Hoppa till huvudinnehåll

Våld och flykt i Nigeria

Det pågående våldet i nordöstra Nigeria tvingade människor att fly till andra delstater men också till angränsande länder som Niger och Kamerun.
Foto: Abubakr Bakri/Läkare Utan Gränser

Fakta Nigeria

  • Befolkning: 187 miljoner
  • Huvudstad: Abuja
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1996
  • Antal anställda 2016: 1 080

I Nigeria har konflikten som pågått sedan 2009 mellan väpnade grupper och landets militär tvingat omkring 1,8 miljoner människor på flykt i nordöstra delen av landet.

Den väpnade konflikten orsakade 2016 en akut humanitär katastrof i flera områden i delstaten Borno. Allvarlig undernäring och sjukdomar som normalt går att förebygga ledde till att många dog. Även om säkerheten ökade något i huvudstaden Maiduguri ledde konflikterna till att människor fick fortsätta fly och sjukdomsutbrott i trakterna runt om staden.

Läs mer om vårt arbete i delstaten Borno, från maj 2018 (på engelska).

 

 

 

Läkare Utan Gränser driver sjukhus, behandlar undernäring och delar ut mat till behövande. Heather Pagano, f d fältarbetare i Nigeria, berättar om läget i Borno.

Läs Tautvydas Rindzevicius blogg från Onitsha, Nigeria.

 

Vårt arbete i nigeria 2016

Medicinsk hjälp i Borno

Vi har hjälpt flyktingar och byinvånare Borno sedan 2014 och i juli trappade vi upp akutinsatserna i flera områden i delstaten för att minska risken att insjukna och dö då människor här levde under katastrofala förhållanden. Men det osäkra läget begränsade våra möjligheter att vara på plats. I några av de värst drabbade byarna kunde våra team bara göra korta besök. Bland annat delade vi ut mat och nödutrustning och hjälpte till med vatten och sanitet. Vi gjorde också massvaccinationskampanjer mot mässling och malaria och tog emot patienter.

I flyktinglägren i Maiduguri och tio andra städer i området utökade vi våra aktiviteter. I Maiduguri och fem av städerna hade vi fasta kliniker och i de andra städerna, som ofta var svåra att nå, använde vi mobila kliniker. Under året tog vi emot närmare 20 800 barn för behandling av undernäring, vi hade drygt 290 000 patientbesök och tog hand om över 2 700 akutfall. Vi tog också emot 56 000 gravida och hjälpte till vid närmare 5 200 förlossningar.

Under andra halvan av året delade vi ut mer än 1 100 ton mat till flyktingar och familjer med undernärda barn. Våra team vaccinerade omkring 130 000 barn mot mässling, drygt 10 000 mot lunginflammation och behandlade över 18 700 mot malaria. För bättre hygien i lägren satte vi upp latriner och vattentankar.

Vi finns på Youtube. Prenumerera på vår kanal för löpande nyheter från fält!

Barn- och mödravård

På vårdcentralen i byn Kukareta i delstaten Yobe, nordöstra Nigeria, hade vi förlossningsvård, vaccinationer och tog emot akutfall - dygnet runt. Komplicerade fall remitterades till sjukhuset i Damaturu, huvudstad i delstaten. Där har vi också ett projekt för behandling av undernärda barn yngre än fem år. I samma åldersgrupp genomförde vi dessutom en kampanj mot malaria i Kukareta och fem andra byar. Genom det projektet nådde vi närmare 3 720 barn.

I Jakusko i västra delen av Yobe skedde ett utbrott av mässling och vi behandlade då över 2 500 barn. Dessutom vaccinerades 143 800 barn i åldrarna från sex månader upp till femton år. Samtidigt gjordes en bedömning av situationen när det gäller undernäring som visade att omkring nio procent drabbats av allvarlig akut undernäring. Vi började då arbeta på fyra vårdinrättningar och remitterade komplicerade fall till allmänsjukhuset i Jakusko, som vi också stöttar.

Vi har varit verksamma i delstaten Zamfara i norra Nigeria sedan 2010 då det hade skett ett utbrott av blyförgiftning bland barn. Under 2016 hade vi flera team som arbetade med barnavård på fem avlägsna kliniker i delstaten. Vi hade också personal på barnavdelningen vid Anka allmänna sjukhus där vi tog emot sammanlagt drygt 4 300 patienter.

I delstaten Sokoto, också norra Nigeria, stöttade vi en vårdcentral i Kebbe för att behandla gravida och barn under fem år. Men i maj var vi tvungna att avsluta projektet på grund av det osäkra läget. Vi hade då haft närmare 5 900 patientbesök och samtidigt screenat för undernäring. 179 barn remitterades till ett center för behandling av undernäring.

Blyförgiftning

Också i delstaten Niger, västra Nigeria, skedde ett utbrott av blyförgiftning. I november startade vi ett pilotprojekt där vi tillsammans med gruvarbetare arbetar för att minska risken för blyförgiftning. Vårt team screenade 218 personer, 168 av dem fick behandling och uppföljning. Hittills har 160 patienter blivit fria från bly.

Rekonstruktiv kirurgi 

Vi har fortsatt det projekt vi driver i Sokoto och som gäller sjukdomen noma som leder till att vävnad, till exempel i och kring munnen, bryts ner. Vi stöttar den specialistvård som krävs och har tillsammans med kirurger utifrån opererat 388 patienter, 121 av dem hade noma.

Reproduktiv hälsa

Vi har drivit en kampanj för öka uppmärksamheten när det gäller sexuellt våld. Den har riktats mot skolor, vårdcentraler, polisstationer och massmedia. Det har lett till att i Port Harcourt, som ligger i River State, södra Nigeria, är det nu dubbelt så många som följer vårt program för personer som utsatts för sexuellt våld. Vården omfattar förebyggande åtgärder mot hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Där ingår också vaccinationer mot stelkramp och hepatit B, rådgivning och psykosocialt stöd till dem som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

I delstaten Jigawa, norra Nigeria, har vi fortsatt det program vi driver vid allmänna sjukhuset i Jahun. Det gäller akuta förlossningar och behandling av fistel, något som kan drabba kvinnor efter komplicerade förlossningar eller grova våldtäkter. Då uppstår ett hål i underlivet, vilket leder till inflammation som gör att kvinnan inte kan kontrollera varken urin eller avföring. 2016 var det 70 procent av de drygt 10 500 kvinnor som togs in på mödravårdsenheten som hade komplicerade graviditeter och förlossningar. Vårt team utförde bland annat 2 660 kirurgingrepp och assisterade vid 7 365 förlossningar. Närmare 1 300 nyfödda och 1 140 mammor fick intensivvård. Vi donerade också blod till sjukhuset. För att gravida lättare ska få hjälp och undvika komplikationer finns vi nu på två vårdcentraler om det krävs akutinsatser.

Akutinsatser

Vår särskilda akutenhet i Nigeria (Nigeria Emergency Response Unit) arbetar i norra delstaterna Sokot, Kebbi, Zamfara och Niger. Då ett utbrott av hjärnhinneinflammation inträffade i Sokoto agerade vi snabbt tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter och Världshälsoorganisationen WHO. 203 patienter fick behandling och drygt 113 000 personer vaccinerades. Vi ryckte också in vid ett utbrott av mässling och behandlade då närmare 10 000 patienter.

2016 i siffror:

  • 441 900 patientbesök i öppenvård
  • 58 500 patienter som behandlades för malaria
  • 13 100 förlossningar
  • 2 600 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 5 maj, 2018.

Det här arbetar vi med i Våld och flykt i Nigeria