Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Sylvain Cherkaoui/Cosmos
En mobil klinik i Forkouloum i Tchad för människor som flytt undan våld.

Tchad

Sedan 2015 har tusentals människor i regionen runt Tchadsjön tvingats fly från sina hem till följd av våldsamma sammanstötningar mellan väpnade grupper och militära styrkor.

Våra team tillhandahåller medicinsk vård till internflyktingar och lokalbefolkningen i östra och södra delarna av landet, där brist på mat ofta är ett problem.

Ett fokusområde för oss är sjukvård för barn och vi arbetar för att förebygga eller minska de återkommande perioderna av undernäring och malaria. Vi förbättrar också sjukvården för kvinnor och arbetar med att förebygga och hantera mässlingsutbrott.

Vår akutinsatsenhet (CERU) i södra Tchad kan tillhandhålla medicinsk vård på mindre än 72 timmar. CERU sätts in i akuta situationer, såsom mässlingsutbrott, ankomster av flyktingar från grannländerna och våldsamma konflikter mellan etniska grupper. 

Massflykt från Sudan till Tchad

Den 15 april uppstod en väpnad konflikt i Sudan vilket har tvingat många människor att fly och grannlandet Tchad tagit emot en halv miljon flyktingar. Situationen i Tchad har utvecklats till en humanitär kris och hjälpen är långt ifrån tillräcklig. Vi ser människor dö av diarrésjukdomar på grund av bristen på rent vatten och undernäring är ett växande problem.

Läkare Utan Gränser är en ledande organisation i den humanitära responsen och vi driver för närvarande flera stora projekt, där vi tillhandahåller vårdtjänster inom pediatrik, nutrition, mödravård, neonatalvård och kirurgi. 

En viktig del av vår insats i flyktinglägren är också att bygga vattenposter och säkerställa vattendistribution till människorna som bor där. Hittills har teamet levererat nästan 13 miljoner liter vatten.

 

Läs mer om våra reguljära aktiviteter i Tchad på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 21 november 2023.

Tchad

Fakta Tchad

  • Befolkning: 17,1 miljoner
  • Huvudstad: N'Djamena
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1981 
  • Antal anställda 2022: 883