Hoppa till huvudinnehåll
Personal mäter överarmens omkrets med en så kallad MUAC (mid-upper arm circumference) på ett undernärt barn.
Publicerad 28 september 2022

Katastrofal undernäringskris i nordvästra Nigeria

Foto: Abayomi Akande

Undernäringskrisen i nordvästra Nigeria har ökat till katastrofala nivåer. Nu uppmanar vi internationella aktörer att öka sina insatser för att tillgodose de akuta behoven i regionen. De nordvästra delarna av landet måste inkluderas i FN:s humanitära insatsplan, vilket skulle möjliggöra bredare och mer långsiktiga lösningar. 

Sedan början av året har vårt team i nordvästra Nigeria tagit emot ett ovanligt stort antal undernärda barn. Ett flertal faktorer har under det senaste året lett till en kraftig ökning av undernäring i regionen. 

- Med ökande otrygghet, klimatförändringar och den globala inflationen av livsmedelspriserna kan vi bara anta att denna kris kommer att bli värre, säger läkaren Simba Tirima, representant för Läkare Utan Gränsers arbete i Nigeria.  

- De nigerianska myndigheterna behöver stöd för att hantera en kris av denna storleksordning. Detta måste inkludera ökad finansiering av humanitära akutinsatser och ett åtagande att inkludera nordvästra Nigeria i FN:s humanitära insatsplan för 2023. 

Sedan januari har vårt team, i samarbete med de nigerianska hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, behandlat närmare 100 000 barn med akut undernäring på 34 öppenvårdsavdelningar. De har också tagit emot cirka 17 000 barn som behövt sjukhusvård på tio slutenvårdsavdelningar i delstaterna Kano, Zamfara, Katsina, Sokoto och Kebbi.  

I delstaten Zamfara, ett av de områden som drabbats hårdast av de pågående våldsamheterna, registrerade vi en ökning med 64 procent av antalet allvarligt undernärda barn som behandlades på de öppenvårdsavdelningar som organisationen stöttar mellan januari och augusti i år, jämfört med samma period förra året. 

Kvinnor står i kö till en vårdcentral
Foto: George Osodi
Mammor köar med sina barn när de väntar på att undersökas på vårt behandlingscenter för undernärda i byn Riko, delstaten Katsina, Nigeria, juni 2022.

Indikerar en kritisk situation 

Vår undersökning av näringsstatusen hos befolkningen visar också hur allvarlig krisen är. Detta gäller även för områden som inte drabbats lika hårt av våld och otrygghet. I området Mashis, som ligger i delstaten Katsina, fann genomgången att 27 procent av de som undersöktes var akut undernärda och 7 procent svårt akut undernärda i juni 2022. Detta trots att området varit relativt förskonat från våld och tvångsförflyttning. Siffrorna indikerar en kritisk situation. 

FN:s nuvarande humanitära insatsplan för Nigeria fokuserar på den kritiska situationen i landets nordöstra region, exklusive nordväst. Till skillnad från oss, som inte finansieras av den humanitära insatsplanen, kan många organisationer för närvarande inte svara på de akuta behoven i nordväst eftersom de är beroende av insatsplanen för finansiering. 

- Vi har förstått att FN, givare och andra intressenter blivit alltmer medvetna om omfattningen av krisen i nordväst, men det finns ett behov av att gå längre än diskussioner, säger Froukje Pelsma, ansvarig för våra insatser i Nigeria. Det är viktigt att också den nordvästra delen av landet ingår i nästa humanitära insatsplan för Nigeria 2023, eftersom detta spelar en nyckelroll för att mobilisera resurserna för att rädda liv. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare