Hoppa till huvudinnehåll

Läkare Utan Gränsers smycke på Nobelfesten

Publicerad 10 december 2019
Ett hårspänne med texten "XDRTB" på sig.
Foto: Mikael Wallerstedt
Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet, med hårsmycket bestående av bokstäverna XDR-TB, förkortningen för extremt multiresistent tuberkulos.

Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet, bär ett hårsmycke i form av läkemedel på Nobelfesten. Med detta vill universitetet och Läkare Utan Gränser uppmärksamma den globala utmaning som ökningen av antibiotikaresistens i allmänhet, och resistent tuberkulos i synnerhet, utgör.

Ökningen av antibiotikaresistens har beskrivits som en ”tyst tsunami”. I dag skördar infektioner som är resistenta mot läkemedel 750 000 liv varje år – en siffra som väntas öka till 10 miljoner år 2050 utan ordentliga krafttag. En fjärdedel av dessa dödsfall kan komma att utgöras av personer med läkemedelsresistent tuberkulos (DR-TB). 

Tuberkulos, tbc, är den infektionssjukdom som skördar flest liv i världen varje år och i flera länder, som Brasilien, Indien och Sydafrika, innebär ökningen av antibiotikaresistenta former av sjukdomen ett stort hälsohot.

Läkare Utan Gränser och Uppsala universitet vill tillsammans sätta ljus på dessa globala hälsoutmaningar, samt behovet av fler insatser och bredare samarbeten för att motverka utvecklingen. Uppsala universitets rektor Eva Åkesson bär därför ett hårsmycke, gjutet i formen av läkemedel, på Nobelfesten i kväll. Smycket består av bokstäverna XDR-TB, vilket är förkortningen av extremt multiresistent tuberkulos – den dödligaste och mest svårbehandlade formen av sjukdomen.

– Flera av FN:s hållbarhetsmål handlar om hälsa. Jag bär smycket för att uppmärksamma behovet av mångvetenskaplig forskning för att komma till rätta med problem med antibiotikaresistens och svåra sjukdomar som tuberkulos - och för att lyfta fram det viktiga arbete som görs av Läkare Utan Gränser, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet. 

– Ska vi lyckas nå hälsomålen krävs både forskning och ett målinriktat samarbete mellan olika aktörer. Uppsala universitet är starkt engagerat på detta område, bland annat genom Uppsala Antibiotikacenter, det internationella nätverket ReAct och det årliga toppmötet Uppsala Health Summit som nästa år fokuserar på antibiotikaresistens.

Smycket är en del av en kollektion som tagits fram av Läkare Utan Gränser i samband med 20-årsjubileet av att organisationen tilldelades Nobels fredspris. Prispengarna användes för att starta den så kallade Accesskampanjen för allas rätt till livsviktiga läkemedel. Under parollen ”medicin ska inte vara en lyxvara” har organisationen sedan dess arbetat för att förbättra tillgången till läkemedel, vaccin och diagnosverktyg.

– Läkare Utan Gränser har arbetat med tuberkulos i 30 år, och har under de senaste åren behandlat allt fler med olika former av läkemedelsresistent tuberkulos. Genom våra fältprojekt ser vi den ökande resistensens förödande effekter för människor världen över, och vi är mycket glada att Uppsala universitet vill hjälpa oss att uppmärksamma den här situationen, säger Oliver Schulz, generalsekreterare på Läkare Utan Gränser Sverige.

Behandling för XDR-TB är svår och smärtsam. För några år sedan kom nya tuberkulosmediciner som även visat sig effektiva mot resistenta former av sjukdomen. Men fortfarande har de inte introducerats i många länder och är utom räckhåll för merparten av de tuberkulossjuka som skulle behöva dem.

Fler människor behöver nås av förebyggande insatser, diagnostisering och behandling av tuberkulos. Det krävs bland annat ökad internationell finansiering och bättre behandlingsriktlinjer.

Det behövs bättre diagnosverktyg, läkemedel och vaccin. Dessutom behöver forskning och utveckling av läkemedel frikopplas från försäljningspris och volym, för att motverka de överpriser som marknaden präglas av i dag. 

Forskningskompetensen inom tuberkulos behöver utvecklas, och forskningen måste ses som ett gemensamt globalt ansvar. Initiativ som bygger på breda samarbeten och där data delas mellan olika forskningsprojekt för att till exempel gynna snabbare utveckling av nya behandlingskombinationer bör stöttas och stärkas.

Läs mer om Läkare Utan Gränsers Accesskampanj

Om smyckeskollektionen 

Kollektionen, som består av ett hårsmycke, två halsband, två par örhängen och en ring, har tagits fram av alumni från Beckmans Designhögskola på uppdrag av Läkare Utan Gränser och uppmärksammar att miljontals människor inte har tillgång till livräddande medicin. Smyckeskollektionen ställdes ut på Nobel Prize Museum, Nobelprismuseet, i Stockholm mellan 4 november och 1 december 2019. Tanken är att installationen framöver kommer att visas upp på fler ställen runt om i Sverige.