Hoppa till huvudinnehåll
En man från Läkare Utan Gränser står i en kanot.
Publicerad 10 mars 2023

Kongo-Kinshasa: Kampen mot världens mest smittsamma sjukdom fortsätter

Foto: Pacom Bagula
Mellan 2018 och 2020 insjuknade nästan 460 000 barn i mässling i Kongo-Kinshasa.

Vartannat till vart tredje år drabbar mässlingsutbrott tiotusentals, eller till och med hundratusentals, barn i Kongo-Kinshasa. Förra året var inget undantag. 148 000 personer smittades och 1 800 dog. Hur kan man förklara denna återkommande kris? Och framför allt, hur kan vi få slut på den?

När det kommer till kriser i Kongo-Kinshasa är mässlingsutbrott sällan det första man tänker på. Men utbrott av mässling sker regelbundet och är den största anledning till att vi har haft akutinsatser i Kongo-Kinshasa de senaste åren. Speciellt små barn drabbas hårt av sjukdomen.

‒ Vi har fem akutteam som nästan dygnet runt är redo att rycka ut för att bekämpa mässlingsutbrott runtom i landet. Men så fort vi släcker en eld så flammar en ny upp, säger Louis Massing, medicinskt ansvarig för vårt arbete i Kongo-Kinshasa.

‒ 2022 utförde vi 45 mässlingsrelaterade insatser. Det är mer än tre fjärdedelar av våra akutinsatser i landet.

Det största mässlingsutbrottet som någonsin dokumenterats i Kongo-Kinshasa skedde mellan 2018 och 2020. Då smittades nästan 460 000 barn varav 8 000 dog. Vi fanns på plats med stöd till storskaliga vaccinationskampanjer som organiserades av hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Det fick smittotalen att kraftigt sjunka till 2021.

Karta över Läkare Utan Gränsers insatser kopplade till mässlingsutbrott i Kongo-Kinshasa

‒ Men förra året var nästan hälften av landets sjukvårdsdistrikt drabbade av en mässlingsepidemi, förklarar Louis Massing.

‒ Och det är inte över än. Bara under januari månad rapporterades 20 000 fall i Kongo-Kinshasa och våra team har redan bekämpat utbrott i provinserna Tshopo, Maniema, Sydkivu, Nordkivu, Lomami och Lualaba.

”Det får inte finnas några svaga länkar”

Mässling är världens mest smittsamma sjukdom – tio gånger mer smittsam än Covid-19. Som tur är finns ett vaccin som ger nästan heltäckande skydd efter två doser. Eftersom en person som bär på viruset kan smitta upp till 90 procent av alla ovaccinerade i sin omgivning är det jätteviktigt att personer blir fullvaccinerade. Detta kräver stora investeringar i rutinmässig vaccinering, övervakning och uppföljning.

‒ Kampen mot mässling är som en kedja runt viruset: om en länk bryts så kan viruset rymma, säger Louis Massing.

‒ Först måste landet se till att det finns tillräckligt mycket vaccin i lager för att förhindra att det tar slut på vårdinrättningar. Sen är det nödvändigt att se till att vaccinet levereras till vårdinrättningarna, att kylkedjan fungerar och att det lagras i rätt temperatur. Det är också viktigt att det finns personal som kan vaccinera barn i samband med vårdbesök och att familjer har de ekonomiska och fysiska medel som krävs för att ta sig till vårdcentralen. Till sist måste regelbundna kampanjer hållas för att vaccinera de barn som inte än blivit vaccinerade. På grund av hur smittsamt mässlingsviruset är så får det inte finnas några svaga länkar.

Tyvärr så är det just svaga länkar som finns i Kongo-Kinshasa. Och de försvagas än mer av bristfällig säkerhet, geografiska hinder som gör det svårt att ta sig till vissa områden och landets höga födelsetal – över två miljoner barn föds varje år och måste skyddas från mässling.

Trots att vaccinationskampanjer utförs vid varje utbrott fortsätter vaccinationstäckningen vara otillräcklig. Den senaste mätningen från Unicef och Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att fram till 2021 hade bara 55 procent av barnen i landet fått en dos vaccin. För att förhindra smittspridning rekommenderas att minst 95 procent har två fått doser.

‒ Vissa områden kan bara nås med kanot, eller till fots genom skogen, säger Alexis Mpesha, logistikansvarig för ett av akutteamen i Kongo-Kinshasa.

‒ Det är inte ovanligt att våra team är de enda som tar sig till vissa byar för att de lokala hälsomyndigheterna inte har tillräckligt med resurser för att kunna göra det.

En av Läkare Utan Gränsers läkare undersöker ett barn.
Foto: Pacom Bagula/Läkare Utan Gränser
I Kongo-Kinshasa har Läkare Utan Gränser fem akutteam som nästan dygnet runt är redo att rycka ut för att bekämpa mässlingsutbrott runtom i landet.

För föräldrar som vill vaccinera sina barn kan sträckan till en fungerande vårdcentral, transportkostnader och vårdkostnader vara avskräckande.

‒ Sjukvård är dyrt och våra resurser begränsade. Vissa barn dör bara för att deras föräldrar inte har råd att söka vård, säger Anne Epalu, en av invånarna i byn Bangabola där vi bekämpade ett mässlingsutbrott under 2022.

Förstärkning av vaccinationstäckningen är avgörande

2022 vaccinerade våra team mer än två miljoner barn i 14 provinser och vårdade över 37 000 mässlingspatienter. När en plötslig ökning av mässlingsfall rapporteras i ett område med begränsade resurser jobbar vi tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheten för att organisera vaccinationskampanjer och sätta upp mobila kliniker.

Utöver akutinsatser under utbrott så bidrar vi med logistikstöd till vårdinrättningar så att rutinmässiga vaccinationer kan utföras. I flera provinser runt om i landet finns vi på plats under hela året för att ge stöd.

Men mycket större insatser och investeringar krävs från hälso- och sjukvårdsmyndigheten och deras partners för att öka immunitetstäckningen i Kongo-Kinshasa och för att stoppa den eviga cykeln av epidemier.

‒ Satsningen på att få in den andra dosen i rutinmässiga vaccinationskampanjer måste trappas upp, säger Louis Massing.

‒ Det tillvägagångssättet togs nyss upp av myndigheterna och kan göra skillnad på riktigt. Att erbjuda systematiska vaccinationer i samband med barns vårdbesök på vårdcentraler skulle också kunna hjälpa att stärka vaccinationstäckningen i Kongo-Kinshasa.

Till dess är det viktigt att genomföra de vaccinationskampanjer som varit i planeringsfasen sedan slutet av 2022 som ska fokusera på att vaccinera alla de barn som inte blivit vaccinerade än.

‒ Våra team är inställda på att fortsätta bekämpa mässlingsutbrott i Kongo-Kinshasa och ge stöd till hälso- och sjukvårdsmyndigheten så gott det går. Men för att kunna göra det är det väsentligt att det finns tillräckligt med vaccin i landet, säger Louis Massing.