Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedel ska inte vara en lyxvara!

Publicerad 24 januari 2019
Foto: Anna Surinyach
Genom Accesskampanjen arbetar vi för alla människors tillgång till de läkemedel de behöver. Här en patient med kala azar i Vaishali, Indien.

DEBATT | Tänk dig att du blivit sjuk, och att det inte finns något botemedel mot sjukdomen du lider av. Eller att medicinen kostar en hel månadslön – till och med årslön. Så ser verkligheten ut för många.

För 20 år sedan tog Läkare Utan Gränser emot Nobels fredspris. För prispengarna startade vi Accesskampanjen, en kampanj för att säkra tillgången till läkemedel för alla.

Initiativet är sprunget ur våra fältarbetares frustration och förtvivlan över att människor inte har tillgång till livräddande läkemedel, enbart för att de är fattiga. Många gånger kan vi inte ge önskvärd vård då det inte finns någon effektiv medicin för våra patienters sjukdomar. Eller är den för dyr.

Det råder brist på forskning kring sjukdomar som drabbar fattiga

Kampanjen har lett till många framsteg, inte minst vad gäller priset på hivmedicin. I slutet på 90-talet kostade en årlig behandling 100 000 kronor, jämfört med 1 000 kronor i dag.

Men det råder fortfarande stor brist på forskning kring läkemedel, vaccin och verktyg mot sjukdomar som framförallt drabbar fattiga. Många marknader erbjuder inte tillräckliga incitament för den vinstdrivna läkemedelsindustrin att satsa på ”deras” sjukdomar.

Vår önskan 2019 - att fler får tillgång till livsviktiga läkemedel

I januari reflekterar många över vad de önskar sig inför det nya året. För oss är det givet: att fler ska få tillgång till livsviktiga läkemedel. Här är vår önskelista med fem områden som måste prioriteras av både politiker och läkemedelsindustrin 2019.

1. Tuberkulos

Tuberkulos är den infektionssjukdom som skördar flest liv i världen och resistenta former av tbc ökar i en oroväckande takt. För några år sedan kom två nya, effektiva läkemedel mot resistent tbc, men priset är fortfarande för högt för de flesta som behöver dem.

2. Hiv/aids

Barn med hiv, som kommer behöva ta medicin livet ut, löper högre risk att utveckla resistens och måste behandlas med effektiva mediciner så tidigt som möjligt. Trots detta behandlas hälften av alla hivpositiva barn med äldre, undermåliga läkemedel.

3. Ebola

Ebola rasar återigen i Kongo-Kinshasa. Nu finns äntligen ett vaccin och flera olika läkemedel – men inget av dem är ännu godkända och användandet sker i enlighet med forskningsprotokoll. I framtiden behövs fler testade och godkända preparat för att stoppa nya utbrott.

4. Ormbettsförgiftning

Ormbett dödar 40 gånger fler än landminor. Trots att över 100 000 människor dör årligen till följd av bett från giftormar, framför allt på landsbygden i Afrika och Mellanöstern, råder det stor brist på satsningar för att utveckla fler och bättre ormserum och tillgängliggöra dem för de fattigaste.

5. Antibiotikaresistens

För att möta hotet som resistenta infektioner utgör krävs ökad forskning kring nya läkemedel. Uppskattningar visar att 10 miljoner liv kan skördas till följd av antimikrobiell resistens år 2050. Det behövs bättre diagnosverktyg och nya antibiotika för att stoppa spridningen av resistenta bakterier.

I slutändan handlar det om vanliga människor vars liv skulle kunna räddas

Frågan om tillgång till mediciner omfattar patentregler, förhandlingar mellan stater, läkemedelsföretagens intressen och forskningspolitik. Men i slutändan handlar det om vanliga människor vars liv skulle kunna räddas om de fick tillgång till de mediciner som de behöver. För deras skull kommer vi fortsätta driva vår kampanj, så länge det behövs.

Katrin Kisswani, ordförande, Läkare Utan Gränser
Oliver Schulz, generalsekreterare, Läkare Utan Gränser

Artikeln publicerades i Metro den 24 januari 2019.