Hoppa till huvudinnehåll
En kvinna tar sig fram med hjälp av en kanot efter översvämningar som drabbade Old Fangak, Sydsudan.
Publicerad 11 april 2022

Läkare Utan Gränser åtar sig att minska koldioxidutsläppen

Foto: Tetiana Gaviuk/Läkare Utan Gränser
En kvinna tar sig fram med hjälp av en kanot efter översvämningar som drabbade Old Fangak, Sydsudan.

Klimatkrisen är ett hot mot vår planets framtid och människors hälsa runt om i världen. På många av de platser där vi arbetar ser vi redan konsekvenserna av klimatförändringarna, och vi vet att humanitära kriser kommer att öka i omfattning när klimatkrisen accelererar. Brådskande åtgärder måste vidtas nu för att förhindra mer mänskligt lidande.

Genom vår verksamhet bidrar Läkare Utan Gränser till det globala problemet med koldioxidutsläpp och miljöförstöring orsakade av människan. Därför har vi lovat att minska våra utsläpp med minst 50 procent jämfört med 2019 års nivåer till 2030. Med detta mål vill vi verka för att minska koldioxidutsläppen och anpassa oss till målen i Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen under två grader. Läkare Utan Gränsers internationella rörelse har enhälligt gått med på detta ambitiösa mål och att rapportera om framstegen mot att nå det.

- Människans hälsa kommer att skadas alltmer av de negativa konsekvenserna av klimatkrisen, säger Christos Christou, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande. Det räcker inte att svara på hälsoproblem när de uppstår. Vi måste göra vårt för att förhindra att de inträffar från början. Att inte agera nu skulle innebära att vi bryter mot våra medicinska och etiska skyldigheter gentemot patienter och samhällen.

Utvärderingar för att fastställa Läkare Utan Gränsers koldioxidavtryck för 2019 pågår, men vi vet redan att vi kommer att behöva fortsätta att anpassa verksamheten och ta itu med frågor relaterade till transport av människor, materialförsörjning, konstruktion, energi och avfallshantering.

Klimatkrisen drabbar de mest utsatta

På många platser där Läkare Utan Gränsers arbetar svarar våra team på situationer som är kopplade till den föränderliga miljön. Det handlar bland annat om fler fall av infektionssjukdomar som malaria, denguefeber och kolera, som ett resultat av förändrade nederbörds- och temperaturmönster. Våra medarbetare ser också allt fler fall av zoonotiska sjukdomar (som överförs från djur till människor) på grund av ett ökat tryck på miljön.

Men vi ser också mer frekventa extrema väderhändelser, såsom cykloner, orkaner och torka, som kan bidra till undernäring. På många platser där vi arbetar idag ser vi människor med flera hälsobehov till följd av frekventa epidemier, matbrist, konflikter och människor som tvingats på flykt, som alla förvärras av klimatkrisen.

Brådskande att agera

Med utgångspunkt i Läkare Utan Gränsers miljöpakt 2020 inser vi behovet av att göra omedelbara förändringar för att hjälpa till att dämpa klimatförändringarnas hälsoeffekter. Det är därför vi lovar att drastiskt minska våra utsläpp under detta decennium. Det är också därför vi ansluter oss till de nästan 200 humanitära organisationerna som har undertecknat klimat- och miljöstadgan för humanitära organisationer.

Som en akut medicinsk organisation kommer vår prioritet alltid att vara att ge snabb hjälp till människor på några av världens mest avlägsna platser, men vi måste hitta ett sätt att göra detta samtidigt som vi minimerar vårt miljöavtryck. Inom Läkare Utan Gränser, inom den humanitära sektorn och i hela samhället måste vi förändra hur vi arbetar. Detta kommer inte att bli lätt, men det är nödvändigt eftersom klimatförändringarna i allt högre grad förvärrar akuta humanitära kriser.

- Att minska koldioxidutsläppen i våra medicinska projekt i över 70 länder är ingen lätt uppgift. Men vi är fast beslutna att nå dit och vi jobbar från alla håll för att hitta lösningar, säger Christos Christou. Om vi ​​vill skona framtida generationer från mer lidande och katastrofer måste vi alla ta ansvar. Klimatkrisen är i slutändan en hälsokris och att begränsa utsläppen är nu en del av vårt humanitära arbete.