Hoppa till huvudinnehåll

Våld och flykt i Nigeria

Det pågående våldet i nordöstra Nigeria tvingade människor att fly till andra delstater men också till angränsande länder som Niger och Kamerun.
Foto: Abubakr Bakri/Läkare Utan Gränser

Fakta Nigeria

  • Befolkning: 195,9 miljoner
  • Huvudstad: Abuja
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1996
  • Antal anställda 2018: 2 365

Konflikten i nordöstra Nigeria visade 2018 inga tecken på att mattas av. I centrala Nigeria förvärrades säkerhetsläget och även i nordvästra delen av landet utbröt våldsamheter. 

I slutet av året var 1,9 miljoner människor internflyktingar och 7,7 miljoner i behov av humanitär hjälp. Läkare Utan Gränser fortsatte att hjälpa människor utsatta för våld i delstaterna Borno och Yobe. Vi fortsatte också att driva flera projekt med allmän och specialistvård och att rycka in akut runt om i landet. 

Livräddande sjukvård i nordöstra Nigeria 

I nordöstra Nigeria har nästan tio år av konflikter mellan militär och beväpnade grupper påverkat människorna här. Många tusen har dödats eller dött på grund av undernäring och sjukdomar som är lätta att behandla, som malaria, då det saknats sjukvård. Vi har tillsammans med andra ideella organisationer arbetat för att hjälpa upp situationen, men det osäkra läget har ofta utgjort ett hinder – runt 800 000 människor är utom räckhåll för hjälporganisationerna. Enligt FN:s flyktingorgan, UNHCR, tvingades 230 000 människor fly bara under sista kvartalet 2018. 

Hjälpen är framför allt koncentrerad till Maiduguri, huvudstad i delstaten Borno. Där bor en miljon flyktingar, men också här saknas tillräcklig hjälp. Utanför Maiduguri bor människor i städer eller enklaver som kontrolleras av militären. De har inga möjligheter att bedriva odling eller att fiska, då de inte kan röra sig fritt. Och det går inte att ge humanitär hjälp i områden som kontrolleras av beväpnade grupper. 

Vi har team på flera platser i delstaterna Borno och Yobe. De stöttar akutenheter, operationssalar, barn- och mödravård och andra avdelningar. De behandlar undernäring, driver vaccinationskampanjer, testar och behandlar hiv. De erbjuder vård vid psykisk ohälsa och stöttar dem som utsatts för våld, även sexuellt våld. Akuta fall remitteras till Maiduguri. De hjälper flyktingar med mat, vatten och skydd. 

I juli lämnade vi över våra aktiviteter på en rad platser men hade kvar mobila kliniker på några ställen. Under året hade våra team haft mer än 247 400 patientbesök, haft drygt 5 000 förlossningar, behandlat 15 700 barn för undernäring och 27 400 för malaria

Akuta insatser 

I mars skedde ett utbrott av lassafeber, ett av de värsta som någonsin inträffat. Ett av våra team stöttade då centralsjukhuset i Abakaliki i delstaten Ebonyi, sydöstra Nigeria. Sjukhuset har 700 sängplatser. Vi arbetade bland annat med förebyggande åtgärder, övervakning och kontroller för att kunna tackla och förmedla kunskap om denna virussjukdom som ger svåra blödningar. Medan epidemin pågick stöttade vi också ett centralsjukhus och nio vårdcentraler i annan delstat, Ondo. 

Då utbrott av kolera inträffade i fem delstater behandlade vi totalt 26 879 patienter. I delstaten Bauchi stöttade vi hälsovårdsmyndigheterna med att implementera ett oralt koleravaccin. I Borno och Yobe vaccinerades 332 700 patienter. 

Då det politiska våldet eskalerade i västra Kamerun flydde mer än 30 000 människor till Nigeria. I juni lanserade vi ett akutprogram för att ge både flyktingar och lokalsamhället medicinsk hjälp och rent vatten. I slutet av året hade våra team haft mer än 7 100 patientbesök. 

I en annan delstat har hundratusentals människor flytt på grund av konflikter kring naturtillgångar. I februari gav vi sjukvård i tre läger och hjälpte till med vatten och sanitet. 

Vård av kvinnor och barn 

Att minska mödra- och barnadödligheten har hög prioritet i hela landet. Vi driver flera barnsjukhus på olika platser, har akut förlossningsvård och vård av nyfödda. 2018 hade 63 procent av de drygt 16 000 gravida som lagts in på Jahunsjukhuset i delstaten Jigawa, norra Nigeria, komplikationer. Ett specialistteam utförde 267 operationer för fistel, en skada i underlivet som kan uppstå efter långvariga och svåra förlossningar. Vi stöttar också tre vårdcentraler med akuta insatser och vård av nyfödda. 

I delstaten River State, sydöstra Nigeria, har vi team som arbetar på två kliniker i staden Port Harcourt. Vi ger medicinsk hjälp och psykosocialt stöd till det växande antalet personer som utsatts för sexuellt våld. Under året fick mer än 1 400 behandling, 61 procent av dem yngre än 18 år. I december avslutade vi projektet i delstaten Anambra, sydöstra Nigeria. På flera platser har vi där testat och behandlat malaria. Det gällde framför allt gravida och barn under fem år. 

I delstaten Sokoto, nordvästra Nigeria, har vi fortsatt att stötta ett barnsjukhus som har specialistvård av sjukdomen noma, en infektion som ger sår i ansiktet, förstör huden och oftast drabbar barn. Under året har våra team utfört 150 operationer på 117 patienter. Sedan 2010 har vi också behandlat barn under fem år för blyförgiftning i samband med gruvbrytning i Zamfara delstat. Vi har team som arbetar på ett sjukhus med en barnavdelning som har 99 sängplatser och på fem kliniker i distriktet. Under 2018 behandlade vi omkring 800 patienter varje månad. 2015 startade vi ett liknande projekt i Rafi, i delstaten Niger, västra Nigeria, men som 2018 lämnades över till landets hälsovårdsmyndigheter.  

Under året arrangerade vi tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna två konferenser. Den ena om sjukdomen noma, den andra om blyförgiftning. I båda fallen gällde det att uppmärksamma dessa med sikte på förebyggande insatser. 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Nigeria sedan 1996. 

2018 i siffror: 

334 301 patientbesök inom öppenvård 

60 200 togs in på sjukhus 

15 406 förlossningar 

26 879 behandlades för kolera  

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2019.

Det här arbetar vi med i Nigeria