Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Läkare Utan Gränser
En av våra anställda med en patient i kris- och konfliktdrabbade Kongo Kinshasa.

Kongo-Kinshasa

I Kongo-Kinshasa har Läkare Utan Gränser en av våra största insatser i världen. Vi arbetar med akuta kriser såsom sjukdomsutbrott och stöttar människor som flytt undan våld och väpnad konflikt. 

Människor i Kongo-Kinshasa har mycket begränsad tillgång till sjukvård och sjukdomsutbrott är vanliga på grund av bristande övervakning och infrastruktur. Väpnat våld har fördrivit över fem miljoner människor inom landets gränser och lett till en omfattande och nära kronisk humanitär kris. 

Läkare Utan Gränsers arbete i Kongo-Kinshasa

I Kongo-Kinshasa driver vi en av våra största insatser. Vi har en rad olika projekt i nästan alla landets provinser.

Stöd till våldsdrabbade

Behovet av stöd är stort bland de människor som flytt undan våldet. Vi har akutinsatser i konfliktdrabbade områden där vi vårdar skadade och täcker grundläggande hälsobehov. 

Hiv och aids

Vi stöttar också hälsomyndigheternas program för hiv och aids. Våra team arbetar med att utöka tillgång till screening och vård, samt med att underlätta för patienterna att följa sin behandling. 

Malaria

Enligt offentlig statistik i Kongo-Kinshasa orsakar malaria fyra gånger fler dödsfall varje år än väpnad konflikt, kolera, mässling, hjärnhinneinflammation och luftvägsinfektioner gör tillsammans. Barn drabbas hårdast av malaria och i princip alla våra projekt inkluderar malariavård. Vi gör även akutinsatser för att stoppa större utbrott.

Sjukdomsutbrott

För att hantera de alltför vanliga utbrotten av infektionssjukdomar såsom mässling, gula feber och kolera, har vi mobila team som snabbt kan sändas till krisområden. Teamen gör massvaccinationer, vårdar sjuka, sprider hälsoinformation och arbetar med vatten och sanitet. Utbrott av ebola är återkommande i Kongo-Kinshasa och vi stöttar de lokala myndigheterna i hanteringen av dessa.

Sexuellt våld i Kongo-Kinshasa | Överlevare och vår personal berättar.

Kvinnors hälsa och sexuellt våld

Många av våra projekt har en komponent av kvinnohälsa. Sexuellt våld är ett stort problem i Kongo-Kinshasa som påverkar såväl kvinnor och flickor som pojkar och män. Vi ger medicinskt och psykologiskt stöd, preventivmedelsrådgivning, mödravård, samt behandling för sexuellt överförbara sjukdomar. 

Undernäring

Undernäring är ett stort hälsoproblem i många provinser i Kongo-Kinshasa. Särskilt sårbara är barn bland dem som har fördrivits från sina hem.

 

Läs mer om vårt arbete i Kongo-Kinshasa på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 18 juli 2023.

Kongo-Kinshasa

Fakta Kongo-Kinshasa

  • Befolkning: 81,3 miljoner
  • Huvudstad: Kinshasa
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1977 
  • Antal anställda 2022: 2 670