Hoppa till huvudinnehåll

Kongo-Kinshasa: utdragen humanitär kris

Foto: Läkare Utan Gränser
En av våra anställda med en patient i kris- och konfliktdrabbade Kongo Kinshasa.

Kongo-Kinshasa

Fakta Kongo-Kinshasa

  • Befolkning: 81,3 miljoner
  • Huvudstad: Kinshasa
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1977 
  • Antal anställda 2020: 3 064 

I Kongo-Kinshasa har Läkare Utan Gränser en av våra största insatser i världen. Vi svarar på akuta kriser såsom sjukdomsutbrott och stöttar människor som flytt undan våld och väpnad konflikt. 

Människor i Kongo-Kinshasa har mycket begränsad tillgång till sjukvård och sjukdomsutbrott är vanliga på grund av bristande övervakning och infrastruktur. Väpnat våld har lett till omfattande humanitära kriser och fördrivit tusentals människor i Kivu-provinserna, Tanganyika och Kasai. Tre av våra kollegor som kidnappades i Nordkivu 2013 saknas fortfarande.

Behovet av stöd är stort bland de människor som flytt undan våldet. Vi har akutinsatser i konfliktdrabbade områden där vi vårdar skadade, täcker grundläggande hälsobehov och vi anpassar insatserna löpande.

Vi stöttar också hälsomyndigheternas program för hiv och aids. Våra team arbetar med att utöka tillgång till screening och vård, samt med att underlätta för patienterna att följa sin behandling. 

Sexuellt våld i Kongo-Kinshasa | Överlevare och vår personal berättar.

Enligt offentlig statistik i Kongo-Kinshasa orsakar malaria fyra gånger fler dödsfall varje år än konflikten, kolera, mässling, hjärnhinneinflammation och luftvägsinfektioner gör tillsammans. Barn drabbas hårdast av malaria och i princip alla våra projekt inkluderar malariavård. Vi gör även akutinsatser för att stoppa större utbrott.

För att hantera de alltför vanliga utbrotten av infektionssjukdomar såsom mässling, gula feber och kolera, har vi mobila team som snabbt kan sändas till krisområden. Teamen gör massvaccinationer, vårdar sjuka, sprider hälsoinformation och arbetar med vatten och sanitet. Utbrott av ebola är återkommande i Kongo-Kinshasa och vi stöttar de lokala myndigheterna i hanteringen av dessa.

Många av våra projekt har en komponent av kvinnohälsa. Sexuellt våld är ett stort problem i Kongo-Kinshasa som påverkar såväl kvinnor och flickor som pojkar och män. Vi ger medicinskt och psykologiskt stöd, preventivmedelsrådgivning, mödravård, samt behandling för sexuellt överförbara sjukdomar. 

Under 2020 startade vi insatser relaterade till covid-19. 

Läs mer om vårt arbete i Kongo-Kinshasa på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 15 september 2021.