Hoppa till huvudinnehåll

Tusentals flyktingar ute i kylan i Grekland och på Balkan

Publicerad 10 januari 2017
Foto: Marko Drobnjakovic / MSF
Människor köar för att få mat utanför en övergiven byggnad i Belgrad, Serbien.

Efter att EU vänt dem ryggen bor nu tusentals flyktingar i läger som inte är anpassade för vintern.  I Grekland och på Balkan tvingas män, kvinnor och barn att tälta i snö och minusgrader. Europas cyniska politik förvärras av vinterkylan.

Situationen är för dem som fastnat i överfulla läger på de grekiska öarna, eller som tvingats söka skydd i övergivna byggnader i Belgrad, är väldigt oroande. Vi har upprepade gånger uppmanat myndigheterna i Grekland och på Balkan att förbättra förhållandena inför vintern.

– Genom avtalet mellan EU och Turkiet och stängningen av vägarna genom Balkan har EU gjort området till sin egen portvakt. Det hela är ett försök att hejda dem som söker skydd från några av dagens mest aktiva krigszoner. Vi bevittnar de mest grymma och inhumana konsekvenserna av EU:s politik när den används som ett verktyg för att avskräcka dem som söker säkerhet och skydd i Europa, förklarar Stefano Argenziano, Läkare Utan Gränsers verksamhetskoordinator för migration. 

Serbien - Hjälpen begränsas av svår kyla

Mer än 7 500 personer är just nu strandsatta i Serbien och bor i överfulla och provisoriska läger. Landet har kommit överens med EU om att ta emot upp till 6 000 personer. Men av dem bor endast 3 140 i anläggningar anpassade för vintern. I Belgrad sover för närvarande omkring 2 000 ungdomar, främst från Afghanistan, Pakistan, Irak och Syrien, i övergivna byggnader i centrum, medan temperaturen sjunker så lågt som till -20C. Under de senaste månaderna har serbiska myndigheter begränsat tillhandahållandet av humanitärt bistånd till dessa människor och tillåter endast frivilliga att ge grundläggande hjälp såsom utdelning av filtar och mat.

– I flera månader har strategin varit att stoppa humanitärt bistånd för att driva dessa människor till officiella läger. Men lägren är fulla så idag har flyktingarna inget annat alternativ än att sova i övergivna byggnader i minusgrader, förklarar Stephane Moissaing, ansvarig för våra insatser i Serbien.

Vi har installerat några temporära värmeelement som en desperat åtgärd för att försöka skydda människorna.  Samtidigt förhandlar vi med myndigheterna för att ytterligare öka kapaciteten att ta emot människor på rätt sätt.

– I flera månader vi har uppmanat EU, FN:s flyktingorgan UNHCR och de serbiska myndigheterna att införa långsiktiga lösningar för att undvika denna katastrofala situation. Det kollektiva misslyckandet har gjort att inte ens de mest grundläggande behoven tas omhand vilket orsakar ännu större lidande för redan utsatta människor. Flera personer har redan dött till följd av kylan vid gränsen mellan Serbien och Bulgarien. Vi kan inte bara sitta och se på medan människor dör när de försöker ta sig över gränserna.

Grekland – Tvingas tälta i kyla och snö

Situationen är inte bättre på de grekiska öarna där tusentals människor fortfarande sitter fast i överfulla läger där de bor i tält i minusgrader.

– Dessa familjer, som övergivits i snö och underkylt regn, betalar priset för den europeiska cynismen och det förkastliga avtalet med Turkiet, säger Clement Perrin, ansvarig för våra insatser i Grekland.

Det är upprörande att män, kvinnor och barn lever i tält, trots alla löften från EU. Vi uppmanar de grekiska myndigheterna och EU att omedelbart vidta åtgärder för att säkerställa att alla flyktingar på öarna bor under värdiga levnadsförhållanden.

Trängseln och bristen på beredskap inför vintern innebär allvarliga hälso- och säkerhetsrisker för människorna i lägren. De flesta som våra psykologer på öarna Samos och Lesbos har mött under de senaste månaderna har berättat om dåliga levnadsförhållanden som antingen orsakat, eller förvärrat, deras psykiska problem.

– De grekiska myndigheterna måste sluta intala sig att deras humanitära insatser är tillräckliga. Tusentals människor lider fortfarande i den kalla vinterkylan medan de väntar på att få sina asylansökningar behandlade. Ingen person som söker skydd och som flyr krig, tortyr och våld bör lämnas ute i kylan, avslutar Perrin.