Hoppa till huvudinnehåll

KONFLIKTEN I UKRAINA PRESSAR SJUKVÅRDEN

Publicerad 9 september 2014
Huset besköts, något som orsakade en gasexplosion. Nu finns bara ruiner kvar. FOTO: Anastasia Taylor-Lind
Huset besköts, något som orsakade en gasexplosion. Nu finns bara ruiner kvar. FOTO: Anastasia Taylor-Lind

De senaste månadernas intensiva konflikt har lett till en alltmer akut humanitär situation i östra Ukraina. Sjukhus har beskjutits, tiotusentals människor tvingats på flykt och tusentals skadats eller dödats.

 – Sjukvården i östra Ukraina har svårt att klara av det höga patienttryck som konflikten orsakar och medicinska förnödenheter tar slut när krigsskadade och flyktingar strömmar in. Effekterna av konflikten har gjort att även sjukhus i närliggande områden, utanför stridszonen, har svårt att klara av situationen och många av dem har redan överskridit budget och lager för 2014, säger Stephane Prevost, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Kiev.

Våra team har tillhandahållit medicinskt material för behandling av fler än 6 200 krigsskadade på sjukhus i Donetsk och Luhanskregionerna sedan mitten av maj. Vi har även bistått med hygienpaket till människor på flykt i Dnepropetrovsk och på flera platser i Donetskregionen.

Svårt att nå fram

Det osäkra läget och ständiga beskjutningen gör det svårt att nå de områden där hjälpen behövs som mest, men vi fortsätter att bistå med medicinskt material och mediciner till alla behövande i konflikten, oavsett sida.

– Sjukhus har skadats och förstörts av beskjutningen. Människor berövas sjukvård när de behöver den som bäst och det är oacceptabelt, säger Stephane Prevost.

Sjukhus beskjuts

Minst elva sjukhus i Donetskregionen har beskjutits och tre av dem har helt tvingats stänga. Beskjutningen visar en tydlig brist på respekt för sjukvården och utsätter dem som  fortsätter att ge akutvård för en avsevärd risk.

De känslomässiga konsekvenserna fortsätter att öka. Människor i östra Ukraina har utsatts för traumatiska händelser som bombningar, skottlossning och tvingats fly från sina hem. Våra team bistår med psykologhjälp för att stötta dem som lider skada av konflikten i Sloviansk, Svyatagorsk och Krasny Liman.

Psykologhjälp till fler

I augusti mottog fler än 500 flyktingar individuell-, familje-, eller grupphjälp och vi kommer att utvidga vårt arbete till fler platser i östra Ukraina under de kommande månaderna.

 – Att konflikten utlöstes så hastigt innebär att människor snabbt förlorat egendom, riktning i livet, samt sina sociala nätverk. Våra team på plats bistår med känslomässigt stöd och praktiska redskap för att hantera extrem rädsla, ångest och mardrömmar, säger Manuel Morantes, Läkare Utan Gränsers specialist på mental hälsa, i Kiev.

Tuberkulossjuka riskerar utveckla resistens

Vårt program mot läkemedelsresistent tuberkulos i Donetskregionen som funnits sedan 2011, är även det pressat. Laboratorier som används för att diagnostisera tuberkulos och hiv i Donetsk och Luhansk försöker upprätthålla sin verksamhet, men kan ofta inte fungera alls.  I dessa instabila regioner är det svårt för patienter i behov av tuberkulos- och hivbehandling att få tillgång till hälsovård och sina mediciner, vilket gör att de riskerar behandlingsavbrott, att behandlingen misslyckas och kan utveckla resistens mot medicinerna.

 – Osäkerheten, den bristande respekten för vårdinrättningar och en sjukvård överväldigad av skadade och flyktingar gör att det humanitära priset för den här konflikten ökar för varje dag. Våra team i Ukraina fokuserar på att hantera de medicinska och humanitära behoven, som lär intensifieras ju närmare vintern vi kommer, säger Stephane Prevost.