Hoppa till huvudinnehåll
jeepar och människor i ett flyktingläger för sudaneser i Tchad
Publicerad 14 juni 2023

Flyktingar från Sudan kan bli utan hjälp i Tchad

Foto: Läkare Utan Gränser
Över 100 000 människor har korsat gränsen till Tchad sedan den våldsamma konflikten i Sudan startade i april

Tusentals människor har samlats vid Tchads östra gräns i Silas-regionen och andra gränsområden för att söka skydd från en våldsam konflikt i grannlandet Sudan. Med den stundande regnperioden riskerar de att bli avskurna från viktig humanitär och medicinsk hjälp.

Regnperioden förväntas få förödande humanitära konsekvenser i Silas. När wadis (torra flodbäddar) och vägar fylls med vatten och översvämmas kommer det att leda till att flyktingar såväl som bofasta i området blir svåra att nå.  Det finns också farhågor om ökade risker för vattenburna och smittsamma sjukdomar eftersom det redan råder brist på rent vatten och sanitetstjänster.

Situationen har utlöst en akutinsats där humanitära organisationer försöker ge stöd och omplacera människor långt från osäkra gränsområden innan regnen kommer - men insatserna släpar synbart efter. I brist på stöd från annat håll har många flyktingar fått hjälp av andra flyktingar och bofasta som har delat med sig av det lilla de har.

– Många flyktingar vill flytta bort från gränsområdet, men det finns inte tillräckligt med utrymme i befintliga flyktingläger i östra Tchad för att de ska kunna flytta. Samtidigt finns det andra som vill stanna kvar där de är och människor fortsätter att anlända från Sudan, säger Audrey van der Schoot, ansvarig för Läkare Utan Gränsers projekt i Tchad.

– Mer än 100 000 människor har redan korsat gränsen till Tchad sedan striderna i Sudan började och vi fruktar att människor i detta gränsområde kommer att bli instängda av det kommande regnet, utan tillgång till viktiga livräddande tjänster eller information om var de kan få tillgång till dem, fortsätter hon.

Mobila kliniker når ut

Läkare Utan Gränser har ett akutprojekt i Silas i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna. Genom mobila kliniker når vi ut med vård till flyktingar från Sudan, återvändande tchadier och bofasta. Bland annat screenar och behandlar vi akut undernäring hos barn, erbjuder sexuell och reproduktiv hälsovård samt remitterar patienter till vårdcentraler eller sjukhus för sekundär vård.

Bara under projektets första tre veckor tog man emot 1460 patienter, varav majoriteten var barn som led av undernäring, luftvägsinfektioner, akut vattnig diarré och malaria. Dessa sjukdomar kan kopplas till barnens osäkra levnadsförhållanden. Totalt 333 gravida kvinnor fick också vård före och efter förlossningen.

en man ställer upp askar med mediciner på ett bord i en vårdmottagning
Foto: Läkare Utan Gränser
Dr Bertin är farmaceut på Läkare Utan Gränsers mobila klinik som öppnades på Andressa-skolan för att ge medicinsk vård till sudanesiska flyktingar och bofasta i Silas-provinsen i östra Tchad. Bara under projektets första tre veckor tog man emot 1460 patienter.
en patient ligger på en säng och omhändertas av personal på en vårdmottagning i ett flyktingläger i Tchad
Foto: Läkare Utan Gränser
På vårdcentralen Amdjiréma/Deguessa har Läkare Utan Gränser två läkare som tar emot svårt sjuka patienter som remitterats från hälsocentraler. Under regnperioden riskerar flyktingarna i Silas att bli avskurna från viktig humanitär och medicinsk hjälp.

Vittnar om extremt våld i Sudan

I sitt arbete har våra team också fått höra oroväckande berättelser från flyktingar. De har flytt från västra Darfur och de flesta av dem anlände till fots till Silas. De överlevande beskriver hur de har utsatts för extremt våld, inklusive rapporterade incidenter av sexuellt och könsbaserat våld, tortyr, kidnappning, tvångsrekrytering, plundring, utpressning samt förstörelse av egendom. För att få komma in i Tchad har de under hot tvingats betala militanta grupper.

Tchad är ett land med begränsade resurser som nu upplever konsekvenser av konflikten i Sudan, vilket leder till att den tysta humanitära krisen i landet förvärras ytterligare. Priserna på livsmedel och råvaror har skjutit i höjden i ett område med redan höga nivåer av undernäring. Även tillgången till sjukvård var redan innan krisen mycket begränsad för bofasta i gränsregionen och kommer försämras under regnperioden.

– Människor kan komma att ställas inför ofattbara val: att stanna utan hjälp eller att återvända till Sudan där de skulle utsättas för mer våld och fysisk och psykisk skada, säger Audrey van der Schoot.

en kvinna sitter med sina barn på marken vid ett träd
Foto: Läkare Utan Gränser
Ousseina är en av de nyanlända flyktingarna från Sudan. På grund av platsbrist inomhus var hon tvungen att bädda en säng under det här trädet åt sig själv och sina barn. Många familjer väntar på att förflyttas till större flyktingläger och bort från osäkra gränsområden i östra Tchad.

Kris läggs till kris

Människor i Tchad fortsätter att påverkas av såväl extrema väderförändringar, som väpnade konflikter och återkommande utbrott av förebyggbara och behandlingsbara sjukdomar. De senaste händelserna kommer bara att öka deras och flyktingarnas sårbarhet.

– Det vi ser nu är att kris läggs till kris. Människor strömmar in när konflikten intensifieras i Sudan, och fler förväntas ta sig in i Tchad när striderna fortsätter med oförminskad styrka. I ett redan försummat och underfinansierat land som Tchad innebär detta en belastning på landets redan begränsade och överbelastade resurser. Det riskerar att förvärra de befintliga humanitära behoven hos både sudanesiska flyktingar och bofasta tchadier. Stödet till flyktingar från Sudan måste öka, men behoven hos bofasta och andra flyktingar i östra Tchad bör prioriteras lika högt i de humanitära insatserna, säger Audrey van der Schoot.