Hoppa till huvudinnehåll

Tchad

Foto: Sylvain Cherkaoui/Cosmos
En mobil klinik i Forkouloum i Tchad för människor som flytt undan våld.

Tchad

Fakta Tchad

  • Befolkning: 15,5 miljoner
  • Huvudstad: N'Djamena
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1981 
  • Antal anställda 2020: 330

Sedan 2015 har tusentals människor i regionen runt Tchadsjön tvingats fly från sina hem till följd av våldsamma sammanstötningar mellan väpnade grupper och militära styrkor.

Mellan 2015 och 2018 drev vi mobila kliniker i områdena runt Baga Sola, Bol, Liwa och Kiskawa för att ge grundläggande hälso- och sjukvård till människor på flykt och till lokalbefolkningen. De flesta av de medicinska tillstånden vi behandlade var kopplade till osäkra levnadsförhållanden och dålig sanitet.

Mässlingsutbrott är återkommande i Tchad och vanligtvis kommer de och går med regnperioden som slutar i juni. Men 2018 fortsatte epidemin in på 2019 och spred sig till över hälften av landets distrikt. Läkare Utan Gränser startade flera akutinsatser i landet för att hjälpa till att begränsa epidemin. Totalt vaccinerade vi över 352 000 människor mot mässling under 2019. 

Undernäring och malaria är andra hälsoproblem vi arbetar med i Tchad. Vi ger också stöd vi psykisk ohälsa till nigeriska flyktingar i Dar es Salaam-lägret.

I södra Tchad har vi en akutenhet som är redo att ge sjukvård inom 72 timmar.

Under 2020 arbetade våra team också med insatser mot covid-19 i landet.

Läs mer om våra aktiviteter i Tchad på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 29 juni 2021.