Hoppa till huvudinnehåll

Tchad

En mobil klinik i Forkouloum i Tchad för människor som flytt undan våld.
Foto: Sylvain Cherkaoui/Cosmos

Fakta Tchad

  • Befolkning: 15,5 miljoner
  • Huvudstad: N'Djamena
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1981 
  • Antal anställda 2018:  589

I landets huvudstad N’Djamena finns endast ett fåtal vårdinrättningar för att kunna behandla allvarlig undernäring. Det innebar därför stora svårigheter att hantera alla de patienter som sökte sig dit under 2018.

Undernäring är ett ständigt problem i Sahel, ett område som löper tvärs igenom landet. 2018 ökade antalet fall beroende på flera faktorer: bland annat det osäkra läget och en fördjupad ekonomisk kris. En strejk bland vårdanställda gjorde det ännu svårare att få vård.

Läkare Utan Gränser reagerade med flera akutinsatser i huvudstaden. I samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter öppnade vi i juli ett center för behandling av undernäring. Våra team behandlade där drygt 1 000 barn under fem år för akut allvarlig undernäring och för medföljande komplikationer. Vi satte också upp ytterligare sex undernäringscenter runt om i staden.

Också på landsbygden i östra Tchad behandlade vi barn med allvarlig undernäring. Här rådde brist på livsmedel och särskilt under 2018 fanns ökad risk för undernäring.

Andra akutlägen

I maj skedde ett utbrott av mässling nära Bokoro, en stad i södra delen av landet, och vi hjälpte då myndigheterna med övervakning och behandling av 370 barn. Vi skickade också ett akutteam till Logone Oriental dit 29 000 personer sökt sin tillflykt efter våldsamma attacker i grannlandet Centralafrikanska Republiken.

Under regnperioden är det svårt att ta sig till sjukhus vilket innebär betydligt fler fall av malaria och undernäring. Våra team hade därför mobila kliniker och stöttade vårdcentraler nära gränsen. Vi hade barnsjukvård för både flyktingar och lokalinvånare och ordnade ett remissförfarande för barn i behov av ytterligare hjälp. Teamet hade nästan 22 000 patientbesök. De såg också till att det fanns rent dricksvatten för flyktingarna.

Malaria

Sedan 2010 har vårt arbete i Moissala, södra Tchad, varit inriktat på att förebygga och behandla malaria främst hos små barn och gravida kvinnor. 2018 behandlade vi drygt 5 600 patienter på Moissala sjukhus, 57 procent av dem med malaria. Vi behandlade också mer än 45 000 patienter vid 23 vårdcentraler i en satsning på att ge kvinnor och barn med olika vårdbehov större tillgång till hjälp. En kampanj för att förebygga malaria nådde ut till mer än 120 000 barn.

Det akuta läge som uppstod 2015 i östra Tchad då många måste fly har återgått mer till det normala och människor har kunnat återvända hem. Då det också finns andra organisationer på plats beslutade vi att 2018 lämna över våra aktiviteter till de lokala hälsovårdsmyndigheterna. Vi har också avslutat våra projekt i Am Timan i sydöstra Tchad, där vi varit verksamma sedan 2010. Vi har bland annat stöttat regionsjukhusets barn- och mödravård och behandlat malaria, hiv och tuberkulos. Under dessa åtta år har våra team behandlat drygt 40 100 barn med akut undernäring, tagit emot mer än 20 500 patienter på sjukhuset och assisterat vid 17 500 förlossningar.

2018 i siffror

  • 142 400 patientbesök i öppenvård
  • 82 100 patienter behandlade för malaria
  • 9 800 barn för undernäring i öppenvård


Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 4 december 2019.

Det här arbetar vi med i Tchad