Hoppa till huvudinnehåll

Livsviktig mödravård i Khost

Publicerad 22 december 2021
En nyfödd bebis, inlindad i en filt, på Khost sjukhus i Afghanistan.
Foto: Oriane Zerah
En nyfödd bebis på vår mödravårdsavdelning i Khost, Afghanistan.

I skuggan av den senaste humanitära och ekonomiska krisen fortsätter bebisar att födas i Afghanistan. På vårt mödravårdssjukhus i Khost ger vi livsavgörande vård till nyblivna mammor och deras barn.

Vi öppnade vårt specialiserade mödravårdssjukhus i Khost redan 2012, för att ge säker och kostnadsfri mödra- och neonatalvård till kvinnor och deras barn i den östra delen av landet. På landsbygden, långt bort från storstäderna, saknar majoriteten av kvinnorna tillgång till nödvändig förlossningsvård. Något som förvärras av bristen på kvinnliga barnmorskor och läkare.

Den senaste tiden har vi sett hur bristande finansiering av det afghanska sjukvårdssystemet och ekonomiska åtgärder som vidtagits av den nya regeringen har bidragit till en finansiell kris. Det ansträngda ekonomiska läget har inneburit att även när kvinnliga barnmorskor och läkare varit tillgängliga, saknar de medicinsk utrustning och får inte heller lön för att utföra sitt jobb. Även om delar av det internationella biståndet har återupptagits får det afghanska sjukvårdssystemet mindre än tidigare. Vi kan tack vare vår oberoende finansiering fortsatt vara på plats och ge sjukvård i Khost och på andra håll i Afghanistan.

På vår mödravårdsavdelning i Khost utgörs i princip hela det medicinska teamet av kvinnor. Sjukhuset har beskrivits som ett "kvinnosjukhus för kvinnor". Läkare Utan Gränser är en av de största arbetsgivarna för kvinnor i provinsen, av 450 anställda är för närvarande över hälften kvinnor som jobbar som allt från läkare och barnmorskor till städare och barnskötare. Att ha ett team av kvinnor är viktigt i den här delen av Afghanistan. Dels för att kunna skilja kvinnor och män åt, dels för att patienterna ska känna sig bekväma. Det är en plats där familjer vet att deras fruar, mödrar och döttrar kommer att bli väl omhändertagna. 

Utökade våra antagningskriterier

Sedan starten har vi fokuserat på att ge sjukvård till gravida kvinnor som har någon form av förlossningskomplikation. Men i augusti, efter att talibanerna, tagit över makten, beslutade vi att utöka våra antagningskriterier eftersom det rådde stor osäkerhet i landet. Marknader var stängda, transportsystemen fungerade inte, människor stannade hemma och många var inte säkra på om vårdinrättningarna fortfarande var öppna. Även om de flesta av dessa problem nu är lösta har bristen på internationellt stöd gjort att det återigen är en kamp för gravida kvinnor att föda säkert.

En barnläkare undersöker en nyfödd bebis på neonantalavdelningen på Khost sjukhus i Afghanistan.
Foto: Oriane Zerah
En barnläkare tittar till en bebis på neonantalavdelningen på Khost sjukhus i Afghanistan.

 – Mycket snabbt såg vi att sjukvårdssystemets kapacitet försämrades, säger Lou Cormack, projektkoordinator i Khost. På offentliga vårdinrättningar fanns det allt mindre läkemedel eftersom leveranskedjan bröts. Personalen fick inte betalt. Vi hörde till och med talas om ett lokalt sjukhus som var tvungna att använda ficklampor under operationer. Det offentliga sjukvårdssystemet, som var bräckligt redan före regeringsskiftet, fungerade knappt längre.

Riskerar förlossningskomplikationer

I september bistod vårt team vid nästan 1 650 förlossningar och i november vid fler än 2 000 förlossningar. 

– Vi har haft många patienter på sistone och antalet patienter har ökat under de senaste månaderna, säger Aqila, en av våra lokalanställda barnmorskor. Vi vet att detta händer eftersom andra vårdinrättningar är stängda och privata läkare är mycket dyra.

 – När kvinnor inte har råd att ta sig till sjukvårdsinrättningar utan föder hemma riskerar de att drabbas av förlossningskomplikationer eller andra allvarliga tillstånd, utan att någon kan diagnostisera det.

Sjukvårdspersonal har gjort sitt bästa för att fortsätta ge vård till gravida kvinnor trots att inrättningarna saknar nödvändiga medel.

 – I det offentliga sjukvårdssystemet har vi hört talas om att folk går samman för att köpa läkemedel och utrustning för att kunna hålla sina lokala vårdinrättningar öppna, säger Lou Cormack. Om en kvinna behöver ett kejsarsnitt samlar de ihop tillräckligt med pengar för att ingreppet ska kunna genomföras. Detta trots att vårdpersonal och andra tjänstemän inte har fått betalt på månader.

”Stöd till förlossningsavdelningar”

 – Vi har gett stöd till förlossningsavdelningarna på åtta lokala vårdinrättningar på landsbygden i Khost. På senare tid har vi gett extra stöd för att se till att de kan hålla öppet även nattetid och bland annat levererat läkemedel och hygienartiklar.

Organisationen som driver många av vårdcentralerna i Khost-distriktet har nu fått finansiering fram till januari. När dessa vårdinrättningar fungerar fullt ut igen kommer vår mödravårdsavdelning att återgå till sina ursprungliga antagningskriterier, med fokus på gravida kvinnor med förlossningskomplikationer. Vad som kommer att hända efter januari är dock oklart.

Det är en osäker tid för Afghanistan och människor här står inför enorma utmaningar när det gäller tillgång till sjukvård, säger barnmorskan Aqila som själv finner stor tillfredsställelse bistå gravida kvinnor. 

 – Jag gillar att hjälpa kvinnorna som föder barn här i Khost. Läkare Utan Gränsers mödravårdsavdelning är en säker och bra plats för dem, jag födde mitt eget barn här, säger hon. Jag älskar att vara en del av det och att hjälpa till vid förlossningar. De här mammorna, som har lidit så mycket, utgör verkligen en öm punkt för mig.

Khost mödravårdsavdelning omfattar en vårdavdelning med 60 platser, en förlossningsavdelning med åtta platser, en avdelning för nyfödda med 28 platser, två operationssalar och ett särskilt område där mödrar kan använda sig av hud-mot-hud-metoden med sina barn. Vi vaccinerar också nyfödda barn, erbjuder rådgivning om familjeplanering och gör hälsofrämjande aktiviteter.

***

Läkare Utan Gränser har fem projekt i lika många provinser i Afghanistan, med fokus på akutinsatser samt barn- och mödravård. Arbetet fortsätter och vi anpassar aktiviteterna till krisens utveckling och rådande humanitära behov.

2021 fick vi totalt 5,5 miljoner kronor av Radiohjälpen till projektet i Khost.