Hoppa till huvudinnehåll

Vi utmanar Pfizer i strid om pneumokockvaccin

Publicerad 28 juli 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En pojke från Afghanistan vaccineras i Grekland.

En pojke från Afghanistan vaccineras i Grekland.

I morgon ska vi försvara miljoner barns tillgång till vaccin mot lunginflammation. Vi deltar i en utfrågning på Indiens patentkontor för att förhindra att läkemedelsföretaget Pfizer beviljas patent på pneumokockvaccinet PCV13. Om Pfizers patentansökan går igenom skulle det hindra indiska läkemedelsbolag från att producera billigare versioner av vaccinet.

Lunginflammation är den främsta dödsorsaken bland barn i världen med nästan en miljon dödsfall per år. Många liv skulle kunna räddas, om låginkomstländer och humanitära organisationer hade tillgång till en mer prisvärd version av vaccinet mot pneumokocker. I mars opponerade vi oss därför mot den patentansökan som läkemedelsbolaget Pfizer lämnat in till den indiska patentmyndigheten.

Vaccinet saknar tekniskt värde

Läkare Utan Gränser kommer på morgondagens möte att påtala att den tekniska utvecklingen som ligger bakom Pfizers nya pneumokockvaccin är av så liten betydelse att den inte borde patentskyddas. Bolagets officiella svar på vår invändning har inte heller kunnat bevisa motsatsen.

– Pneumokockvaccinet förtjänar inte ett patent enligt Indiens lagstiftning. Om ett patent beviljas skulle det leda till att Pfizers monopol på vaccinet förlängs på ett konstlat sätt och att miljontals barn blir utan skydd mot en livsfarlig sjukdom, säger Leena Menghaney, chef för vår Accesskampanj i Sydasien.

Det lägsta priset för Pfizers vaccin är 10 dollar (runt 87 kronor) per barn. Detta lägsta pris gäller dock endast för ett begränsat antal låg- och medelinkomstländer som får bidrag av Gavi, en vaccinallians som arbetar för bättre tillgång till vaccin. Ett indiskt läkemedelsbolag har meddelat att de kan producera vaccinet för bara 6 dollar (ca 52 kronor) per barn för samtliga tre doser.

bara förra året drog Pfizer in över 50 miljarder kronor i intäkter, endast för den här produkten. Helle Aagaard, policyrådgivare för vår Accesskampanj i Stockholm

Pfizer kräver överpris

Det pris som Pfizer har satt på vaccinet innebär att det kommer att vara utom räckhåll för många patienter. Jämfört med 2001 är det i dag 68 gånger dyrare att ge ett barn ett fullgott vaccinationsskydd mot de vanligaste sjukdomarna, enligt vår vaccinrapport. Vaccinet mot lunginflammation står för nära hälften av vad det kostar att vaccinera ett barn i de fattigaste länderna.

– Lunginflammationsvaccinet är en bästsäljare världen över och bara förra året drog Pfizer in över 50 miljarder kronor i intäkter, endast för den här produkten. Samtidigt har många låg- och medelinkomstländer där barn riskerar att smittas helt enkelt inte råd att köpa in det, säger Helle Aagaard, policyrådgivare för vår Accesskampanj i Stockholm

Ett patent (EP1868645) liknande det Pfizer ansökt om i Indien har nyligen upphävts av den Europeiska patentmyndigheten. Även i Sydkorea har det lämnats in en liknande patentinvändning.

Vilka vaccinationer genomför Läkare Utan Gränser?

Varje år vaccinerar vi miljontals människor. Barn vaccineras rutinmässigt i många projekt och utöver det genomför organisationen vaccinationskampanjer för att stoppa akuta utbrott av mässling, hjärnhinneinflammation, gula febern och kolera. Vi har utökat användningen av vaccinet mot lunginflammation både när det gäller standardvaccinationer och i akutinsatser.

Aktuellt om Accesskampanjen

Vi vaccinerar flyktingbarn i Grekland.
Nyheter från fältet

Dyrt vaccin drabbar flyktingbarn i Grekland

Orimliga vaccinpriser försvårar humanitärt arbete och lämnar barn utan skydd mot dödlig lunginflammation. Vi uppmanar läkemedelsbolagen att sänka priserna.

Vårt räddningsfartyg Bourbon Argos i november 2015
Nyheter från fältet

Följ med oss i fält – 2015 i ett nötskal

Brutala konflikter, attacker mot sjukhus och människor som riskerade livet på vägen till Europa. Vår digitala årsredovisning tar dig på en resa genom året 2015.

Listan med namnunderskrifter för att sänka priset på vaccin överlämnas till Pfizer i New York
Nyheter från fältet

400 000 kräver lägre pris för livräddande vaccin

Över 6 000 personer i Sverige skrev under vår namninsamling för att få Pfizer och GSK att sänka priset på vaccin mot lunginflammation. Nu har den överlämnats till Pfizer.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Kriget i Syrien har drivit miljontals människor på flykt. Krisen orsakar ett desperat behov av livräddande humanitära insatser.

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.