Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Kadir Van Lohuizen/Noor
Läkaren Alejandra Capril undersöker en patient på intensivvårdsavdelningen för barn på Boost sjukhus i Lashkar Gah, Afghanistan.

Afghanistan

Mer än 40 år av konflikt och osäkerhet har lagt Afghanistans ekonomi och infrastruktur i ruiner och gjort många människor beroende av humanitärt stöd. Barnadödligheten är hög och alltför många kvinnor dör grund av komplikationer vid graviditet eller förlossning.

När talibanerna gick in i huvudstaden Kabul och tog över makten den 15 augusti 2021 skars det utländska biståndet ned över en natt. Afghanska tillgångar i USA och i vissa andra länder frystes och många internationella organisationer lämnade landet. Detta ökade trycket på ett redan bräckligt och överbelastat offentligt hälso- och sjukvårdssystem och gjorde det allt svårare för människor att få tillgång till livsviktig vård.

Jordbävning i Herat

Den 7 oktober drabbades västra Afghanistan av en kraftig jordbävning. Läkare Utan Gränser var redan på plats i Herat när jordbävningen skedde.  Vi har skickat material för att vårda upp till 400 skadade patienter och stationerat ett medicinskt team på sjukhusets akutmottagning. Vi har också satt upp tält på sjukhusområdet för att hantera tillströmningen av patienter.

Läkare Utan Gränsers arbete i Afghanistan

Läkare Utan Gränser har sju projekt i lika många provinser i Afghanistan, med fokus på akutinsatser samt barn- och mödravård. Då det är stor brist på utbildad kvinnlig vårdpersonal lägger vi stor vikt vid att utbilda kvinnor i våra medicinska projekt. 

Mödravård i Khost

Sedan 2012 driver vi ett sjukhus för gravida kvinnor och nyfödda i Khost i östra Afghanistan. Där tar vi emot gravida dygnet runt och kan hantera alla sorters komplikationer vid förlossning och graviditet. I genomsnitt assisterar vårt team på sjukhuset runt 1 500 förlossningar varje månad. Vi stöttar även ett antal vårdcentraler i provinsens mer avlägsna distrikt så de lättare kan hantera förlossningar som inte kräver mer avancerad vård.

Stöd till provinssjukhus i Helmand

Boost sjukhus är det enda sjukhus i Helmand-provinsen dit patienter kan remitteras från andra vårdinrättningar för mer avancerad vård. Läkare Utan Gränser stöttar flera avdelningar på provinssjukhuset, däribland akutmottagningen, mödravårdsavdelningen och avdelningen för nyfödda. Vi arbetar även med vård av allvarligt undernärda barn.

Vi bedriver utbildningsinsatser för att stärka vården på landsbygden så att kvinnor med komplicerade förlossningar snabbt kan remitteras till sjukhus. På så sätt bidrar vi till att minska mödradödligheten.

Regionsjukhuset i Herat

På Herats regionsjukhus stöttar vi barnavdelningen, akutmottagningen, intensiven och undernäringskliniken. Under ett år tar vi emot tusentals patienter på akutmottagningen. Antalet patienter på undernäringskliniken har ökat kraftigt senaste året och 50 procent av patienterna är under sex månader.

Vi har också team som erbjuder hälso- och sjukvård i läger för internflyktingar i Herat. De tar bland annat emot gravida och ammande kvinnor och barn med måttlig akut undernäring.

Traumavård i Kunduz

Läkare Utan Gränsers traumacenter i Kunduz har en akutmottagning, en intensivvårdsavdelning, avdelningar för inneliggande patienter, två operationssalar samt en öppenvårdsmottagning. Majoriteten av patienterna som läggs in på centret har skadats i olyckor, men vi vårdar också patienter med våldsrelaterade skador, till exempel explosioner.

Tuberkulosvård i Kandahar

Läkemedelsresistent tuberkulos är ett stort problem i Afghanistan som förvärras av bristande kunskap om sjukdomen och dålig tillgång till behandling. Läkare Utan Gränser har stöttat det nationella tuberkulosprogrammet i Kandaharprovinsen sedan 2016. Vi driver ett sjukhus med labb, en öppenvårdsmottagning och en avdelning för inlagda patienter med multiresistent tuberkulos.

Vi har även öppnat en ny undernäringsklinik på grund av de höga nivåerna av undernäring i provinsen.

Kabul

I huvudstaden Kabul stöttar vi Maiwand universitetssjukhus. Vi har öppnat en ny mässlingsavdelning med 28 platser och en undernäringsklinik med 34 platser.

Vi fortsätter vårt samarbete med det afghanska barnmorskeförbundets genom finansiering och tekniskt stöd för förlossningar, förlossnings- och eftervård samt familjeplanering.

Bamyan

I Bamyan stöttar vi provinssjukhuset med personal och donationer av läkemedel. Vårt team hanterar även isoleringsenheten och utbildar sjukhuspersonalen i hantering av mässlingsfall.

Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser, tillsammans med Catinka Agneskog.

Podcast "Uppdrag: Rädda Liv"

Den 3 oktober 2015 bombades vårt traumasjukhus i Kunduz. 42 personer - patienter, anhöriga och afghansk personal - omkom i attacken.
Lyssna på avsnittet om Kunduz

Afghanistan

Fakta Afghanistan

  • Befolkning: 37,1 miljoner
  • Huvudstad: Kabul
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1980
  • Antal anställda 2021: 2 343