Hoppa till huvudinnehåll

NY RAPPORT: EBOLAINSATSEN ÄR ETT GLOBALT MISSLYCKANDE

Publicerad 23 mars 2015
Foto: Fabio Basone/MSF
Jonathan Dixon, en av våra sjuksköterskor i Sierra Leone, i full skyddsdräkt.

Idag släpper vi en rapport som kritiskt analyserar och avslöjar bristerna i ebolainsatsen i Västafrika under det gångna året. Rapporten ”Pushed to the limit and beyond” är baserad på intervjuer med våra fältarbetare som under det gångna året arbetat i ebolainsatsen i Västafrika.

– Ebolautbrottet har ofta beskrivits som en ’perfekt storm’, en gränsöverskridande epidemi i länder med svaga sjukvårdssystem och utan tidigare erfarenhet av ebola, säger Christopher Stokes, generalsekreterare för Läkare Utan Gränsers operativa center i Bryssel.

– Men det är en förenklad förklaring. Utbrottets spridning är resultatet av ett misslyckande på flera nivåer, ett misslyckande med tragisk utgång som hade kunnat undvikas.

Rapporten tar bland annat upp de tidiga varningssignaler som vi skickade ut efter de första ebolafallen i Guinea, och det initiala förnekandet hos berörda regeringar. När utbrottet spred sig till fler länder såg sig Läkare Utan Gränser tvingad att ta det drastiska och sällsynta beslutet att utfärda en internationell vädjan om mobilisering av civila och militära medicinska insatser för att undvika en biologisk katastrof.

NEKADE SJUKA OCH DÖENDE VÅRD

I slutet av augusti 2014 var vårt ebolacenter ELWA3 i Monrovia, Liberia, överväldigad av patienter. Personalen tvingades be sjuka och döende människor att gå därifrån, med vetskapen om de stora risker detta innebar att smittan skulle föras vidare.

Rapporten beskriver utmaningarna som vi ställts inför under det senaste året, däribland avsaknaden av effektiva läkemedel och otillräckliga resurser för att stoppa utbrottet.

– Under de svåraste perioderna kunde Läkare Utan Gränsers team varken skriva in fler patienter eller ge bästa möjliga vård. Det var oerhört smärtsamt och ledde till konflikter och spänningar inom organisationen, säger Joanne Liu, läkare och Läkare Utan Gränsers internationella ordförande.

EBOLAUTBROTTET FORTSÄTTER

Ebolautbrottet är inte över och det finns många utmaningar kvar. Varje enskild individ som varit i kontakt med någon ebolasmittad måste identifieras. Det finns inget utrymme för misstag eller självbelåtenhet. Antalet fall som upptäcks varje vecka i Guinea och Sierra Leone är fortfarande högre än under något tidigare utbrott. Sedan slutet av januari har antalet nya fall inte minskat nämnvärt.

I Guinea har antalet patienter ökat igen. I Sierra Leone upptäcks nya ebolafall som varit i kontakt med andra ebolasmittade. Den 20 mars testades en patient i Liberias huvudstad Monrovia positiv för ebola. Det är det första fallet som upptäckts efter att den senaste ebolapatienten skrivits ut i Liberia för två veckor sedan.

Rapporten drar slutsatsen: Denna epidemi var ett globalt misslyckande som tusentals människor fick betala för med sina liv. Vi alla måste lära oss av detta utbrott, vi måste förstå hur svag sjukvården är i låginkomstländer och vi måste inse hur dåligt det internationella hjälpsystemet fungerade.

Läs rapporten ”Pushed to the limit and beyond”  om ebolainsatsen här