Hoppa till huvudinnehåll

Tchad

En mobil klinik i Forkouloum i Tchad för människor som flytt undan våld.
Foto: Sylvain Cherkaoui/Cosmos

Fakta Tchad

  • Befolkning: 11,6 miljoner
  • Huvudstad: N'Djamena
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1981 
  • Antal anställda 2017:  864 

Under 2017 bröt våldsamma sammandrabbningar ut i Tchad mellan oppositionella grupper och militära styrkor. Det skedde i regionen vid Tchadsjön nära gränsen till Nigeria och Niger och tvingade många människor på flykt.

Vårdinsatser nära Tchadsjön

Vi har sedan 2015 haft mobila kliniker på flera platser för att hjälpa både flyktingar och lokalsamhället. Det har omfattat allmän sjukvård, hantering av undernäring och psykisk ohälsa. Vi har också drivit en kampanj för att förebygga att barn under fem år insjuknar i malaria. Vi har också mobila kliniker i avlägsna byar på öarna Fitine och Bougourmi som saknar tillgång till vård.

På regionsjukhuset i Bol, en av städerna i området, arbetar vi tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter. Det gäller barn- och mödravård, behandling av undernäring och kirurgi. I närheten av Bol har vi fokuserat en del av arbetet på att göra barnmorskor medvetna om vikten av att gravida söker hjälp på lokala vårdinrättningar inför förlossning.

Epidemier i östra Tchad

I Salamat-regionen, östra Tchad, fanns vi på plats vid utbrott av två epidemier, hepatit E och kolera. I staden Am Timan hade vi i april, då projektet kunde avslutas, behandlat drygt 1 200 misstänkta fall av hepatit E. Som ett led i vår kampanj för att förebygga smittspridning hade vi delat ut mer än 10 500 hygienartiklar till personer i riskzonen.

I augusti utbröt en koleraepidemi i Dar Sila, en region norr om Salamat. Den spred sig söderut till Am Timan. Vi satte där upp ett behandlingscenter för kolera och flera mindre enheter i och runt staden. Mellan september och november noterade myndigheterna drygt 800 fall, varav 29 dödsfall.

Barn- och mödravård i Am Timan

Vi har varit aktiva i Am Timan sedan 2006. Sedan dess har vårt team stöttat regionsjukhusets barn- och mödravårdsavdelningar och laboratoriet. Vi hade också ett projekt för behandling av undernäring fram till slutet av 2017 och ser till att patienter med hiv/aids får vård. Vi är dessutom verksamma vid två vårdcentraler. Successivt kommer vi att lämna över dessa aktiviteter, i Bol och i Am Timan, till hälsovårdsmyndigheterna.

Malaria

Sedan 2010 arbetar vi i Moissala, södra Tchad, med inriktning på förebyggande insatser och behandling av malaria. Det gäller barn under fem år och gravida. Under 2017 nådde vi närmare 112 000 barn genom fyra kampanjer. Vi tar också hand om komplicerade fall av malaria på sjukhuset i Moissala och stöttar 22 vårdcentraler med enklare fall och genom remisser.

 

2017 i siffror:

  • 179 000 patientbesök i öppenvård
  • 54 000 patienter behandlades för malaria
  • 6700 patienter behandlades på undernäringskliniker
  • 3100 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 20 december 2018.

Det här arbetar vi med i Tchad