Hoppa till huvudinnehåll

Kongo-Kinshasa: utdragen humanitär kris

En av våra hjälparbetare med en patient i kris- och konfliktdrabbade Kongo Kinshasa.
Foto: Läkare Utan Gränser

Fakta Kongo-Kinshasa

 • Befolkning: 81,3 miljoner
 • Huvudstad: Kinshasa
 • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1977 
 • Antal anställda 2018: 2 848 

Kongo-Kinshasa har fått utstå decennier av svåra kriser och begränsad tillgång till hälso- och sjukvård. 2018 präglades av en ökning av extremt våld och flera utbrott av sjukdomar i svårtillgängliga trakter.

Läkare Utan Gränser har under 2018 haft 54 projekt i 17 av landets 26 provinser. Vi har en bred verksamhet, allt ifrån allmän sjukvård till behandling av undernäring, av personer som utsatts för sexuellt våld och vård av dem som lever med hiv/aids. Vi ger omfattande medicinsk hjälp där behoven är som störst. Bland annat fanns vi på plats vid nio utbrott av mässling och två av ebola

Ebolautbrottet i Nord- och Sydkivu och Ituri 

Det tionde ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa bekräftades officiellt den 1:a augusti 2018 i provinsen Nordkivu i nordöstra delen av landet. I april 2020 hade över 3400 personer insjuknat och över 2200 dödsfall har rapporterats till hälsomyndigheterna. Totalt har över 265 000 personer vaccinerats mot sjukdomen (13 januari 2020).

Efter 52 dagar utan nya fall bekräftades en person i Beni smittad den 10 april 2020. Sedan dess har ett fåtal nya fall bekräftats vilket betyder att utbrottet fortfarande är aktivt. 

Läkare Utan Gränsers insatser i utbrottet:

Våra insatser har gjorts inom ramen för de kongolesiska hälsomyndigheternas responsplan. I takt med att smittspridningen och antalet patienter minskat har vi gradvis stängt eller lämnat över våra ebolaprojekt i landet. Vi har hela tiden övervakat situationen noggrant och behåller beredskap för nya insatser.

Som mest hade vi mer än 580 medarbetare på plats i Goma, Nordkivu, Bunia, Ituri och i Bukavu i Sydkivu.

Fokus för våra aktiviteter var att arbeta tillsammans med lokalsamhället för att identifiera människors behov, säkerställa att patienter med andra sjukdomar får vård och att ebolapatienter behandlas inom ramen för det existerande sjukvårdssystemet. Vi arbetade också med informationsspridning, smittkontroll och med att förbättra isoleringskapaciteten på lokal nivå. 

 

Övrig verksamhet i Kongo-Kinshasa 2018

Hjälp till flyktingar

Sedan 2016 har närmare 1,4 miljoner människor flytt undan våld i regionen Greater Kasai i sydvästra Kongo. Under året har våra team i regionen stöttat sjukhus i fyra städer och 35 vårdcentraler i närområden. Det har gällt barn- och mödravård, behandling av undernäring, kirurgi och behandling av personer som utsatts för sexuellt våld. I södra Kasaiprovinsen hjälpte vi personer som drivits ut från grannlandet Angola. 

I Ituriprovinsen i norra Kongo hade vi mer än 80 000 patientbesök då sammandrabbningar mellan beväpnade grupper tvingade många att fly. Vi ordnade med latriner och duschar och hanterade utbrott av mässling och kolera. Vi behandlade också personer som utsatts för sexuellt våld.

I Tanganyikaprovinsen fortsatte vi att hjälpa dem som 2017 tvingats fly undan våld. Vi delade ut nödartiklar och rent vatten och erbjöd psykologhjälp. Andra insatser gällde vård av dem som utsatts för våld i Maniemaprovinsen och i Sydkivu. I slutet av året skickade vi ut ett akutteam för att hjälpa många tusen människor som flytt undan extremt våld i västra Kongo.

För att hjälpa flyktingar från Centralafrikanska Republiken som tagit sin in i norra Kongo-Kinshasa stöttade vi sjukhus och vårdcentraler. Vi hade mobila kliniker som också hjälpte lokalsamhället. I Bili, i samma provins, stöttade vi både ett sjukhus, dit patienter kunde remitteras, 50 vårdcentraler och enklare vårdinrättningar.

