriktet, väster om staden Kunduz, och började att rekonstruera en ny traumamottagning i staden. 

2018 i siffror: 

  • 411 700 patientbesök i öppenvård 
  • 74 600 förlossningar 
  • 6 890 större operationer 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 september 2019.

Det här arbetar vi med i Afghanistan

Relaterade nyheter