Hoppa till huvudinnehåll

Ny studie för behandling av resistent tbc

Publicerad 31 januari 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Trots att fler människor dör av tuberkulos än av hiv är sjukdomen sorgligt underfinansierad.

Trots att fler människor dör av tuberkulos än av hiv är sjukdomen sorgligt underfinansierad.

En ny klinisk prövning som syftar till att hitta en radikalt förbättrad behandling av läkemedelsresistent tuberkulos inleddes den 17 januari. Då tog den första patienten vid ett sjukhus i Uzbekistan det första pillret. 

– Det här är en spännande milstolpe i ett viktigt forskningsprojekt som kan rädda hundratusentals liv, säger Bern-Thomas Nyang’wa, specialist på tuberkulos och forskningsledare för Läkare Utan Gränser.

Studien drivs och sponsras av Läkare Utan Gränser. Syftet med studien, som kallas TB PRACTECAL och stöds av bland andra London School of Hygiene & Tropical Medicine, är att behandlingen ska bli mycket kortare, mer effektiv och ha färre svåra biverkningar än den som finns tillgänglig i dag. Det är en fas II och III-prövning som kombinerar två nya läkemedel mot tuberkulos (bedaquiline och pretomanid).

Genom att kombinera läkemedlen maximeras chansen att studien leder till utveckling av en kraftigt förbättrad behandling för människor med såväl multiresistent som extremt resistent tbc. De två nya läkemedlen kommer att ges i kombination med redan befintliga läkemedel mot läkemedelsresistent tuberkulos (linezolid, clofazimine och moxifloxacin).

Fler människor dör av tuberkulos än av hiv

Trots att fler människor dör av tuberkulos än av hiv är sjukdomen sorgligt underfinansierad. Läkemedlen har knappt förbättrats under de senaste 50 åren och antalet stammar av tuberkulos som är resistent mot dagens läkemedel ökar i en alarmerande takt.

– Vi vägrar att vänta flera år, eller till och med decennier, på en ny tbc-behandling. Tusentals av våra patienter tvingas genomlida långa, giftiga och misslyckade behandlingar och ändå botas bara hälften av de med resistent tbc. De nuvarande behandlingsregimerna är helt enkelt otillräckliga, säger Bern-Thomas Nyang’wa.

I dagsläget behöver patienter med resistent tuberkulos ta mediciner i nästan två år, och under den perioden måste de svälja mer än 10 000 tabletter och få smärtsamma injektioner varje dag under minst åtta månader. Biverkningar från den behandlingen är ofta allvarliga och kan leda till svåra funktionsnedsättningar, till exempel i form av illamående, värk i lederna, psykos och bestående dövhet.

Utvecklingen går alldeles för långsamt

Vi har uppmanat politiker, globala hälsoorganisationer och läkemedelsföretag att ta itu med den omfattande krisen som bristen på effektiv behandling av tbc innebär. Men utvecklingen går alldeles för långsamt, och därför har vi nu valt att agera själva.

Den första patienten i TB PRACTECAL-studien befinner sig på ett sjukhus som stöds av Läkare Utan Gränser i Karakalpakstan i nordvästra Uzbekistan. Detta är den första av 630 patienter från Uzbekistan, Vitryssland och Sydafrika som valts ut till studien.

Prövningen kommer att drivas i två steg där det första är en fas II-studie som avslutas 2018. Den kommer att testa tre olika behandlingsregimer som innehåller nya läkemedel – bedaquiline och pretomanid. Det andra steget är en fas III-studie som kommer att testa de två mest framgångsrika behandlingsregimerna och avslutas 2020.

Läkare Utan Gränser har varit verksamma inom vård av tuberkulospatienter i över 30 år. Vi är en av de största icke-statliga aktörerna inom tuberkulosbehandling i världen och behandlar patienter med tbc och resistent tbc i 24 länder. Vi samarbetar också med hälso- och sjukvårdsmyndigheter i 12 länder där behandlingar som inkluderar nya läkemedel genomförs, och driver även två kliniska studier tillsammans med samarbetspartners för att hitta nya behandlingsregimer för tbc. Läkare Utan Gränser stödjer också ett initiativ kallat 3P-projektet för att hitta ett bättre sätt att utveckla nya tbc-behandlingar i framtiden.

Aktuellt om Tuberkulos

En patient blir undersökt vid Läkare Utan Gränsers klinik i Matsapha, Swaziland, innan han ska till apoteket och hämta ut sin månatliga dos tuberkulosmedicin.
Nyheter från fältet

Tre människor dör i tuberkulos varje minut

Varje år dör 1,8 miljoner människor i tuberkulos, världens mest dödliga infektionssjukdom. Det finns nya, effektiva verktyg mot tuberkulos men de länder med flest sjuka implementerar inte de nya metoderna.

Hanif, från Mumbai i Indien, lider av läkemedelsresistent tuberkulos.
Nyheter från fältet

Tillgången till livsviktig medicin måste öka

Fyra år efter att nya, effektivare läkemedel mot tuberkulos introducerats på marknaden har knappt fem procent av akut sjuka personer tillgång till dem. För att fler liv ska kunna räddas uppmanar vi läkemedelstillverkarna att drastiskt öka tillgången.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.