Hoppa till huvudinnehåll

Konflikt i Sudan

Flyktingar på vår klinik
Flyktingar väntar på att få vård på vår vårdcentral i Kario, Sudan.
Foto: Jinane Saad / Läkare Utan Gränser

Fakta Sudan

  • Befolkning: 41,8 miljoner
  • Huvudstad: Khartoum
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1979
  • Antal anställda 2018: 867

I slutet av 2018 fanns i Sudan nästan två miljoner internflyktingar och 851 000 flyktingar från Sydsudan. Dessutom många migranter på väg till Europa.

Under året har Läkare Utan Gränser fortsatt arbetet med att förbättra och utöka vårdinsatserna i Sudan. Det gäller särskilt människor som flytt undan våld inom landet eller över gränsen till Sydsudan. Vi har också förstärkt insatserna för att bekämpa kala azar, en parasitsjukdom som sprids via sandflugor och som i värsta fall kan leda till döden.

Al-Gedaref

Sudan har flest antal fall av kala azar i Östafrika och Al-Gedaref, en region i östra Sudan, står för nästan 70 procent av dessa. Vi organiserar utbildning och har aktiviteter för att öka medvetenheten om denna sjukdom i området. Två sjukhus i regionen stöttar vi med diagnos och behandling. Under året började vi utbilda medicinsk personal på vårdinrättningar runt om i landet. Vi har också förberett en klinisk studie för att ta fram effektivare behandling som ger färre biverkningar och inte är lika smärtsam.

Då mer än 220 000 människor i stora delar av Sudan drabbades av häftiga regn och översvämningar delade våra team ut nödutrustning och donerade läkemedel till ett lokalt sjukhus. I angränsande Kassala skedde ett utbrott av chikungunya, en virussjukdom som överförs av myggor, och vi gav då behandling och satte in åtgärder för infektionskontroll på flera vårdcentraler.

Södra Kordofan

Södra Kordofan är en osäker konfliktdrabbad region i södra Sudan. Där har cirka 180 000 internflyktingar registrerats och där arbetar fem internationella organisationer. 2018 startade vi ett projekt med inriktning på reproduktiv hälsa och på beredskap för akuta insatser.

Norra Darfur

I El Sireaf, ett gruvområde med guldbrytning, har många dödats eller skadats vid sammandrabbningar mellan olika nomadstammar. Vi finns där på ett sjukhus för internflyktingar. Vi har både mödravård och kan lägga in patienter. Vi har också personal på en vårdcentral i närheten.

2018 hade vi två mobila kliniker för att hjälpa internflyktingar på väg tillbaka till sina hem i Tawila. Våra team fortsatte att på lokalsjukhuset bistå vid

förlossningar, men lämnade över den del som gällde öppenvård till hälsovårdsmyndigheterna.

I El Fasher, huvudstad i Norra Darfur, skedde ett utbrott av mässling. Vi behandlade då mer än 1 200 fall och vaccinerade 312 656 barn under femton år. Teamet behandlade också 15 000 personer för malaria.

Östra och Västra Darfur

I Kario flyktingläger i Östra Darfur bor cirka 23 000 människor som flytt från Sydsudan. Våra vårdinsatser där gäller både flyktingar och lokalsamhället. Under året öppnade vi ett center för att kunna lägga in patienter i behov av behandling av undernäring. Också mödravården utökades.

Vita Nilen

I Khor Wharal-lägret har vi uppgraderat vårt akuta fältsjukhus, som nu har 90 sängplatser. Vi har också börjat bygga upp ytterligare ett sjukhus som får 60 sängplatser. I Kashafa-lägret driver vi ett sjukhus med 55 platser och dit patienter i lokalsamhället kan remitteras. Tillsammans utgör dessa projekt en tillgång för mer än 100 000 flyktingar från Sydsudan och för lokalbefolkningen i Sudan.

2018 i siffror

  • 467 387 patientbesök inom öppenvård
  • 2 968 förlossningar
  • 746 patienter behandlades för kala azar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 3 december 2019.

Det här arbetar vi med i Sudan