Hoppa till huvudinnehåll

Tchad

Foto: Sylvain Cherkaoui/Cosmos
En mobil klinik i Forkouloum i Tchad för människor som flytt undan våld.

Tchad

Fakta Tchad

  • Befolkning: 17,1 miljoner
  • Huvudstad: N'Djamena
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1981 
  • Antal anställda 2022: 883

Sedan 2015 har tusentals människor i regionen runt Tchadsjön tvingats fly från sina hem till följd av våldsamma sammanstötningar mellan väpnade grupper och militära styrkor.

Våra team tillhandahåller medicinsk vård till internflyktingar och lokalbefolkningen i östra och södra delarna av landet, där brist på mat ofta är ett problem.

Ett fokusområde för oss är sjukvård för barn och vi arbetar för att förebygga eller minska de återkommande perioderna av undernäring och malaria. Vi förbättrar också sjukvården för kvinnor och arbetar med att förebygga och hantera mässlingsutbrott.

Vår akutinsatsenhet (CERU) i södra Tchad kan tillhandhålla medicinsk vård på mindre än 72 timmar. CERU sätts in i akuta situationer, såsom mässlingsutbrott, ankomster av flyktingar från grannländerna och våldsamma konflikter mellan etniska grupper.

Den 15 april uppstod en konflikt i Sudan vilket har tvingat många människor att fly och grannlandet Tchad tagit emot många flyktingar. 

Läs mer om våra aktiviteter i Tchad på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 21 juli 2023.