I östra delarna av landet, längs gränsen till Sydsudan, behandlade vi mer än 48 000 flyktingar på ett par olika platser.

Kivuprovinserna

I Kivuprovinserna, i östra Kongo-Kinshasa, som plågats av konflikter i över 25 år, har vi fortfarande ett antal långsiktiga projekt för att garantera en fortsatt vård. Men vi gör också akuta insatser för att hjälpa traumatiserade människor som utsatts för våld och tvingats på flykt. 

I Nordkivu har våra team flera omfattande projekt på fem orter. De stöttar sjukhus och avlägsna vårdcentraler med såväl basal som mer specialiserad vård. Det gäller bland annat akut- och intensivvård, kirurgi, behandling av undernäring, barn- och mödravård och utåtriktade aktiviteter som massvaccinationer i avlägsna trakter.

I Sydkivu behandlar vi malaria, hiv, tuberkulos, undernäring, akuta luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar. Det gäller både flyktingar och lokalbefolkning. Våra team arbetade på mer än ett dussintal platser i provinsen, inklusive en ny vårdcentral i Kusisa. Den byggdes upp under 2018 och har både barn- och mödravård, akutavdelning och en operationssal.


Sexuellt våld

I Kananga, centrala Kasaiprovinsen, behandlade vi varje månad mellan 200 och 250 personer som utsatts för sexuellt våld. De flesta var kvinnor men det förekom också män och yngre barn. 

På ett sjukhus och fyra vårdcentraler i Salamabila, Maniemaprovinsen, fick personer som utsatts för sexuellt våld både psykologhjälp och medicinsk vård. Vi utökade också vår service på sex vårdcentraler i Ituriprovinsen med behandling av 5 500 patienter som utsatts för våld och smittats av sexuellt överförbara sjukdomar. Också i Nordkivu har vi en klinik som hjälper denna patientgrupp och där vi även har familjeplanering.


Epidemier

Att hantera epidemier ser vi som en av våra huvuduppgifter i Kongo-Kinshasa. Under året arbetade våra akutteam med övervakning och med att ställa diagnoser på flera platser runt om i landet, något som resulterade i ett flertal akutinsatser. Det skedde nio utbrott av mässling i olika provinser och vi stöttade då hälsovårdsmyndigheterna för att förhindra spridning av sjukdomen.

Vi stöttade också myndigheterna vid flera stora kolerautbrott i olika delar av landet, även i städer som Kinshasa, Lubumbashi, Ngandajika och Mbuji-Mayi.

I Maniemaprovinsen fortsätter vi att stötta hälsovårdsmyndigheterna med att hantera sömnsjuka. Ett annat dödligt hot är hiv/aids. Ett skrämmande stort antal patienter befinner sig i ett så sent stadium av sjukdomen att de behöver omedelbar vård på sjukhus eller inte längre går att behandla.

I Kabindas Centralsjukhus i Kinshasa har vi ett hiv/aids-program. Mer än 2 000 patienter fick där vård under 2018. Våra team finns också på två andra sjukhus i Kinshasa och har handledningsprogram när det gäller hiv vid tre vårdcentraler i staden. För att öka tillgången till behandling av hiv stöttar vi också fem vårdinrättningar och ett centralsjukhus i Goma finansiellt och med teknisk expertis.


Saknade kollegor

Den 11 juli 2013 fördes fyra av våra kollegor bort i Kamango, östra Kongo, där de var på uppdrag. En av dem, Chantal, lyckades fly i augusti 2014. Men vi saknar fortfarande uppgifter om Philippe, Richard och Romy. 

 

2018 I SIFFROR

 • 1 826 300 patientbesök
 • 776 600 behandlades för malaria
 • 34 300 förlossningar
 • 9 100 behandlades mot hiv
 • 7 760 större operationer utfördes
 • 6 950 behandlades efter att blivit utsatta för sexuellt våld
 • 6 910 behandlades mot kolera

Informationen är hämtad ur Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

 

Uppdaterad 15 juli 2019

Det här arbetar vi med i Kongo-Kinshasa